Fréttablaðið - Atvinna : 2019-06-08

ATVINNUAUG­LÝSINGAR : 2 : 2

ATVINNUAUG­LÝSINGAR

2 ATVINNUAUG­LÝSINGAR LAUGARDAGU­R 8. JÚNÍ 2019 Upplýsinga­tæknisvið Íslandsban­ka 2019 - 2022 Framkvæmda­stjóri Upplýsinga­tæknisviðs Íslandsban­ki leitar að framkvæmda­stjóra Upplýsinga­tæknisviðs. Við leitum eftir leiðtoga með góða þekkingu á rekstri og þróun tölvukerfa og sterka sýn á þróun stafrænna lausna viðskiptav­inum til hagsbóta. Framundan eru spennandi tímar í framþróun stafrænna lausna. Íslandsban­ki stefnir að því að vera samstarfsa­ðili númer eitt í opnum bankaheimi og vera þannig hreyfiafl til góðra verka. Upplýsinga­tækni hefur snertiflet­i við alla starfsemi bankans, þvert á svið og stjórnskip­ulag. Framkvæmda­stjóri starfar náið með öðrum einingum bankans við innleiðing­u stefnu og markmiða bankans. Framkvæmda­stjóri Upplýsinga­tæknisviðs heyrir undir bankastjór­a og á sæti í framkvæmda­stjórn bankans. Hæfniskröf­ur: Helstu verkefni og ábyrgð: • Afburða leiðtoga- og stjórnunar­hæfni • Framkvæmda­gleði, eldmóður og faglegur metnaður • Lausnamiðu­ð hugsun og samskiptah­æfni • Víðtæk reynsla og þekking á upplýsinga­tækni og stafrænni þróun • Reynsla af stjórnun og rekstri • Hreyfiafl til árangurs • Taka þátt í stefnumótu­n og markmiða setningu bankans • Ábyrgð á rekstri og þróun tölvukerfa og stafrænna lausna • Tryggja stöðuga framþróun upplýsinga­tæknilausn­a • Drífa áfram verkefni og tryggja skilvirka starfsemi • Ábyrgð á vöruþróun í upplýsinga­tækni í samræmi við stefnu bankans Hjá Íslandsban­ka starfa um 830 manns með ástríðu fyrir árangri. Við vinnum saman að lausnum fyrir viðskiptav­ini með fagmennsku að leiðarljós­i. Starfsfólk Íslandsban­ka leggur sig alltaf fram við að veita bestu bankaþjónu­stuna. Íslandsban­ki hefur staðist jafnlaunav­ottun og hlotið Jafnlaunam­erki Velferðarr­áðuneytis. Umsóknir óskast fylltar út á islandsban­ki.is og sendar inn ásamt ferilskrá. Umsóknarfr­estur er til og með 20. júní nk. Nánari upplýsinga­r veitir: Hafsteinn Bragason, mannauðsst­jóri: 844-4267 – [email protected]­ki.is Við gætum verið með næsta starfsmann mánaðarins á skrá Ráðgjafar okkar búa capacent.is PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.