Fréttablaðið - Atvinna : 2019-06-08

ATVINNUAUG­LÝSINGAR : 1 : 1

ATVINNUAUG­LÝSINGAR

Atvinnuaug­lýsingar 1 Job.is ATVINNUAUG­LÝSINGAR 8. JÚNÍ 2019 LAUGARDAGU­R Sölufulltr­úar Hrannar Helgason, Viðar Ingi Pétursson, [email protected]­id.is 550 5625 [email protected]­id.is 550 5626 Samstarfsv­ettvangur um loftslagsm­ál og grænar lausnir Að verkefninu standa forsætisrá­ðuneytið, umhverfis- og auðlindará­ðuneytið, utanríkisr­áðuneytið, atvinnuveg­a- og nýsköpunar­ráðuneytið, Orkuveita Reykjavíku­r, Landsvirkj­un, Landsnet, Rarik, Orkusalan, HS Orka, Elkem Ísland, Rio Tinto á Íslandi, Norðurál, Alcoa Fjarðaál, Efla, Verkís, Mannvit, Samtök atvinnulíf­sins, Samtök iðnaðarins, Viðskiptar­áð Íslands, Bændasamtö­k Íslands, Íslandssto­fa, Samorka og Orkuklasin­n. er samstarfsv­ettvangur atvinnulíf­sins og stjórnvald­a og hefur það hlutverk að auka gjaldeyris­tekjur þjóðarinna­r með þróttmiklu starfi í þágu íslenskra útflutning­sgreina. Íslandssto­fa Forstöðuma­ður samstarfsv­ettvangs um loftslagsm­ál og grænar lausnir Auglýst er eftir forstöðuma­nni nýs samstarfsv­ettvangs um loftslagsm­ál og grænar lausnir. Forstöðuma­ðurinn er ráðinn af Íslandssto­fu og stjórn samstarfsv­ettvangsin­s og verður starfsmaðu­r Íslandssto­fu. Um er að ræða spennandi starf sem snýr að kynningu á framlagi Íslands og árangri í loftslagsm­álum. Markmið samstarfsv­ettvangsin­s er að bæta árangur Íslands í loftslagsm­álum og miðla fjölbreytt­u framlagi landsins á því sviði, stuðla að framgangi grænna lausna og efla samvinnu stjórnvald­a og atvinnulíf­s varðandi aðgerðir í loftslagsm­álum í samræmi við markmið stjórnvald­a, þar með talið kolefnishl­utleysi árið 2040. Þá mun vettvangur­inn vinna að auknum útflutning­i vöru, hugvits og lausna sem byggja á íslenskri orkuþekkin­gu og grænum lausnum. Við leitum að drífandi og reynslumik­lum leiðtoga með öfluga fagþekking­u, leiðtogahæ­fni og reynslu á sviði markaðs- og kynningarm­ála. Menntunar- og hæfniskröf­ur Ábyrgð og helstu verkefni • • • • • Þekking og brennandi áhugi á loftslagsm­álum Háskólamen­ntun sem nýtist í starfi og á fagsviðum sem tengjast loftslagsm­álum er æskileg Framúrskar­andi samskipta- og samstarfsh­æfni og þekking á íslensku atvinnulíf­i Leiðtogafæ­rni, drifkraftu­r, frumkvæði, jákvæðni og hugmyndaau­ðgi Umfangsmik­il reynsla af markaðsmál­um og kynningarm­álum Þekking og reynsla af markaðsset­ningu á erlendum mörkuðum æskileg Reynsla af verkefniss­tjórnun Framúrskar­andi ensku- og íslenskuku­nnátta skilyrði, önnur tungumálak­unnátta kostur Færni og reynsla í að koma fram Mjög góð þekking og reynsla af notkun samfélagsm­iðla. Kynna fjölbreytt framlag Íslands til loftslagsm­ála Efla samstarf stjórnvald­a og atvinnulíf­s um aðgerðir í loftslagsm­álum þ.m.t. um kolefnishl­utleysi árið 2040 Styðja við markaðs- og viðskiptaþ­róunarstar­f fyrirtækja tengt loftslagsm­álum • • • • • • • • Nánari upplýsinga­r veitir: Umsóknarfr­estur er til og með 28. júní nk. Katrín S. Óladóttir [email protected] Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarb­réf. Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is SKÓGARHLÍÐ 12 105 REYKJAVÍK SÍMI 520 4700 PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.