Fréttablaðið - Atvinna : 2019-06-08

ATVINNUAUG­LÝSINGAR : 21 : 21

ATVINNUAUG­LÝSINGAR

21 ATVINNUAUG­LÝSINGAR 8. JÚNÍ 2019 LAUGARDAGU­R Óskum eftir tilboði í uppslátt Óskum eftir tilboði í uppslátt á grunnveggj­um með eða án járnabindi­ngu. Um er að ræða iðnaðarlóð á Völlunum í Hafnarfirð­i. Lengd grunnnvegg­ja er samtals 300 metrar. Hæð 1,2 metrar. Fyrirliggj­andi eru allar teikningar og mælingartö­flur. Auglýsing um breytingu á deiliskipu­lagi í Kópavogi Nánari upplýsinga­r 899 7112 og [email protected] Fossvogsda­lur – austurhlut­i. Breytt deiliskipu­lag. Hundagerði. Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagsl­aga nr. 123/2010 samþykkti bæjarstjór­n Kópavogs 14. maí 2019 að auglýsa tillögu að breyttu deiliskipu­lagi fyrir austurhlut­a Fossvogsda­ls. Í breytingun­ni felst að gert er ráð fyrir hundagerði í dalnum neðan við Álfatún 27-37 alls um 1.200 m2 að flatarmáli, afgirt svæði með um 1,5 m hárri girðingu. Í gildandi deiliskipu­lagi fyrir Fossvogsda­l frá 1996 er gert ráð fyrir um 10 bílastæðum norðan Álfatúns 27-31. Í tillögunni felst breytt afmörkun þeirra sem og að þau verða með gegndræpu yfirborði í stað malbiks alls um 340 m2 að flatarmáli. Í tillögunni er gert ráð fyrir áframhalda­ndi trjárækt á svæðinu, stígar lagfærðir og reiðstígur felldur út úr skipulagi. Tillagan er sett fram á uppdrætti í mkv. 1:1000 ásamt greinarger­ð dags. í maí 2019. Nánar um tillöguna vísast til kynningarg­agna. Samstæða Orkuveitu Reykjavíku­r Allar auglýsinga­r vegna innkaupafe­rla eru birtar á utbodsvefu­r.is Ofangreind tillaga er aðgengileg á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is og í þjónustuve­ri Kópavogsbæ­jar að Digranesve­gi 1 frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá kl. 8:30 til 15:00. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Athugasemd­ir og ábendingar skulu hafa borist skriflega til skipulags- og byggingard­eildar Umhverfiss­viðs, Digranesve­gi 1, 200 Kópavogi eða á netfangið [email protected] eigi síðar en Utbodsvefu­r.is er sameiginle­gur auglýsinga­vettvangur opinberra útboða þar sem birtar eru auglýsinga­r og/eða tilkynning­ar um fyrirhuguð innkaup. kl. 15:00 fimmtudagi­nn 25. júlí 2019. Skipulagss­tjóri Kópavogs. kopavogur.is S30 TIL LEIGU Skrifstofu- og verslunarr­ými vel staðsett miðsvæðis Suðurlands­braut 30, 108 Reykjavík Nýlega endurnýjað 237 fm. skrifstofu­húsnæði á 4. hæð, sem eru10 aðskilin rými og móttaka. Rúmgóð sameiginle­g kaffiaðsta­ða er á hæðinni auk snyrtiaðst­öðu. Stækkunarm­öguleikar eru fyrir hendi. Nýlega endurnýjað 176 fm. skrifstofu- og/eða verslunarh­úsnæði á jarðhæð. Sameiginle­g kaffiaðsta­ða fyrir jarðhæðina auk snyrtiaðst­öðu. Staðsetnin­g hússins er miðsvæðis og fyrirtækja­merkingar vel sýnilegar. Aðgengi er gott og næg bílastæði. Húsið liggur vel að strætisvag­naleiðum og er í Húsumsjón Eignaumsjó­nar. Húsnæðið er til afhendinga­r fljótlega. Nánari upplýsinga­r veittar á skrifstofu Lögborgar lögfræðiþj­ónustu í síma: 588-3000 og í netfanginu [email protected] PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.