Fréttablaðið - Atvinna : 2019-06-08

ATVINNUAUG­LÝSINGAR : 20 : 20

ATVINNUAUG­LÝSINGAR

SÉRFRÆÐING­UR Í ÁHÆTTULÍKÖ­NUM FJÁRMÁLAFY­RIRTÆKJA Bankasvið leitar að sérfræðing­i í greiningu og eftirliti með áhættulíkö­num fjármálafy­rirtækja. Veiði í Reykjadals­á úHfáUfgejh­rtámllluuæ­ruánh trnetva dtrameugv áarss. öhkaðltleæ. l bruígrætas­aritnnéðþá­grk, ahe uamr iæf serjþaövrg­teratillðb­iukuresra brsi eðgaueeysi.rnmntádatf­hjðfnsáæjt­áarsartktv­rtmaruför as, ákf fesrlntaaæ­muafmnyk ss rjþáenaij mr ýsöáttræph aF apærkjðáuf­its,rntmeumuam­nmarádtáil­iiahifðroy­eæargefðti­t freit tretuiflær­tfitilotri­ikirtglðji­il ti kFgtinejem­mnárrrfaie­eimr sððá át áilsghíllt­rkaæfaujöe­rátnfnftrt­sduuimerv.lmáLeitlíl­sisakliief­fönjygmáns­rar, ii mnnrsnttoe­æáaatrlnsu­kaukdðfjay­iía . rasfriu, rr umamtæmtai­ulktm ajáaði . a g g ý m le u m tá fimEyhlffr­æeætiilrtr­ll,tual umi mt io.ða . ••••• GEÞMÞeúoof­ggtárfrtat­lóetiáivft­trriurnetn­lálanaiiar­itmtkunáma­mslghkævíe­oggðyæöðng­jtflöðtdei­möeunrrrið­fðrðugdtia­amal ruáífrðklr­mh liivíæatlæ­k ea nmlðörrtía­kiktn e uöfFeuðjom­nfjámántir­unaarummmn­tvmsrái, ði slaáavdmfh­eyi. ð æafrvtsiti­itrirrátnt­ðluæiseitm­ssikogriaj­gnýiatnrsa­sfnllvjíþá­ukirjðnöóþ­anmðörulr-aem ftg si eásnamhkmæ­u mstttu arfi ðás aak n , ueá r lt . á •••••• HÞVRFJáíáh­hæeiíákðkæ­óksrvepkkg­ntæiióratg­inueðvlaía­gininrnng iiádirt, n uiáflu írgþðnkuae­a níhg kkuvæfivem­rnfæragn kms ðiof, ermæ öomrk isgn,gárt ðókenniðyv­oi,nsthgutsmæ­æulðaf n í e næ n rt enáðeiri fxo furíjt gáæ satrai sðálmmj i áesðlsfllð­ksaematimn­pææsstaðak­ulrmaium abo vjoáðgæigr­ni erh ntinailule­sgbþkgsráu­ulöetngtgt­aðáömukmui aáí f k Til sölu eru veiðileyfi í Reykjadals­á í Reykholtsd­al í Borgarfirð­i, sumarið 2019. Veiðitímab­ilið er frá 20. júní til 30. september og rennt er fyrir laxi og urriða. Í boði eru ýmist einn eða fleiri dagar og veitt er á tvær stangir. FÁ( SUaFwUUfev­eeðrtirjsm­mmðráwel e bgmisrkfkl­ssswrájæms­oöæóóaaenk­m. rkrrkkiáss­rknniajtnn­lás aaja [email protected] noesrypunn­rmfofdfgrm­pfadtm, ii rkmtl ureuýtylái­srfmsiarl.iaegnasusn­trnsiðænsi­rgnifniaaa­geð.gvugrrre,awðgÁvtnrð­isnehrslwm­bmsianaeoþ­ttrwmaiiaj­gassém tó Emrlfalra mrggsnea( f ðeíiaanðrá­aðna.rifsu2burs­nty seof irn , ton ttsi æ nðnr. es a reo gn.jkah ðkaúfgamns­níeátstiír­afeuvridið­li ksed i). .. o rr.) au ustot söð uðiuu óðR fukeaaþmi a rs ifá lbie [email protected] öðe rf. 4 j g Auðvelt er að komast að ánni, ágætt veiðihús er á staðnum og liðlega klukkutíma akstur frá höfuðborga­rsvæðinu. Mjög góð veiði hefur verið í ánni undanfarin ár. Verð eru frá 14.400 kr á stöng fyrir daginn. Frekari upplýsinga­r um verð og lausa daga gefur Hörður Guðmundsso­n í gegnum: Starfssvið reykjadals­[email protected] ÚTBOÐ Hæfniskröf­ur Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíku­rborg: • Eggertsgat­a, gatnagerð og veitur 1. áfangi 2019, útboð nr. 14576. Nánari upplýsinga­r er að finna á www.reykjavik.is/utbod Innkaupade­ild www.ronning.is ÚTBOÐ KÁRSNESSKÓ­LI - JARÐVINNA Er kraftur í þér? Söluráðgja­fi á rafbúnaðar­sviði Kópavogsbæ­r óskar eftir tilboðum í jarðvinnu vegna fyrirhugað­rar nýbygginga­r Kársnesskó­la við Skólagerði í Kópavogi. Helstu verkþættir eru upprif á malbiki, gröftur lausra jarðefna, klapparske­ringar og brottakstu­r efnis. Johan Rönning Hæfniskröf­ur: óskar eftir að ráða þjónustulu­ndaðan söluráðgja­fa til starfa í útibúi sínu á Starfið felst í sölu og þjónustu við viðskiptav­ini. Grundartan­ga. • • • • • • Mikil þjónustulu­nd Frumkvæði Samskiptah­æfni Menntun og reynsla í rafiðnaði Reynsla af sölustörfu­m kostur Lausnamiða­ður hugsunarhá­ttur Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf í góðu starfsumhv­erfi. Johan Rönning hefur verið valið fyrirmynda­rfyrirtæki VR átta ár í röð ásamt því að hljóta nafnbótina fyrirtæki ársins undanfarin sjö ár. Helstu magntölur eru eftirfaran­di: • Upprif á malbiki • Gröftur lausra jarðefna og brottakstu­r 14.500 m3 • Klapparske­ring og brottakstu­r 3.000 m3 • Fyllingar 1.000 m2 6.000 m2 Johan Rönning hlaut jafnlaunav­ottun árið 2013, eitt af fyrstu fyrirtækju­m landsins til að hljóta slíka viðurkenni­ngu. Upplýsinga­r um starfið veitir Helgi Guðlaugsso­n í síma 5 200 800 eða [email protected] Verklok eru 15. nóvember 2019. Við hvetjum konur jafnt sem karla til þess að sækja um starfið. Umsóknir sendist á netfangið [email protected] fyrir 24. júní. Útboðsgögn eru afhent rafrænt og skulu þeir sem óska eftir útboðsgögn­um senda tölvupóst á netfangið [email protected] is frá og með miðvikudeg­inum 12. júní nk. Í tölvupósti skal koma fram nafn tengiliðs vegna útboðsins, símanúmer, netfang og nafn fyrirtækis. Johan Rönning hf. var stofnað árið 1933. Fyrirtækið er leiðandi á sviði rafbúnaðar og rekur jafnframt verslunar- og þjónustufy­rirtækin Sindra, Sindra vinnuföt, Vatn og Veitur og S. Guðjónsson. Hjá félaginu starfa yfir 125 manns í Reykjavík, Fjarðabygg­ð, Reykjanesb­æ, Hafnarfirð­i, á Grundartan­ga, Selfossi og Akureyri. Höfuðstöðv­ar félagsins eru að Klettagörð­um 25 í Reykjavík. Johan Rönning hf. er góður og eftirsóttu­r vinnustaðu­r. Tilboði skal skila til Þjónustuve­rs Kópavogs, Digranesve­gi 1, 200 Kópavogi og verða þau opnuð þar þriðjudagi­nn 25. júní 2019 kl. 11.00 í viðurvist þeirra bjóðenda sem þar mæta HAFNARFIRЭI GRUNDARTAN­GA REYÐARFIRЭI REYKJANESB­Æ SELFOSSI AKUREYRI REYKJAVÍK Bæjarhraun­i 12 Sími 5 200 800 Mýrarholts­vegi 2 Sími 5 200 830 Nesbraut 9 Sími 4 702 020 Hafnargötu 52 Sími 4 207 200 Eyravegi 67 Sími 4 800 600 Draupnisgö­tu 2 Sími 4 600 800 Klettagörð­um 25 Sími 5 200 800 kopavogur.is PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.