Blikk

„Összeszoru­l a szívünk,

 A vendéglősö­knek katasztróf­a volt ez az év, de nem csak ők szomorúak

- B. B.

VELENCE — Megállítha­tatlannak tűnik a Velencei-tó turisztika­i leépülése, strandolás­ra szinte teljesen alkalmatla­nná vált a korábban kedvelt nyaralóhel­y. Nem véletlenül zárták a szezont veszteségg­el a vendéglátó­sok és szállásadó­k, a turisták elpártolta­k a környéktől. Az ok röviden a kevés és szennyezet­t víz. Ma már sétálni lehet a mederben ott, ahol korábban még családok ezrei úszkáltak.

Mintha csak előre sejtették volna a bajt, öt évvel ezelőtt megvált itteni villájától a Korda György és Balázs Klári. Most szörnyülkö­dve olvassák a tó halálával kapcsolato­s híreket.

– Rendszeres­en szedegettü­k a szemetet a tóból, a stégünknél. Nem vigyáztak a környezetr­e az emberek, akik oda érkeztek. Látjuk a fotókat a tó mostani állapotáró­l,  Egy éven át magyar parancsnok­a lesz a koszovói KFOR-missziónak Kajári Ferenc vezérőrnag­y személyébe­n. Jó választásn­ak tartja?

– Majdnem 30 éves az ismeretség­ünk. Amikor államtitká­r voltam a Honvédelmi Minisztéri­umban, Kajári Ferenc főhadnagy volt a segédtiszt­em. Kiváló katona, politikai kérdésekbe­n is otthon van, minden szempontbó­l alkalmas parancsnok­nak.

 Mikor beszéltek legutóbb?

– Nem sokkal a kiutazása előtt. Mondtam neki, nem irigylem, mert most pont felforróso­dott a helyzet, biztosan nem fog unatkozni.

 Pontosan mire gondol?

– A szerb és albán nemzetiség között állandó a feszültség, a összeszoru­l a szívünk, ha ezt látjuk. Nagyon sajnáljuk – mondta letörten Balázs Klári énekesnő.

Noha sokan természeti katasztróf­aként értékelik a Velencei-tó pusztulásá­t – amely a látvány alapján érthető –, a szakértők, meglepő módon, vitatják, hogy valóban erről lenne szó.

Lukács Balázs, az Ökológiai Kutatóközp­ont tudományos főmunkatár­sa szerint a klímaválto­zás miatt az elmúlt 10 évben erőteljese­n érződik a nyári csapadékhi­ány, amelynek köszönhető­en a sekély, kis vízgyűjtő területtel rendelkező tavak hamar kiszáradna­k. A vizes élőhelyek ugyanakkor nagyon gyorsan tudnak regeneráló­dni.

– Legtöbben katasztróf­át kiáltanak, de mi, ökológusok azért tudjuk, hogy a szikes tavak normális sajátosság­a, hogy nagyon lecsökken a vízszintjü­k, amihez az élőviláguk is alkalmazko­dik. A természete­s folyamatok viszont nem veszik figyelembe az emberi igényeket, hogy akkor legyen víz, ha nekünk

Korda Györgyöt örökké mosolyogni láttuk, de most már neki sincs kedve nevetni szükségünk van rá, mert szeretnénk fürdeni a melegben. Ezt a mi céljaink miatt érezzük katasztróf­ának – mondta lapunknak a szakértő.

Lukács Balázs úgy véli, el kell gondolkodn­iuk a döntéshozó­knak, hogy a vízpótlásr­a szánt tározók vizét mire és hogyan haszosítjá­k. Ha fontos a Velencei-tó és a turizmus, akkor ezeknek a tározóknak a vízminőség­ére is oda kell figyelni egész évben. Minden olyan hasznosítá­st kerülni kell, ami ezeknek a vízpótlásr­a szánt tározóknak a vízminőség­ét rontja, ugyanis a Velencei-tóban rendszeres­sé válhat, hogy nyáron ilyen alacsonnyá válik a vízszint.

Úgy tűnik tehát, hogy a Velencei-tavat, pontosabba­n annak turizmusát elsősorban magunk miatt kell megmenteni. A turistákér­t, akik ott nyaralnak, nem utolsósorb­an a sok ezer helybéliér­t, akiknek a megélhetés­e függ mindettől.

Az ügyet felkaroló helyi politikus, Márton Roland úgy érzi, nagyon fogy a tóparton élők türelme.

– Egy ilyen hosszú válságidős­zakba előbb-utóbb belefáradn­ak az emberek. Nagyon várják a megoldást, de leginkább csak egymásnak teljesen ellentmond­ó nyilatkoza­tokat hallanak, miközben a vízállás még az esős idő ellenére is 79 centi volt pár napja ott, ahol 160 centi lenne az ideális – vázolta az aktuális helyzetet.

Hogy milyen anyagi és nem anyagi akadályai vannak a Velencei-tó megmentésé­nek és a szakembere­k milyen megoldások­kal próbálják győzködni az ország vezetőit, a következő hetekben egy új cikksoroza­t formájában fogja bemutatni a Blikk.

pocsolya maradt a hullámzó tó helyén a parthoz

és lehet, hogy így is marad

 ?? ?? Elköltözte­k Az énekes sztárpár sokáig a tó mellett élt, pár éve eladták a villát, de őket is lesújtottá­k a látottak
Bánat
Elköltözte­k Az énekes sztárpár sokáig a tó mellett élt, pár éve eladták a villát, de őket is lesújtottá­k a látottak Bánat
 ?? ?? Pusztulás
Homok és
közeli részeken,
Pusztulás Homok és közeli részeken,
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary