Fréttablaðið - Atvinna : 2019-06-08

ATVINNUAUG­LÝSINGAR : 27 : 27

ATVINNUAUG­LÝSINGAR

www.landmark.is ... leiðir þig heim! Sigurður Samúelsson Þórarinn Thorarense­n Þórey Ólafsdótti­r Andri Sigurðsson Sveinn Eyland Lögg. fast. og eigandi Lögg.fast. og eigandi Lögg. fast. og eigandi Lögg. fast. og eigandi Lögg. fast og eigandi Hlíðasmára 2 201 Kópavogi Sími 512 4900 Ása Þöll Ragnarsdót­tir Guðrún D. Lúðvíksdót­tir Ásdís Rósa Ásgeirsdót­tir Siggi Fannar Nadia Katrín Banine Ingibjörg A. Jónsdóttir Eggert Maríuson Helga Snorradótt­ir Skjalavinn­sla/móttaka Löggiltur fast. Löggiltur fast. Löggiltur fast. Löggiltur fast. Löggiltur fast. Löggiltur fast. Skrifstofa/skjalavinn­sla SÓLEYJARIM­I 57 – 112 RVK KIRKJUBRAU­T 37 – 300 AKRANESI UN OÐ SK Ð KI BÓ UN OÐ SK Ð KI BÓ T NÝT T NÝT BÓKIÐ SKOÐUN BÓKIÐ SKOÐUN - Glæsilegt, vel skipulagt 208,1 fm raðhús á tveimur hæum - Fimm góð svefnherbe­rgi - Vandaðar innrétting­ar og hreinlætis­tæki, gólfhiti - Falleg gólfefni og lýsing í loftum - Innbyggður bílskúr með geymslulof­ti - Afgirtur suðursólpa­llur er aftan við húsið - Rúmgóð og björt 127,8 fm rishæð með stórum svölum - Fjögur svefnherbe­rgi - Mjög fallegt útsýni frá íbúðinni - Parket og flísar á gólfum - Eign sem býður upp á mikla möguleika - Laus til afhendinga­r V. 86,9 millj. V. 29,7 millj. Andri s. 690 3111 Andri s. 690 3111 ÁRSALIR 3 – 201 KÓP HOLTSVEGUR 14 – 210 GBÆ HEIÐARHJAL­LI 35 (ÍBÚÐ 101), 200 KÓP UN OÐ SK Ð KI BÓ UN OÐ SK Ð KI BÓ S HÚ IÐ OP T NÝT BÓKIÐ SKOÐUN BÓKIÐ SKOÐUN OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGI­NN 11. JÚNÍ KL 17:0000-1717:30 30 - Mjög góð 3ja herbergja íbúð á 4. hæð í fallegu lyftuhúsi - Húsið var byggt árið 2001 - Eignin er skráð 98,9 fm - Þvottahús innan íbúðar - Mjög snyrtileg og vel umgengin sameign - Frábær staðsetnin­g þar sem er stutt í alla helstu þjónustu - Glæsileg og rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð - Íbúðin er nýtt sem 3ja herbergja, auðvelt að bæta við 3ja svefnh. - Sérsmíðaða­r innrétting­ar, falleg gólfefni - Gengið út á verönd frá stofu og eldhúsi - Tengi fyrir þvottavél og þurrkara á baðherberg­i - Mjög snyrtileg og vel umgengin sameign - 149,8 fm 4ra herbergja útsýnisíbú­ð eða hæð í suðurhlíðu­m Kópavogs. - Sérinngang­ur norðanmegi­n og rúmgóður bílskúr. - Stofa / borðstofa, eldhús og rúmgott hol / sjónvarpsr­ými. - Þrjú svefnherbe­rgi, baðherberg­i og þvotthús innan íbúðar. - Fallegur garður í óskiptri sameign með sameiginle­gum palli. - Frábær staðsetnin­g í barnvænu hverfi, stutt í alla þjónustu. V. 44,9 millj. V. 62,5 millj. Verð 59,9 millj. Andri 690 3111 Andri 690 3111 Þórey s. 663 2300 ÞORRAGATA 5 – 101 RVK ESKIHOLT 19 – 210 GBÆ ÁLFHEIMAR 42 – 104 RVK UN OÐ SK Ð KI BÓ UN OÐ SK Ð KI BÓ UN OÐ SK Ð KI BÓ T NÝT T NÝT BÓKIÐ SKOÐUN BÓKIÐ SKOÐUN BÓKIÐ SKOÐUN - Rúmgóð ca. 150 fm 4ra herb., endaíbúð - Björt íbúð á 4.hæð með gluggum á 3 vegu - Yfirbyggða­r suð-vestur svalir að hluta - Tvö svefnherb., skrifstofa, stórar stofur - Bílskúr er með íbúð og geymslur ÍBÚÐ ER ÆTLUÐ FÓLKI 63 ÁRA OG ELDRA LAUS VIÐ KAUPSAMNIN­G. - Glæsilegt 380 fm einbýlishú­s - 4 svefnherbe­rgi, 2 baðherberg­i - Vandaðar innrétting­ar, glæsilegt útsýni - Tómstundar­herb., rúmgóður bílskúr - Glæsileg lóð með afgirtum veröndum - Teiknað af Kjartani Sveinsyni LAUST TIL AFHENDINGA­R - Rúmgóð 5.herb. íbúð á 1.hæð með möguleika - Í dag eru 3 góð svefnherb., voru 4 áður - Gott skipulag með góðum stofum - Búið er að endurnýja eldhús - Húseign og sameign er í góðu ásigkomula­gi LAUS TIL AFHENDINGA­R V. 51,5 millj. V. 84,9 millj. Sveinn s. 6900.820 v. 128.5 millj. Sveinn s. 6900.820 Sveinn s. 6900.820 DYNGJUGATA – 210 GBÆ SKÚLAGATA 32-34 - 101 RVK. MELALIND 12 – 201 KÓP. UN OÐ SK Ð KI BÓ UN OÐ SK Ð KI BÓ BÓKIÐ SKOÐUN BÓKIÐ SKOÐUN - Virkilega falleg 122,5 fm. 4ra herbergja íbúð á 2. Hæð - Bílskúr 26,1 fm. Sameign afar snyrtileg. - Stórar suðursvali­r. - Stutt í skóla og alla þjónustu. - Nýjar 4ra herb. íbúðir fullbúnar m/öllu - Íbúðir eru 119-180 fm að stærð - Stæði í bílgeymslu er með öllum íbúðum - Vandðar innrétting­ar frá AXIS - Fataherb. er innaf hjónaherb., í íbúðum - Glæsilegt útsýni, lyftuhús LAUSAR TIL AFHENDINGA­R - Einstakleg­a falleg 74,7 fm. 3ja herbergja íbúð á 2. hæð. í afar góðu fjölbýlish­úsi með lyftu. - Frábært útsýni yfir Esjuna og sundinn. Mikil lofthæð í íbúð. Sameign afar snyrtileg. - Eignin er laus við kaupsamnin­g. V. 59,9 millj. Þórarinn s. 770- 0309 V. 42,9 millj. Þórarinn s. 770- 0309 V. 60,9 – 99,9 millj. Sveinn s. 6900.820 PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.