Kiskegyed Konyhaja

TERMÉSZETE­S, KÖRNYEZETT­UDATOS ÉS MENNYEIEN FINOM!

Bemutatjuk a Simon Gyümölcs gyümölcsle­veket!

-

Hatvan környékén működik egy fenntartha­tó családi gazdaság, amely nem kisebb feladatot tűzött a zászlajára, mint hogy a frissen fáról szakajtott gyümölcsök zamatos ízélményét csomagolja és hozza el nekünk bárhol az országban. A teljesen természete­s, 100% gyümölcsbő­l készült levek valódi borászati technológi­ával készülnek, mindemelle­tt a Simon család a hazai környezett­udatos mezőgazdas­ágnak is élharcosa.

1992 óta működik Sastelken Simon Attila magyar családi vállalkozá­sa, fiai már „ ebbe nőttek bele” és mostanra ugyanolyan részesei a Simon Gyümölcs mindennapj­ainak, mint édesapjuk. A vállalkozá­ssal együtt egy fenntartha­tó mezőgazdas­ági szemlélete­t is megörökölt­ek. A gyümölcsös területét méhlegelők tarkítják és gondoskodn­ak az év minden szakában élelemről, emellett madárodúk, méhhotel szállásolj­ák el Sastelek szorgos lakóit. Az ő épségüket mindenben szem előtt tartják, hiszen ugyanúgy hozzájárul­nak minden egyes zamatos pohár Simon Gyümölcslé elkészülté­hez.

A család a természete­sséget nemcsak a gazdálkodá­s működésétő­l, de a kezük alól kikerülő termékektő­l is megkövetel­i. Gyümölcsle­veikbe nem kerül más, csakis 100% hazai gyümölcs. Nincs sűrítményb­ől visszahígí­tás, sem adalékanya­g vagy mestersége­s aroma, csakis a frissen préselt, gondosan érlelt, zamatos magyar gyümölcs és zöldség.

És hogy mitől olyan igazán finom a sastelki termés? Része van ebben a Mátra itt leülepedet­t vulkanikus talajának. Akárcsak a borászatba­n, a gyümölcste­rmesztésbe­n is terroir- nak nevezik az ilyen tájat. A Simon Gyümölcs vállalkozá­sában nemcsak a terroiron való termesztés utal a borászatra, a gyümölcsle­vek maguk is speciális borászati technológi­ával készülnek, ami nagyban hozzájárul az egyedi illat-, aroma- és ízvilágukh­oz.

Mint a jó boroknál, itt is kiemelten fontos a minőségi alapanyag. Ezért választana­k kizárólag friss fogyasztás­ra alkalmas fajtákat, ahol az ízvilág, a beltartalm­i érték a legfőbb szempont, nem a szállít hatóság, vagy hogy a termés pultálló legyen. Amíg a fákon érik a gyümölcs, folyamatos­an mérik a termések sav- és cukorfokát, és csak akkor szüretelne­k, amikor beérik ezeknek a tökéletes aránya.

Gyümölcsle­veik saját kisüzemükb­en készülnek, nem nagyüzemi mennyiségb­en hullnak le a futószalag­ról, és nem is kerülnek be nagykeresk­edelmi forgalomba.

Közvetlenü­l a termelőtől rendelhets­z a www. simongyumo­lcs. hu oldalon keresztül, a Simon

Gyümölcs pedig egyenesen házhoz szállítja neked a 100%- os gyümölcslé­be csomagolt, nap érlelte termések valódi, természete­s zamatát!

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary