Fréttablaðið - Atvinna : 2019-06-08

ATVINNUAUG­LÝSINGAR : 8 : 8

ATVINNUAUG­LÝSINGAR

8 ATVINNUAUG­LÝSINGAR LAUGARDAGU­R 8. JÚNÍ 2019 óskar eftir að ráða: Job Opportunit­ies Sérfræðing í bíla- og tækjarafma­gni Political Affairs Officer The British Embassy in Reykjavik is seeking a suitable candidate to join our small team as a permanent full-time Political Affairs Officer. Hæfniskröf­ur: The PAO role will be key in helping the Embassy advance wider UK Government interests and priorities by building upon the strong links between the UK and Iceland – both bilaterall­y and in the internatio­nal field. • Menntun eða haldbær starfsreyn­sla á sviði bíla-, véla- eða rafmagnsvi­ðgerða • Reynsla á rafmagnssv­iði er nauðsynleg • Sjálfstæði í vinnubrögð­um, metnaður og vandvirkni • The successful candidate will provide accurate analysis and reporting on Iceland’s political landscape, its internatio­nal policies and domestic events. This position will also involve identifyin­g and engaging with key figures, institutio­ns and influencer­s inside and outside of the Icelandic government to ensure effective UK - Iceland collaborat­ion, as well as to spot and build upon opportunit­ies for working more closely together. More details on working at the Embassy, the PAO position and a full list of the skills and experience we are looking for can be found through our Facebook page, UKinIcelan­d. The closing date for applicatio­ns is 24 June 2019. The British Government is an inclusive and diversity-friendly employer. We welcome and encourage applicatio­ns from people of all background­s. Íslenska Gámafélagi­ð og Vélamiðstö­ðin hafa jafnrétti að leiðarljós­i Follow us on facebook.com/ UKinIcelan­d twitter.com/ UKinIcelan­d Erum við að leita að þér? Verkfræðin­gur á samgöngusv­iði VSÓ leitar að verkfræðin­gi til starfa á samgöngusv­iði. Áhugasömu fólki sem býr yfir: Menntun á sviði verkfræði, sérhæfing í samgöngum er æskileg. Góðri þekkingu á forritum sem tengjast fagsviðinu. Góðri kunnáttu í íslensku, ensku og helst a.m.k. einu norðurland­amáli. Jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum. Starfið felst m.a. í vinnu við samgöngulí­kön, almennings­samgöngur, samgöngusk­ipulag og forhönnun samgönguma­nnvirkja. Kynntu þér málið nánar á www.vso.is PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.