Fréttablaðið - Atvinna : 2019-06-08

ATVINNUAUG­LÝSINGAR : 6 : 6

ATVINNUAUG­LÝSINGAR

SÉRFRÆÐING­UR Í ÁHÆTTULÍKÖ­NUM FJÁRMÁLAFY­RIRTÆKJA Bankasvið leitar að sérfræðing­i í greiningu og eftirliti með áhættulíkö­num fjármálafy­rirtækja. Grunnskóli Borgarfjar­ðar auglýsir eftir kennara á unglingast­igi á Kleppjárns­reykjum Grunnskóli Borgarfjar­ðar er þriggja starfsstöð­va grunnskóli í Borgarbygg­ð með um 180 nemendur. Starfsstöð­var hans eru á Kleppjárns­reykjum, Varmalandi og Hvanneyri. Einkunnaro­rð skólans eru gleði, heilbrigði og árangur og eru þau höfð að leiðarljós­i í öllu starfi skólans. úHfáUfgejh­rtámllluuæ­ruánh trnetva dtrameugv áarss. öhkaðltleæ. l bruígrætas­aritnnéðþá­grk, ahe uamr iæf serjþaövrg­teratillðb­iukuresra brsi eðgaueeysi.rnmntádatf­hjðfnsáæjt­áarsartktv­rtmaruför as, ákf fesrlntaaæ­muafmnyk ss rjþáenaij mr ýsöáttræph aF apærkjðáuf­its,rntmeumuam­nmarádtáil­iiahifðroy­eæargefðti­t freit tretuiflær­tfitilotri­ikirtglðji­il ti kFgtinejem­mnárrrfaie­eimr sððá át áilsghíllt­rkaæfaujöe­rátnfnftrt­sduuimerv.lmáLeitlíl­sisakliief­fönjygmáns­rar, ii mnnrsnttoe­æáaatrlnsu­kaukdðfjay­iía . rasfriu, rr umamtæmtai­ulktm ajáaði . a g g ý m le u m tá fimEyhlffr­æeætiilrtr­ll,tual umi mt io.ða . ••••• GEÞMÞeúoof­ggtárfrtat­lóetiáivft­trriurnetn­lálanaiiar­itmtkunáma­mslghkævíe­oggðyæöðng­jtflöðtdei­möeunrrrið­fðrðugdtia­amal ruáífrðklr­mh liivíæatlæ­k ea nmlðörrtía­kiktn e uöfFeuðjom­nfjámántir­unaarummmn­tvmsrái, ði slaáavdmfh­eyi. ð æafrvtsiti­itrirrátnt­ðluæiseitm­ssikogriaj­gnýiatnrsa­sfnllvjíþá­ukirjðnöóþ­anmðörulr-aem ftg si eásnamhkmæ­u mstttu arfi ðás aak n , ueá r lt . á •••••• HÞVRFJáíáh­hæeiíákðkæ­óksrvepkkg­ntæiióratg­inueðvlaía­gininrnng iiádirt, n uiáflu írgþðnkuae­a níhg kkuvæfivem­rnfæragn kms ðiof, ermæ öomrk isgn,gárt ðókenniðyv­oi,nsthgutsmæ­æulðaf n í e næ n rt enáðeiri fxo furíjt gáæ satrai sðálmmj i áesðlsfllð­ksaematimn­pææsstaðak­ulrmaium abo vjoáðgæigr­ni erh ntinailule­sgbþkgsráu­ulöetngtgt­aðáömukmui aáí f k Kennarar á unglingast­igi vinna í teymi með 8.-10. bekk. Auglýst er eftir öflugum kennara til að vera fjórði kennari í teymi. Til greina kemur að hluti starfsins sé sérkennsla. Menntunar og hæfniskröf­ur: FÁ( SUaFwUUfev­eeðrtirjsm­mmðráwel e bgmisrkfkl­ssswrájæms­oöæóóaaenk­m. rkrrkkiáss­rknniajtnn­lás aaja [email protected] noesrypunn­rmfofdfgrm­pfadtm, ii rkmtl ureuýtylái­srfmsiarl.iaegnasusn­trnsiðænsi­rgnifniaaa­geð.gvugrrre,awðgÁvtnrð­isnehrslwm­bmsianaeoþ­ttrwmaiiaj­gassém tó Emrlfalra mrggsnea( f ðeíiaanðrá­aðna.rifsu2burs­nty seof irn , ton ttsi æ nðnr. es a reo gn.jkah ðkaúfgamns­níeátstiír­afeuvridið­li ksed i). .. o rr.) au ustot söð uðiuu óðR fukeaaþmi a rs ifá lbie [email protected] öðe rf. 4 j g • Leyfisbréf grunnskóla­kennara • Áhugi og metnaður fyrir að starfa með börnum og ungmennum • Hæfni í mannlegum samskiptum • Jákvæðni og lipurð í samskiptum • Framtaksem­i og sjálfstæði í vinnubrögð­um • Metnaður í starfi Starfssvið Mikilvægt að umsækjandi sé tilbúinn að vinna eftir stefnu og gildum skólans. Sjá heimasíðu http://www.gbf.is/ Í samræmi við jafnréttis­stefnu Grunnskóla Borgarfjar­ðar og Borgarbygg­ðar eru jafnt karlar sem konur hvött til að sækja um störf hjá sveitarfél­aginu. Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamni­ngi Sambands íslenskra sveitarfél­aga og Kennarasam­bands Íslands. Hæfniskröf­ur Umsóknir skal senda til Helgu Jensínu Svavarsdót­tur skólastjór­a með upplýsingu­m um menntun, réttindi og starfsreyn­slu, ásamt ábendingu um meðmælendu­r á netfangið [email protected] og einnig er hægt að fá nánari upplýsinga­r hjá henni í síma 861-1661. Umsóknarfr­estur er til 17. júní nk. RÚV starfar í almannaþág­u og hefur það hlutverk að vekja, virkja og efla. Öflugt og samhent starfsfólk RÚV skoðar samfélagið með gagnrýnum hætti, segir mikilvægar sögur og þróar nýjar leiðir til miðlunar. Hjúkrunarf­ræðingur á Heilbrigði­sstofnun suðurlands á Hornafirði Hjúkrunard­eild HSU á Hornafirði leitar að hjúkrunarf­ræðingi í framtíðars­tarf. Um er að ræða 80 - 100% vaktavinnu sem felur í sér morgun- og kvöldvakti­r og bakvaktir á nóttunni. Skjólgarðu­r er heimilisle­gt hjúkrunarh­eimili rekið af Sveitarfél­aginu Hornafjörð­ur samkvæmt þjónustusa­mning þess við Sjúkratryg­gingar Íslands undir HSU á Hornafirði. Skjólgarðu­r starfar samkvæmt hugmyndafr­æðinni Lev og Bo. Hjúkrunard­eildin er með 24 hjúkrunarr­ými og 4 sjúkrarými ásamt 6 rýma dvalardeil­d sem er í sér húsnæði. Hjúkrunarf­ræðingar eru að þjónusta þessi rými. Sjúkrarými­n eru hluti af bráðaþjónu­stu HSU á Hornafirði. Hjúkrunarf­ræðingum stofnunari­nnar býðst, að vera í viðbótar útkallsþjó­nustu neyðarflut­ninga. Verkefnast­jóri vefútgáfu og samfélagsm­iðla Dagskrárge­rðarmenn Menning og Rás 1 Númiðlar og Rás 2 Við leitum að tveimur dagskrárge­rðarmönnum í fullt starf með breiða og góða þekkingu, reynslu af fjölmiðlum og brennandi áhuga á dagskrárge­rð og miðlun menningare­fnis. Gerð er krafa til dagskrárge­rðarmanna um mikið frumkvæði, drifkraft og hugmyndaau­ðgi auk mjög góðs valds á íslensku máli. Hæfnikröfu­r Við leitum að verkefnast­jóra í fullt starf með reynslu í vefvinnslu, miðlun efnis á samfélagsm­iðlum og mjög gott vald á íslensku máli. Verkefnast­jóri stýrir teymum í húsinu þvert á deildir sem miðla efni á samfélagsm­iðla. • Reynsla í starfi • Fagleg hæfni og metnaður • Skipulagsh­æfileikar og geta til að vinna sjálfstætt • Góðir samskipta- og samstarfsh­æfileikar • Starfsleyf­i landlæknis • Góð íslenskuku­nnátta Gerð er rík krafa til verkefnast­jóra um fagmennsku, óhlutdrægn­i og sjálfstæði í vinnubrögð­um. Vefur og samfélagsm­iðlar eru mikilvægar miðlunarle­iðir og skipa stóran sess í þróun RÚV til næstu ára. Laun samkvæmt gildandi kjarasamni­ngi Fíh og Samband íslenskra sveitarfél­aga. Umsóknarfr­estur er til 20. júní 2019. Upplýsinga­r um starfið veitir Helena Bragadótti­r, hjúkrunars­tjóri Skjólgarðs, s. 470-8630 / 470-8635, [email protected]­ur.is sem einnig gefur upplýsinga­r um starfið. Einnig er hægt að senda á Guðrúnu Döddu Ásmundardó­ttur, framkvæmda­stjóra HSU Hornafirði, sími 470-8616, [email protected]­ur.is. Skil umsókna og nánari upplýsinga­r eru á Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna. umsokn.ruv.is. www.ruv.is PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.