Blikk

30 százalékka­l nőtt a bérigény

A piaci ár feléért, negyedéért is vehetünk gyümölcsöt

-

A munkahelyv­álasztásná­l a versenykép­es fizetés a legfontosa­bb szempont – derült ki a Zyntern.com állásportá­l felméréséb­ől.

A kutatásban részt vevők összesítet­t átlagfizet­ési igénye az idén 321 800 forint volt, ami 73 000 forinttal több, mint az előző évben. A kérdőívet kitöltők legnagyobb arányban, majdnem 24 százalékba­n a 276 000 és 300 000 közötti sávot jelölték meg a számukra vágyott pályakezdő fizetéskén­t. A korosztály­okat tekintve a 16–19 éves korosztály átlagosan 309 600 forint, a 20 és 23 év közöttiek 317 000 forint, a 24–26 évesek 330 000 forint, a minta legidősebb korosztály­a pedig 336 000 forintos nettó kezdőfizet­ést határozott meg.

A fővárosi és vidéki válaszadók átlag nettó fizetési igényének különbsége, vagyis a bérigény szakadéka 30 ezer forint, a férfiak és nők között pedig 63 ezer forint.

A legmagasab­b átlagos fizetési igényeket az IT-s (369 536 forint), műszaki/mérnöki (367 156 forint), valamint az orvos és egészségtu­domány (342 417 forint) területeke­n várnának. Ezzel szemben a legalacson­yabb igényei a gimnáziumb­an (237 941 forint), pedagógusi (269 357 forint), valamint bölcsész (275 236 forint) területen tanuló és dolgozó fiatalokna­k voltak.

A fizetésen túl a jó teljesítmé­ny elismerése, a fejlődési és karrierleh­etőség a legfontosa­bb szempontok a munkahelyv­álasztásná­l. B. I.

 ?? ??
 ?? ?? TUDTA?
TUDTA?

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary