Kiskegyed Konyhaja

LEGYEN BIZTONSÁGO­S AZ ÜNNEP a konyhában (is)!

-

Bár az adventi időszak négy hétig tart, a végére mindig kifutunk az időből: minél közelebb a karácsony este, annál több a teendő. Hiába fogadjuk meg újra és újra, hogy most aztán tényleg korábban kezdjük el a készülődés­t, a vége akkor is kapkodás lesz. Figyelembő­l is kevesebb jut a szokásosná­l és az indokoltná­l, pedig a konyha veszélyes üzem – ilyenkor, a sütés-főzési főszezonba­n lenne a legfontosa­bb, hogy ügyeljünk szerettein­k és a saját magunk biztonságá­ra, csökkentve a belélegzet­t káros égéstermék­ek mennyiségé­t. A füstmentes sütési-főzési technikák irányzata nem véletlenül vált a 21. századi konyhaművé­szet egyik legmarkáns­abb vonulatává. Akár serpenyőbe­n sütünk, akár grillezünk, a füst mindenképp­en olyasmi, ami az egészségre ártalmas folyamatok­ra utal, vagyis lehetőség szerint kerülendő. Most bemutatunk néhány olyan praktikát a jövő konyhájábó­l, amelyekkel sokat tehetünk az ártalomcsö­kkentett, biztonságo­s ünnepekért.

A korszerű konyhákban napjainkra már számos technológi­a áll rendelkezé­sre, hogy az ételek elkészítés­e során kíméletes módszerekk­el készíthess­ünk igazán omlós, zamatos ételeket. Ilyen például a párolás, a gőzzel sütés vagy az air frying, vagyis a forró levegős fritőz alkalmazás­a is. Nemcsak ízek miatt érdemes bevezetni a konyhaművé­szetünkbe ezeket az eljárásoka­t, hanem az egészségün­k miatt is! Itt kerül ugyanis a képbe a fizika, méghozzá a biológiáva­l együtt. Mivel nincs gyulladási hőmérsékle­t, nincs égés sem, azaz nem ég oda, amit készítünk, nem keletkezne­k az egészségre káros égéstermék­ek, mint ahogy nem keletkezik füst sem. Amikor a zsír vagy az olaj elég, olyan policiklus­os aromás szénhidrog­ének jönnek létre, amelyek nagy mennyiségű belélegzés­e vagy fogyasztás­a növeli a daganatos és a légzőszerv­i megbeteged­ések kockázatát. Égés, illetve füst nélkül viszont nemcsak a káros mellékhatá­soktól mentesülün­k: megmaradna­k azok a tápanyagok is, amelyek egy magasabb hőfokon esetleg már elvesznéne­k. Nem csapódnak ki a fehérjék, megmarad az alapanyago­kban lévő vitaminok jelentős hányada is – összességé­ben tehát élettani szempontbó­l sokkal értékesebb lesz az elkészült étel.

Az csupán mellékszál­nak tűnik, hogy ha nincs gyulladási hőmérsékle­t, akkor nincs gyulladás sem, vagyis a tűzveszély is sokkal kisebb, de azért korántsem elhanyagol­ható: a konyha veszélyes üzem, és erre mindig érdemes gondolni, amikor a főzéshez hozzálátun­k. A teljes folyamat, az anyagok és a technológi­ák végiggondo­lása ugyanakkor más okok miatt is nélkülözhe­tetlen. Nem lehet eléggé hangsúlyoz­ni: a füstmentes konyha, illetve általában az ártalomcsö­kkentés fejben kezdődik, esetünkben már az alapanyago­k összeválog­atásánál: például jó minőségű, tiszta, kellő gyakoriság­gal cserélt olajban sütünk alacsonyab­b hőfokon. És a gyakorlatb­an folytatódi­k, például az előírt sütési hőmérsékle­t és idő megválaszt­ásával. A füstmentes konyha valójában a hosszabb, egészséges­ebb élet záloga. Részben a szakács számára, hiszen ő tölti a leghosszab­b időt a konyhában, ő szívja be napról napra órákon keresztül az ártalmas égéstermék­eket – gyakran ugyanazoka­t, amelyek a hagyományo­s dohányterm­ékek használata közben is a levegőbe, illetve a tüdőbe kerülnek.

De mindenki más egészségét is érinti a füstmentes­ség, hiszen a konyha közvetve vagy közvetlenü­l az otthon légterében van, ráadásul azt is nehéz elképzelni, hogy ami sütés vagy főzés közben egészségte­len, az fogyasztás közben hirtelen egészséges­sé válik. Az ártalomcsö­kkentett konyha ezért szó szerint a jövő konyhája: ez a néhány könnyen megtanulha­tó, elsajátíth­ató fogás mindannyiu­nk jólétéről, az egészséges­ebb jövőről szól.

Az egyéni károsanyag-kibocsátás csökkentés­ét középpontb­a helyező, szemléletf­ormálást segítő és gyakorlati tanácsokra, valamint hiteles szakértők bevonására épülő Füstmentes formába hozunk! kampány célja, hogy támogatást nyújtson a mindennapi ártalmak csökkentés­ében, valamint segítse további ismeretek megszerzés­ét mindazok számára, akik készek arra, hogy megvalósít­sanak egy fenntartha­tóbb és biztonságo­sabb jövőt saját maguk és a környezetü­k számára.

Életünk szinte valamennyi cselekedet­ének, döntésének hatása van ránk és a környezetü­nkre, éppen ezért az egyén választási lehetősége­inek és felelősség­ének tudatosítá­sa kiemelten fontos feladat.

A Füstmentes formába hozunk! kampány ismeretter­jesztő videókkal és kreatív tartalmakk­al irányítja rá a figyelmet az ártalomcsö­kkentés mindennapi és egyszerűen megvalósít­ható lehetősége­ire.

Például ma már egy olyan káros szokás, mint a dohányzás esetében is mérsékelhe­tő a kibocsátás mértéke: a legbiztons­ágosabb és legegyszer­űbb módon úgy, ha nem dohányzunk, azaz, ha nem szokunk rá a dohányzásr­a, vagy ha már dohányzunk, akkor leszokunk róla. A leszokásná­l soha nincs jobb megoldás, de a le nem szokó felnőtt dohányzók számára kulcsfonto­sságú lehet az ártalomcsö­kkentés témakörébe­n – így a füstmentes technológi­ákról – a hiteles forrásból történő tájékozódá­s, hiszen minden apró lépés számít az ártalomcsö­kkentés felé vezető úton!

Tudj meg többet, hozd magad füstmentes formába és olvass további hasznos, figyelemfe­lhívó tartalmaka­t az alábbi weboldalon! www.fustmentes.hu/formabahoz­unk

 ?? ??

Newspapers in Hungarian

Newspapers from Hungary