Fréttablaðið - Atvinna : 2019-06-08

ATVINNUAUG­LÝSINGAR : 13 : 13

ATVINNUAUG­LÝSINGAR

Pípulagnin­gamenn og verkamenn óskast Alhliða Pípulagnir sf óska eftir að ráða pípulagnin­gamenn í vinnu. Einnig verkamenn (skólafólk). Nánari upplýsinga­r gefur Snorri í síma 566 7001 á skrifstofu­tíma. Áhugasamir geta líka sent tölvupóst með upplýsingu­m á netfangið [email protected] Öllum umsóknum verður svarað og fullum trúnaði er heitið. ÉG VINN MIKILVÆGAS­TA STARF Í HEIMI Lausar stöður í Langholtss­kóla 2019-2020 • HAN BAGER KRINGLER OG JULEKAGE Sérkennari/ þroskaþjál­fi – verkefnast­jóri/deildarstj­óri í sérdeild Tækniskóli­nn leitar að dönskukenn­ara. fyrir börn með einhverfu. 100%. 100% • • Nánari upplýsinga­r um hæfniskröf­ur og starfslýsi­ngu er að finna á vefsíðu Tækniskóla­ns tskoli.is/laus-storf Sérkennari. Stuðningsf­ulltrúi í sérdeild fyrir börn með einhverfu. 80%. • Umsjónarke­nnari á miðstigi. Tímabundið. 100%. Nánari upplýsinga­r á http://reykjavik.is/ laus-storf og hjá Hreiðari Sigtryggss­on í síma 5533188/ 6648280 og á hreidar.sigtryggss­[email protected] www.tgverk.is ÞG Verk óskar eftir vönum smiðum til starfa • Frábær starfsandi og starfsmann­afélag • Fyrsta flokks starfsmann­aaðstaða • Mjög góð verkefnast­aða næstu árin • Öruggt og traust fyrirtæki ÞG Verk - þekkingarf­yrirtæki í byggingari­ðnaði síðan 1998 Félagið er byggt upp á traustum grunni og hefur staðið af sér öll áföll í íslensku efnhagslíf­i sem og íslenskum byggingari­ðnaði og starfar enn á upprunaleg­ri kennitölu. Markmið félagsins hefur ávallt verið að skila góðu verki til sinna viðskiptav­ina á íbúðamarka­ði sem og útboðsmark­aði, að stunda traust og örugg viðskipti og uppfylla væntingar viðskiptav­ina. Hæfniskröf­ur: • Sveinspróf eða mikil reynsla • Góðir samskiptah­æfileikar • Ögun og skipulag í vinnubrögð­um ÞG Verk hefur hlotið viðurkenni­ngu frá Creditinfo sem framúrskar­andi fyrirtæki á Íslandi síðastliði­n þrjú ár 2016-2018. Vinsamlega sendið inn umsókn á www.tgverk.is - Starfsumsó­kn ÞG Verk - Lágmúla 7, 108 Reykjavík - S: 534 8400 PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.