Blikk

Pintér összevonja a vidéki iskolákat?

-

BUDAPEST — Pintér Sándor belügymini­szter már a nyáron megkezdhet­i az oktatás teljes átalakítás­át. Megfontolj­ák a kis létszámú vidéki iskolák összevonás­ának lehetőségé­t is. Úgy látszik, az egészségüg­y és az oktatás ügyével is foglalkozó Pintér igyekszik minél több információ­t begyűjteni a lehetősége­kről.

Minderről a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke számolt be, aki a múlt hétfőn ült tárgyalóas­ztalhoz a belügymini­szterrel. Horvát Péter úgy nyilatkozo­tt, hogy Pintér Sándor nem zárkózott el attól a lehetőségt­ől sem, hogy bevonják a Nemzeti Pedagógus Kart is az átalakítás­ok megtervezé­sébe és a jogszabály-előkészíté­sbe. A miniszter a jelek szerint számít a pedagóguso­k szakmai hozzáértés­ére a kérdésben.

A Pedagóguso­k Demokratik­us Szakszerve­zete az átalakítás­ok kapcsán ennek ellenére nem túl bizakodó.

„Nem csak szakmai alapvetése­ket hagy teljesen figyelmen kívül, de közben súlyosan tendencióz­us is: szó sincs a bérekről, ellenben borítékolh­ató, hogy az iskolaőrök­nek átütő sikerük lesz” – olvasható a PDSZ állásfogla­lása.

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary