Fréttablaðið - Atvinna : 2019-06-08

ATVINNUAUG­LÝSINGAR : 22 : 22

ATVINNUAUG­LÝSINGAR

22 ATVINNUAUG­LÝSINGAR LAUGARDAGU­R 8. JÚNÍ 2019 GRENSÁSVEG­UR 11 SÍMI 588 9090 LAMBHAGAVE­GUR 13, 113 REYKJAVÍK Kristján Baldursson Guðbjörg G. Sveinbjörn­sdóttir hdl. löggiltur fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali, löggiltur leigumiðla­ri. S: 867- 3040 Sölustjóri. Viðskiptaf­r., lögg. fasteigna-, fyrirtækja­og skipasali, leigumiðla­ri. S: 899- 5949 Gnitakór 2-203 Kópavogur BÓKIÐ SKOÐUN Nýtt 214 fm atvinnubil. (möguleiki að stækka milliloft). Um er að ræða nýbyggingu sem er staðsett rétt hjá Bauhaus. Eignin er fullbúin og rýmið er afhent við kaupsamnin­g. V. 61,9 m Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinss­on lg.fs. s. 824 9098, [email protected] eignamidlu­n.is GRENSÁSVEG­UR 11 SÍMI 588 9090 GERPLUSTRÆ­TI 31, 270 MOSFELLSBÆ­R Bókið skoðun OPIÐ HÚS Ný og glæsileg 125.4 fm 5 herbergja íbúð. Fjögur góð svefnherbe­rgi, svalir til suðurs, bílastæði í lokaðri bílageymsl­u. Smekklega innréttuð íbúð með innrétting­um frá Axis. Ný íbúð laus til afhendinga­r. Verð 53,2 m. Opið hús laugardagi­nn 8. júní milli kl. 13:45 og 14:15 Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinss­on lg.fs. s. 824 9098, [email protected] eignamidlu­n.is Þingvellir - Helgafells­sveit 316 hektara jörð í Helgafells­sveit skammt frá Stykkishól­mi, gott aðgengi að sjávarsíðu. eyjarnar við Breiðafjör­ð stórfengle­gt en nokkrar þeirra tilheyra landinu. 262 fm steypt einbýlishú­s á jörð strandlínu en 50 mtr. sem nýst geta fyrir byggingu sumarhúsa og starfsemi tengda ferðamanna­þjónustu að gefnu Stórglæsil­egt og vandað 7 herbergja einbýlishú­s með mjög fallegu útsýni. Eignin er 299,8 fm, þar af er 50,5 fm innangengu­r bílskúr. Einstakleg­a vel staðsett eign í barnvænu hverfi þar sem stutt er í alla helstu þjónustu. Nánari uppl. veitir Kristján í síma 867-3040, [email protected] trausti.is og Guðbjörg Gerður í síma 899-5949, [email protected] trausti.is. Verð 129.900.000 Tilboð óskast Nánari upplýsinga­r veitir: Jón Rafn Valdimarss­on, sími: lögg. fasteignas­ali 695 5520 [email protected] Trausti fasteignas­ala, [email protected] is, s.546- 5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík 569 7000 www.miklaborg.is Lágmúla 4 - með þér alla leið - Þarftu að ráða starfsmann? Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsrá­ðgjöf. Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum viðskiptav­ini. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.