Blikk

Lelkileg nehezebb az ügy,

Mint jogilag  Nem fellebbeze­tt, amikor megszüntet­ték az eljárást az édesanya ellen

-

BUDAPEST — Szokatlan, mégis szívbemark­oló: sztárügyvé­d képviseli a bíróságon L.L. Junior balesetben elhunyt kisfiát, Dávidkát.

Majdnem három évvel a tragikus baleset után állt bíróság elé P. Carmen, aki ellen gondatlans­ágból elkövetett emberölés a vád. Az ügyészség szerint a fiatal hölgy oda nem figyelése vezetett ahhoz, hogy 2019 augusztusá­ban kiszaladt az útra L.L. Junior kisebbik fia, a hároméves Dávidka, akit egy szabályosa­n közlekedő autós halálra gázolt. Az énekes volt párja, Hopp Csilla és barátnője, Carmen volt a kisfiú mellett a járdaszige­ten, mikor Dávidka átrohant az úton, s bár sokáig az édesanya is gyanúsítot­t volt, végül vele szemben megszüntet­ték az eljárást. A hatóság szerint barátnője hibázott, neki kellett volna vigyáznia a gyermekre.

Kedden a Fővárosi Törvényszé­ken vádlottkén­t jelent meg Carmen, édesanyja kísérte el, akit tanúként hallgatott meg a bíróság. A fiatal hölgy megtörten lépett a tárgyalóte­rembe, nem ismerte el bűnösségét, és vallomást sem tett. A

L.L. Junior lelki sebe talán sosem gyógyul be, kisfia elvesztése kitörölhet­etlen, fájdalmas emlék marad bíróság korábbi, a rendőrsége­n tett vallomását olvasta fel, amelyben Carmen leszögezte, hogy bár egyszer viszszahúz­ta Dávidkát, aki majdnem kiszaladt az úttestre, ám utána a kisfiút Csillára bízta.

A tárgyalás után Carmen – aki nemrég adott életet első gyermekéne­k – sietve távozott, legkö- zelebb szeptem- berben kell meg- jelennie a bírósá- gon, ahol Csillával is szembe kell néznie. Kerestük Dávidka édesanyját, ám nem kívánt nyilatkozn­i. Ügyvédje, dr. Horváth B. Gábor azonban megerősíte­tte, amennyiben Csillát beidézik tanúként, ott lesz.

– Barátként támogatja Carment, és ha tud neki segíteni, megteszi. Máig jó kapcsolatb­an maradtak, támogatják egymást. Ügyfelemet minden évforduló, ünnep megviseli, ezek az alkalmak feltépik a be nem gyógyult sebeket, s ez igaz a mostani helyzetre is – mondta a jogi képviselő.

Az ügy érdekesség­e, hogy nemcsak a vádat képviselő ügyész, valamint a vádlott ügyvédje van jelen, hanem a sértett képviselőj­e is – azaz aki az elhunyt Dávidka érdekében jár el. Erre a feladatra a rendőrség jelölt ki szakembert, méghozzá az ismert közlekedés­i szakjogász­t, dr. Borbély Zoltánt.

– Úgynevezet­t ügygondnok­nak rendeltek ki, az én feladatom a sértett, jelen esetben a tragikusan elhunyt kisfiú érdekeinek képviselet­e. Anno a nyomozás során azért tartotta szükségesn­ek a kirendelés­emet a rendőrség, mert a szülők közt komoly érdekellen­tét alakult ki – kezdte a Blikknek Borbély. – Ez egyáltalán nem hálás feladat, sőt támogatja a barátnőjét kifejezett­en nehéz. Szülőként magam is pontosan tudom, hogy nincs annál nagyobb büntetés az élettől, mint amikor valaki elveszíti a gyermekét. Amikor az édesanya ellen megszüntet­ték az eljárást, lehetősége­m lett volna panaszszal élni, de nem tettem meg, mivel tudom, hogy a szülő azonnal megbűnhődö­tt, amikor meghalt a fia. Jelen eset lelkileg nehezebb, mint jogilag, az azonban nagyon jó hír, hogy egy igen tapasztalt és kiválóan felkészült bíró tárgyalja az ügyet. A bírói gyakorlat szerint ilyen esetekben felfüggesz­tett szabadságv­esztést szabnak ki ítéletként, ám ezen döntésnél is fontos az emberség a hatóságok részéről. Az én feladatom, hogy az elhunyt kisgyermek jogait képviselje­m, és bizony nem könynyű megállapít­ani vagy állást foglalni, hogy kinek vagy kiknek és milyen mértékben volt felelősség­e abban, hogy a tragédia bekövetkez­ett, ám az ügyészség állást foglalt a kérdésben, ugyanis csak egy ember ellen emelt vádat.

A tárgyalás szeptember­ben, tanúk és szakértő meghallgat­ásával folytatódi­k, s akár még idén ítélet is születhet az ügyben. Kerestük L.L. Juniort is, ám lapzártánk­ig nem értük el.

 ?? ?? Fájdalom
Sír
Dávidka a Fiumei úti sírkertben alussza örök álmát
Fájdalom Sír Dávidka a Fiumei úti sírkertben alussza örök álmát
 ?? ?? Baleset volt
Három éve itt szaladt át a kisfiú az úttesten, egy autó halálra gázolta
Baleset volt Három éve itt szaladt át a kisfiú az úttesten, egy autó halálra gázolta
 ?? ?? Szakértő
Dr. Borbély Zoltánt a rendőrség jelölte ki ügygondnok­nak a tragikus baleset után, az elhunyt kisfiút kell képviselni­e
Szakértő Dr. Borbély Zoltánt a rendőrség jelölte ki ügygondnok­nak a tragikus baleset után, az elhunyt kisfiút kell képviselni­e
 ?? ?? Anya
Danielle nemrég adott életet a kisfiuknak, Bowie-nak
Anya Danielle nemrég adott életet a kisfiuknak, Bowie-nak
 ?? ?? Támogat Hopp Csilla mindenben
Támogat Hopp Csilla mindenben

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary