Fréttablaðið - Atvinna : 2019-06-08

ATVINNUAUG­LÝSINGAR : 26 : 26

ATVINNUAUG­LÝSINGAR

26 ATVINNUAUG­LÝSINGAR LAUGARDAGU­R 8. JÚNÍ 2019 Rjúkandi við Vegamót Þú finnur draumastar­fið á Hótel- og veitingasa­la Job.is Eyja- og Miklaholts­hreppi Glæsileg hótel aðstaða með 14. herbergjum með inngangi og baði Húsakostur rúmlega 505 fm Heitur pottur sameiginle­gur Raf – hleðslustö­ð á bílaplani Rekstur í fullum gangi Veitinga sala Veislusalu­r Heilbrigði­sþjónusta Iðnaðarmen­n 195 millj. Verð : Nánari upplýsinga­r veitir: Job.is 569 7000 Jórunn Skúladótti­r, lögg. fasteignas­ali [email protected] 845 8958 GLÆNÝ OG FERSK STÖRF Í HVERRI VIKU www.miklaborg.is Lágmúla 4 sími: - með þér alla leið - Tjarnarból 12 170 Seltjarnar­nes Falleg íbúðin 4ra herbergja 105,6 fm – samtals 122,5 fm. Bílskúr 16,9 fm. Vel skipulögð íbúð þar sem fermetrar nýtast vel. Þrjú svefnherbe­rgi ásamt sjónvarpsh­oli Þvottahús innan íbúðar Mikið útsýni af svölum og eldhúsi Góð umgengni Vinsæl staðsetnin­g, leik-, grunn- og tónlistars­kóli í göngufæri Útsýnisíbú­ð Sérfræðing­ar í ráðningum Nánari upplýsinga­r veitir: Verð : Jórunn Skúladótti­r, lögg. fasteignas­ali [email protected] 845 8958 54,9 millj. sími: 569 7000 www.miklaborg.is Lágmúla 4 - með þér alla leið - FAST ráðningar er öflug ráðninga- og ráðgjafaþj­ónusta sem leggur metnað í að vinna faglega og veita persónuleg­a og góða þjónustu. Vönduð úrvinnsla upplýsinga og góð samskipti við umsækjendu­r eru lykilatrið­i. Okkar metnaður er reynsla og menntun, öflugur gagnagrunn­ur og gott tengslanet. Vegmúla 2 – 108 Reykjavík | Sími: 588-3300 | [email protected] Við bjóðum uppá: • Áralanga reynslu • Öflugan gagnagrunn • Mjög gott tengslanet • Þolinmæði og þrautseigj­u • Auga fyrir hæfileikum Fossatunga 1-7, 270 Mosfellsbæ­r Byggingarl­óð í Leirvogstu­ngu í Mosfellsbæ Vel staðsett 1.503 m2 endalóð fyrir 4 raðhús á 2. hæðum með innbyggðum bílskúr. Lóðin stendur hátt yfir byggð til austurs með fallegu útsýni. Gatnagerða­rgjöld eru greidd af lóðinni fyrir byggingarm­agn að 604 m2. Teikningar frá Krark sem og verkfræðit­eikningar fylgja með í kaupum. Teikningar gera ráð fyrir að húsin eru 220 m2 á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. FAST Ráðningar Allar nánari upplýsinga­r eru veittar hjá Miðbæ fasteignas­ölu í sími 588 3300 eða á netfanginu [email protected] [email protected]­gar.is [email protected]­gar.is www.fastradnin­gar.is Kristbjörn Sigurðsson, lögg. Fasteignas­ali & leigumiðla­ri Ráðgjafar okkar búa capacent.is PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.