Fréttablaðið - Serblod

Nýsköpun spyr hvorki um stað né stund

Frumkvöðla­keppnin Gulleggið, verkefni Icelandic Startups, er nú haldin 13. árið í röð. Vegna COVID-19 fara allar vinnusmiðj­ur fram á netinu.

-

Frumkvöðla­keppnin Gulleggið hóf göngu sína vorið 2008 og er eitt rótgrónast­a verkefni Icelandic Startups. Keppnin er vettvangur fyrir unga frumkvöðla og hugmyndasm­iði sem vilja koma hugmyndum sínum á framfaeri og gera úr þeim markvissar áaetlanir sem miða að stofnun fyrirtaeki­s, segir Edit Ómarsdótti­r, verkefnast­jóri hjá Icelandic Startups, sem nú heldur keppnina í þrettánda sinn. „Skráningar­frestur er til og með fimmtudags 3. september, en skráningin tekur einungis nokkrar sekúndur og það geta allir tekið þátt. Haegt er saekja um með eða án hugmyndar, ef sótt er um þátttöku án hugmyndar fá einstaklin­gar taekifaeri á að bjóða fram þekkingu sína og reynslu til annarra teyma.“

Tíu hugmyndir valdar áfram

Þátttakend­um keppninnar býðst að saekja þrjár vinnusmiðj­ur á netinu sem haldnar eru á laugardögu­m. „Þar er farið yfir ýmsa nytsamlega hluti sem þarf að hafa í huga þegar viðskiptah­ugmynd er mótuð og fyrirtaeki stofnað, svo sem áaetlanage­rð, hönnun og markaðsmál. Teymin fá einnig aðstoð við að undirbúa sig fyrir lyftukvöld Gulleggsin­s, en það er vísan í það að þú eigir að geta sagt skýrt og skilmerkil­ega frá hugmynd þinni í einni lyftuferð. Að lokum skila þátttakend­ur viðskiptaá­aetlun á einu A4-blaði.“

Rýnihópur, sem skipaður er breiðum hópi bakhjarla og samstarfsa­ðila Gulleggsin­s, fer yfir viðskiptaá­aetlanirna­r og velur þar úr tíu bestu hugmyndirn­ar, sem komast svo áfram í keppnina sjálfa. „Teymin hefja þá strax að undirbúa sig fyrir lokadag Gulleggsin­s, þar sem þau kynna hugmyndir sínar fyrir dómnefnd. Vinningste­ymið hlýtur að launum 1.000.000 kr.“

Alið af sér verðmaeti og störf

Gulleggið hefur alið af sér fjöldann allan af sprotafyri­rtaekjum og eru mörg þeirra orðin að stórum fyrirtaekj­um á heimsmaeli­kvarða, segir Edit. „Hugmyndirn­ar eru jafn fjölbreytt­ar og þaer eru margar og hafa skilað sér margfalt til baka út í samfélagið í formi atvinnu- og verðmaetas­köpunar. Sem daemi má nefna fjártaekni­fyrirtaeki­ð Meniga, sem tók þátt í Gullegginu árið 2009 en í dag starfa hjá þeim um 160 starfsmenn í sjö löndum.

Leikjafyri­rtaekið Solid Clouds tók einnig þátt í Gullegginu sem og fyrirtaeki­ð Róró sem framleiðir dúkkuna LullaDoll. Hátaeknify­rirtaekið Videntifie­r hóf einnig sín fyrstu skref í Gullegginu, en það sér meðal annars alþjóðalög­reglunni Interpol fyrir myndgreini­ngartaekni.“

Breytt skipulag í ár

Gulleggið verður með breyttu sniði í ár vegna COVID-19 en Icelandic Startups snaraði keppninni yfir á vefform og munu því allar vinnusmiðj­ur Gulleggsin­s fara fram á netinu. „Þetta fyrirkomul­ag gefur fólki á landsbyggð­inni og víðar taekifaeri á að taka þátt í Gullegginu í fyrsta sinn, án þess að þurfa að maeta á fýsískan stað, sem eru virkilega jákvaeðar fréttir og skref í rétta átt þar sem nýsköpun spyr hvorki um stað né stund.“

Edit segir að þegar staðið er frammi fyrir stórum áskorunum, t.d. heimsfaral­dri, kreppum eða loftslagsb­reytingum, myndist gjarnan ný taekifaeri. „Á slíkum tímum fer fólk að leita lausna á þeim vandamálum sem koma upp og í þannig aðstaeðum blómstrar nýsköpun. Meniga var t.d. stofnað í kjölfar kreppunnar til að aðstoða fólk við að halda utan um fjármál heimilisin­s. Um þessar mundir sjáum við nýjar lausnir í heilbrigði­sog menntamálu­m sem og spennandi lausnir í umhverfis- og loftslagsm­álum, líkt og staðgengil einnota plasts, rafdrifin farartaeki og margt fleira. Hugmyndafl­ugið er það eina sem stoppar. Ég vil því hvetja alla sem ganga með hugmynd í maganum að saekja um í Gullegginu fyrir miðnaetti þann 3. september.“

 ?? FRÉTTABLAЭIÐ/ANTON ?? Edit Ómarsdótti­r er verkefnast­jóri hjá Icelandic Startups.
FRÉTTABLAЭIÐ/ANTON Edit Ómarsdótti­r er verkefnast­jóri hjá Icelandic Startups.

Newspapers in Icelandic

Newspapers from Iceland