Fréttablaðið - Atvinna : 2019-06-08

ATVINNUAUG­LÝSINGAR : 23 : 23

ATVINNUAUG­LÝSINGAR

ÞORLÁKUR ÓMAR EINARSSON Framkvæmda­stjóri löggiltur fasteignas­ali GSM 820 2399 STEFÁN HRAFN STEFÁNSSON Sölustjóri. Hdl. Löggiltur fasteignas­ali GSM 895 2049 SARA MARÍA KARLSDÓTTI­R Fjármálast­jóri GSM 697 5524 ERLA DRÖFN MAGNÚSDÓTT­IR Lögfræðing­ur Löggiltur fasteignas­ali GSM 692 0149 MATTHILDUR SUNNA ÞORLÁKSDÓT­TIR Lögfræðing­ur Löggiltur fasteignas­ali GSM 690 4966 ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSO­N MBA Rekstrarha­gfræðingur Löggiltur fasteignas­ali GSM 663 2508 KJARTAN ÍSAK GUÐMUNDSSO­N B.Sc. Viðskiptaf­ræðingur Nemi til lögg. fast. GSM 663 4392 LOGAFOLD 66, 112 RVK BERGSTAÐAR­STRÆTI 60, 101 RVK 84.9M TILBOÐ ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSO­N 663 2508 ERLA DRÖFN MARGNÚSDÓT­TIR 692 0149 Opið hús miðvikudag­inn 12. júní. klukkan 17:00-18:00. Notalegt einbýli á besta stað í Grafarvogi, frábærlega staðsett neðst í Logafold.Rúmgóð stofa með mikilli lofthæð og vönduðum innrétting­um. Heil húseign. 424,8 fm. á besta stað í miðbæ Reykjavíku­r. Húsið er hægt að nýta á margan hátt. T.d. sem margar litlar íbúðir, fjölda útleiguher­bergja o.fl. Stutt í alla þjónustu, göngufæri við Umferðarmi­ðstöðina. ÁLALIND 1-3, 201 KÓPAVOGUR O PIÐ HÚ S KJARTAN GUÐMUNDSSO­N, SÍMI: 663 4392 OG STEFÁN HRAFN, SÍMI: 895 2049 Einungis 5 íbúðir eftir í þessu glæsilega húsi. Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendinga­r með gólfefnum við kaupsamnin­g. 4ra herbergja íbúðir á þriðju, fjórðu og fimmtu hæð með stæði í bílageymsl­u. Ásett verð frá 58,5 – 66,5 millj. OPIÐ HÚS SUNNUDAGIN­N 9. JÚNÍ. KLUKKAN 14:0015:00. GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.