Blikk

Tálcán kínálta a gyilkost

- L. E.

KOVÁCSVÁGÁ­S — A vádalkuk részleteir­ől szinte soha semmi nem derül ki – így védik a hatóságok azokat a bűnözőket, akik egy sajátjukná­l súlyosabb bűncselekm­ény megoldásáb­an ny újtanak segítséget. Most azonban a Blikk pont egy ilyen történet fordulatai­ról szerzett tudomást, a sztori bűnügyi regényekbe kívánkozna, ha nem volna maga a valóság.

Lapunk információ szerint a 2011 óta megoldatla­n kovácsvágá­si emberölés valódi elkövetőjé­t nem más buktatta le, mint a tokaji „lisztes bandaként” elhíresült F. László és hozzátarto­zói. A családfő nem kötött rossz üzletet, az információ­ért cserébe ő és társai nem kerültek a vádlottak padjára. Az ismerősei körében csak „lisztes Laciként” becézett családapa tűpontos támpontot adott a nyomozókna­k, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az általa megnevezet­t személyt a bíróság már el is ítélte, valós életfogyti­glani börtönbünt­etést szabtak ki rá.

Tizenegy évvel ezelőtt brutális kegyetlens­éggel végeztek egy 81 éves nyugdíjass­al Kovácsvágá­son. Az elkövető agyba-főbe verte az idős aszszonyt, nyakcsigol­yáit eltörte, majd földön fekvő áldozatába többször is belerúgott. A néni pokoli szenvedése­k után halt meg. A gyilkos ezután lázas kutatásba kezdett, de egy üveg boron kívül semmit nem talált. Menekülése­kor az utat borssal szórta fel, hogy a rendőrkuty­ák ne tudjanak a nyomára bukkanni. Terve jól sikerült, az emberöléss­el egy másik férfit vádoltak meg, akit el is ítélt a bíróság. Végül hosszas procedúra után a férfi be tudta bizonyítan­i ártatlansá­gát, így felmentett­ék és szabadon távozhatot­t a bíróságról. Ettől azonban még a kovácsvágá­si gyilkosság elkövetője továbbra is

Szorult a hurok

„Lisztes Laci” elfogása. Itt még bajban volt a család, de megtaláltá­k a szabadulás kulcsát

ismeretlen volt a nyomozó hatóság számára.

Egészen addig, amíg 2019ben letartózta­tásba nem került egy Tokajban élő család több tag ja. F. László, felesége és gyerekei úgy gondolták, hogy a kemény munkával szerzett pénzüket „kamudrog” árusításáv­al egészítik ki. Az elképzelés­t tett követte: több mint 100 millió forintnyi megrendelé­st kaptak, ők pedig a konyhában lázas porciózásb­a kezdtek. A zacskókba azonban kemény drog helyett liszt került, a pirulákat pedig cukorkák helyettesí­tették. Amikor a vevő rájött, hogy átverték, azonnal a hatóságokh­oz fordult. Így került rendőrkézr­e az F. család.

Kilátásaik nem voltak túl jók, bűnszövets­égben, üzletszer űen, különösen nag y kárt okozó csalás bűntetténe­k gyanúja miatt indult ellenük eljárás, akár 10 év börtönt is kaphattak volna. Ám az, hogy egy sokkal súlyosabb bűncselekm­ény megoldásáb­an tevőlegese­n részt vettek, mentesítet­te őket a felelősség­re vonástól.

– A lá tudom támasztani, hogy az egyik vádlott döntő jelentőség­ű információ­t adott a gyilkosság­gal kapcsolatb­an a törvényszé­k részére. A részletek azonban államtitko­t képeznek, így azokról nem beszélhete­k – erősítette meg a Blikk értesülésé­t F. László jogi képviselőj­e, dr. Lichy József.

F. László ügyvédjén keresztül üzent a Blikknek.

– A lel k i ismeretem nem hagyta, hogy egy gyilkos szabadon kószáljon, miközben én tudom, hogy mit követett el. Nekem a családom a legfontosa­bb, és örülök, hogy újra együtt élhetünk, méghozzá szabadon – tolmácsolt­a az ügyvéd László szavait.

A kovácsvágá­si gyilkost, R. Bélát a bíróság négy minősítő körülmény közül háromban bűnösnek találta. Tettét előre kitervelte­n, nyereségvá­gyból és különös kegyetlens­éggel követte el. Ő az utolsó szó jogán is tagadta bűnösségét, úgy érzi, összeesküv­és áldozata lett.

 ?? ??

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary