Blikk

Korlátok között

-

Kövesse a kijelölt utat, azaz haladjon a számok sorrendjéb­en, és az egyes számokhoz tartozó megfejtést írja a korlátok által meghatároz­ott helyre! Minden szó utolsó betűje egyben a következő szó első betűje is. Zárójelben megadjuk a beírandó szó betűinek számát.

1 Amerikai ízlésre

jellemző (10)

2 Sündisznó (8)

3 Ősi kultúrájú indián nép a mai Mexikó területén (5)

4 Bré (5)

5 Az árbócot feszesre rögzítő kötelek valamelyik­e, régiesen (6) 6 Veszekedés (7)

7 Sarkantyúv­irág (9)

8 Betűz (8)

9 Görbe (10)

10 Befejez, végrehajt (9)

11 Csillár (5)

12 Gyűjtemény­féle (7)

13 Van ideje (5)

14 Arany János versciklus­a (7) 15 Kitép (9)

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary