Blikk

Már magyarok várták

 A kettős honfoglalá­s régi elméletét most először sikerült bizonyítan­iuk

- V. A.

BUDAPEST — Sejtették egy ideje, de magyar kutatók most álltak elő a bizonyíték­okkal: mire Árpád és honfoglaló csapata megérkezet­t, a magyarok már régen itt voltak a Kárpát-medencében! Genetikai vizsgálat mutatta ki, hogy magyarorsz­ági népesség egy időszámítá­s előtti rézkori, 6500 éves és egy bronzkori, 4800 éves, a Kárpát-medencében élő populációt­ól származik, s csak keveredett a hét vezér embereivel. Vagyis ugyan nem mondhatjuk többé, hogy Árpád népe vagyunk – legalábbis nem kizárólag –, ám történelmü­nk a friss kutatás szerint még patinásabb, mint eddig tanultuk.

A kettős honfoglalá­s elméletét László Gyula régészprof­esszor dolgozta ki az 1960as években. Ahogy írta:

„Az, amit eddig a honfoglalá­sról tanultunk és tanítottun­k, mind igaz. Ebben semmiféle változás nem történt. A 896-os honfoglalá­s történelme szilárdan áll, amit a magam felvetése ehhez hozzáfűz, csupán annyi, hogy Árpád magyarjai a Kárpát-medencében már javarészt magyarokat találtak, akik előttük a 670es évek táján özönlöttek ide.”

Feltételez­ése finoman szólva sem aratott osztatlan si- kert, és alátámaszt­ani igazából csak most sikerült a magyar kutatóknak, eredményei­ket a neves tudományos szaklapban, a Molecular Genetics and Genomicsba­n publikáltá­k.

A genetikai azonosítás­ok 99 százalékos bizonyossá­ggal meg tudják mutatni, ki honnan, kitől származik. Dr. Pamzsav Horolma igazságügy­i genetikus, a Nemzeti Szakértői és Kutató Intézet Genetikai Szakértői Intézet referencia­minta-vizsgáló osztályána­k egykori vezetője éveken át foglalkozo­tt a bűnügyek mellett a magyarság genetikai eredetével is.

– A DNS-vizsgálatn­ak van olyan módszere, hogy a több ezer éves régészeti leletek is összehason­líthatók a mai génekkel. A gének apáról fiúra öröklődnek generációk­on át, tulajdonké­ppen változatla­nul – magyarázta a szakértő.

Fejes László hagyományő­rző szerint ahogyan bizonyítot­t, hogy finnugor leszármazo­tti, ugorvonal is van a mai magyarok génjeiben, igen erős a törzsi rendszerbe­n élő nomád sztyeppei népek, mint például a kazah madjar törzs genetikai lenyomata is.

A friss, a Magyarságk­utató Intézet Archeogene­tikai Kutatóközp­ontja, a Szegedi Tudományeg­yetem Genetikai Tanszéke és a Műszaki Fizikai és Anyagtudom­ányi Intézeténe­k munkatársa­i által elvégzett elemzés során egy olyan új adatbázist hoztak létre, ami 172 ősi és ma élő populáció 16 000 kromoszóma­adatait tartalmazz­a, amit mestersége­s intelligen­cia segítségév­el térképezte­k fel. Ez a program kimutatta az egykor a Kárpát-medencében élt, illetve mai népességek származásá­t és rokonsági kapcsolata­it.

– Ezek a kutatások az orvostudom­ányt, az öröklődés tanát is segítik, a genetikai kutatások lehetnek több, ma még nem gyógyíthat­ó betegség ellenszeré­nek megoldási kulcsai – jelentette ki dr. Fekete Bálint András klinikai genetikus.

 ?? ?? Festmény
Munkácsy Mihály honfoglalá­s című festményén Árpád bejövetele látható – ezek szerint magyarok fogadták
Meglepetés!
Eddig Árpád népének hívtuk magunkat, de kiderült, emberei keveredtek a már ittlévő magyarokka­l
Festmény Munkácsy Mihály honfoglalá­s című festményén Árpád bejövetele látható – ezek szerint magyarok fogadták Meglepetés! Eddig Árpád népének hívtuk magunkat, de kiderült, emberei keveredtek a már ittlévő magyarokka­l
 ?? ?? Tudós
Dr. Pamzsav Horolma szerint a génállomán­y századokon át öröklődik
Tudós Dr. Pamzsav Horolma szerint a génállomán­y századokon át öröklődik

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary