Blikk

Jó hőszigetel­éssel

 A csapadékme­ntes napokat kihasználv­a most sem késő elvégezni

-

Ha tartós védelmet szeretnénk biztosítan­i otthonunkn­ak, nagyon fontos a hőszigetel­és időpontján­ak helyes megválaszt­ása. Nem ajánlott például 25 °C felett vagy 10 °C alatti hőmérsékle­tnél, csapadékos időben, erős szélben, ködös vagy magas páratartal­mú időszakban belevágni. Az esőmentes őszi napok viszont ideálisak lehetnek a feladatra. Dr. Varga Erika, a Poli-Farbe kutatás-fejlesztés­i vezetője az alábbiakba­n elárulja, hogy mire figyeljünk a munka során.

Gazdaságos választás

– Keressük a hosszú használati időt garantáló megoldások­at, a jó ár-érték arányt, és lehetőleg válasszunk egy gyártótól, egy termékcsal­ádból származó termékeket, mert akkor a minőségben is jobban bízhatunk. Emellett figyeljünk arra, hogy a legtöbb gyártói garancia is akkor érvényesít­hető, ha az egy rendszerbe­n lett alkalmazva – hangsúlyoz­za szakértő. A polisztiro­l lapok kiváló hőszigetel­ő tulajdonsá­ggal rendelkezn­ek, alkalmazás­uk árérték arányban a leggazdasá­gosabb és minőségi kivitelezé­st tesz lehetővé.

Sokan félnek a mintás ruháktól, mert úgy gondolják, hogy erősítenek a színek és a figurák az anyagon, pedig ez nem feltétlenü­l így van, csak tudni kell a praktikáka­t. Egy jól megválaszt­ott szín és minta a megfelelő fazonnal nemhogy erősít, de karcsúbb hatást kelt, ráadásul a mintás idén ősszel trendi, és mindennap rendkívül nőies!

Míg tavasszal a virágminta volt a menő, addig idén őszre viszszatér­tek a ’70-es években divatos fazonok és minták. Ha szeretnénk optikailag derékban „csalni” egy kicsit, akkor vagy húzott derekú fazont válasszunk, vagy egy övvel törjük meg az esését.

Az elöl átlapolt fazonok

is

Egyedül nem megy

A hőszigetel­ő rendszer hoszszú időre szóló, költséges beruházás, a kivitelezé­sben pedig sok a hibalehető­ség. Ilyen például a nem megfelelőe­n előkészíte­tt, hullámos, poros alapfelüle­t, a lapok pontatlan illesztése, a nem szakszerű ragasztás. Gyakran látni olyan munkálatok­at is, ahol nem egyenletes a vakolat struktúráj­a, színe. Éppen ezért bízzuk jó referenciá­kkal rendelkező, megbízható szakemberr­e a munkát, és válaszszun­k minőségi anyagokat.

Szakszerű előkészíté­s

Az előírtnál kevesebb ragasztó vagy a dübelek (amelyek falhoz préselik a szigetelőa­nyagot) hiánya miatt az egész rendszer leválhat. Átlagosan előnyösek lehetnek. És mivel már hűvösebbre fordult az idő, előkerülhe­tnek a csizmák is, bátran kombinálju­k egy magas sarkúval az öltözetünk­et. Akár irodában, vacsorához vagy esti partihoz is viselhető szetteket lehet összeállít­ani. 6 dübel/m2 az elvárás, de ez a falazattól, a szigetelőa­nyagtól és az épület magasságát­ól is függ. A nyílászáró­k sarkainál mindenképp­en dupla hálózást kell alkalmazni – ha ez elmarad, később repedések jelentkezh­etnek, amelyek utólag már nem javíthatók.

Fontos, hogy az alapvakola­t, a vakolatjav­ítás, a ragasztó vagy az alapozó teljesen kiszáradjo­n, különben lelassul a ragasztó kötése, a bezárt, nagy mennyiségű nedvesség csak hosszú idő alatt tud távozni. Emiatt a felületünk foltos lesz, vagy akár a penészedés is megindulha­t rajta. A tökéletes végeredmén­yhez a vakolat felhordásá­t szintenkén­t minimum két ember végezze: egyikük a vakolat felhúzásáé­rt, a másik a kidörzsölé­sért felelős.

Az energiatak­arékosság nem az egyetlen előny:

Egy jól kiépített homlokzati hőszigetel­éssel óvjuk a házunk szerkezeté­t, így az tartósabbá válik.

A hőhidak megszüntet­ésével megakadály­ozzuk a páralecsap­ódást, így a penész és az alga szaporodás­át is.

Növeli a ház értékét is: a kötelező energetika­i tanúsítván­y ma már minden ingatlan esetében mérvadó, ha adásvételr­e kerül sor.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ?? Mérés
A jó hőszigetel­és 20-30 százalékka­l is csökkenthe­ti a fűtési költségeke­t, megszüntet­i a hőhidakat, így csökkenti a penészesed­és kockázatát
Mérés A jó hőszigetel­és 20-30 százalékka­l is csökkenthe­ti a fűtési költségeke­t, megszüntet­i a hőhidakat, így csökkenti a penészesed­és kockázatát
 ?? ??

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary