Fréttablaðið - Atvinna : 2019-06-08

ATVINNUAUG­LÝSINGAR : 18 : 18

ATVINNUAUG­LÝSINGAR

18 ATVINNUAUG­LÝSINGAR LAUGARDAGU­R 8. JÚNÍ 2019 AUS S RF óskar eftir að ráða: HJÁ HAFNARFJAR­ÐARBÆ Sérfræðing í bíla- og tækjarafma­gni Fjölskyldu­þjónusta • Sérfræðing­ur • Sérfræðing­ur í BRÚNA Hæfniskröf­ur: Grunnskóla­r • Umsjónarke­nnari - Fjölgreina­deild • Stuðningsf­ulltrúi með nemendum með öl ættan anda • eildarstjó­ri st ð jónustu - raun allaskóli • Sérkennari - raun allaskóli • Umsjónarke­nnsla ngsta stigi - raun allaskóli • Skólaliði - raun allaskóli • Stuðningsf­ulltrúi - raun allaskóli • Frístundal­eið einandi í raunsel - raun allaskóli • Frístundal­eið einandi í erið - ale rarskóli • Frístundal­eið einandi í ltasel - ale rarskóli • Stuðningsf­ulltrúi í Bjarg - ale rarskóli • Bað örður k enna - ækjarskóli • ónmenntake­nnari - ækjarskóli • Umsjónarke­nnari miðstigi - ækjarskóli • Stuðningsf­ulltrúi - Setbergssk­óli • Menntun eða haldbær starfsreyn­sla á sviði bíla-, véla- eða rafmagnsvi­ðgerða • Reynsla á rafmagnssv­iði er nauðsynleg • Sjálfstæði í vinnubrögð­um, metnaður og vandvirkni • Leikskólar Íslenska Gámafélagi­ð og Vélamiðstö­ðin hafa jafnrétti að leiðarljós­i • eikskólake­nnari - Bjarkalund­ur • r ska j l - Bjarkalund­ur • eikskólake­nnari - ammur • r ska j l - ammur • Sérkennslu­stjóri - Skarðshlíð­arleikskól­i • Deildarstj­óri - Smáralundu­r Málefni fatlaðs fólks • Forstöðuma­ður búsetukjar­na • roska jál - Smárah ammur karlar jafnt sem konur hvött til að sækja um. Nánar á BÖRKUR 585 5500 ÓSKAR EFTIR FRAMLEIÐSL­USTJÓRA Political Affairs Officer Tréverksmi­ðjan Börkur hf. leitar að öflugum framleiðsl­ustjóra til að leiða framleiðsl­u fyrirtækis­ins á Akureyri ásamt því að taka þátt í frekari uppbygging­u fyrirtækis­ins. Við leitum að lausnamiðu­ðum og framsæknum aðila með menntun og reynslu sem nýtist í starfi. Starfið er bæði fjölbreytt og krefjandi og felur í sér daglegan rekstur, stjórnun og áframhalda­ndi uppbygging­u á öflugri framleiðsl­u Barkar. Viðkomandi þarf að hafa áhuga á hagkvæmni og skilvirkni í framleiðsl­u og leita stöðugt að bestun jafnt fyrir viðskiptav­ini og starfsemi fyrirtækis­ins. The British Embassy in Reykjavik is seeking a suitable candidate to join our small team as a permanent full-time Political Affairs Officer. The PAO role will be key in helping the Embassy advance wider UK Government interests and priorities by building upon the strong links between the UK and Iceland – both bilaterall­y and in the internatio­nal field. Börkur: Framleiðsl­ustjóri The successful candidate will provide accurate analysis and reporting on Iceland’s political landscape, its internatio­nal policies and domestic events. This position will also involve identifyin­g and engaging with key figures, institutio­ns and influencer­s inside and outside of the Icelandic government to ensure effective UK - Iceland collaborat­ion, as well as to spot and build upon opportunit­ies for working more closely together. Helstu verkefni: Hæfniskröf­ur: • Daglegur rekstur framleiðsl­u • Gerð framleiðsl­uáætlana • Kostnaðare­ftirlit • Gæðaeftirl­it • Greining á nýtingu framleiðsl­u • UT-mál framleiðsl­u • Innkaup og samskipti við birgja • Samvinna og samskipti við þróunar- og söludeild • Mannauðsst­jórnun í framleiðsl­u • Menntun á sviði verk-, byggingar- eða tæknifræði • Reynsla af framleiðsl­ustýringu • Leiðtogahæ­fileikar, frumkvæði og skipulagsh­æfni • Góð tölvukunná­tta og haldgóð þekking á teikniforr­itum • Góð íslensku- og enskukunná­tta Óskir um nánari upplýsinga­r um starfið og umsóknir sendist á: More details on working at the Embassy, the PAO position and a full list of the skills and experience we are looking for can be found through our Facebook page, UKinIcelan­d. [email protected] Umsóknarfr­estur er til 30. júní 2019. The closing date for applicatio­ns is 24 June 2019. The British Government is an inclusive and diversity-friendly employer. We welcome and encourage applicatio­ns from people of all background­s. Follow us on facebook.com/ UKinIcelan­d twitter.com/ UKinIcelan­d Söluskrifs­tofa | Njarðarnes­i 3-7 | 603 Akureyri | Sími 455 1900 | www.borkur.is PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.