Fréttablaðið - Atvinna

Erum við að leita að þér?

-

Aton.jl er leiðandi fyrirtaeki í samskiptar­áðgjöf og vinnur að því að móta heildstaeð­a stefnu í samskiptum fyrirtaekj­a og stofnana. Við leitum að ráðgjafa til að sinna fjölbreytt­um verkefnum í ráðgjöf og stefnumótu­n.

Viðkomandi þarf að vera sjálfstaeð/ ur í vinnubrögð­um, sýna framúrskar­andi samskiptah­aefni, og vera mjög faer í textavinnu. Mikilvaegt er að viðkomandi búi yfir góðri greiningar­haefni og haefni til að lesa úr tölulegum upplýsingu­m.

Helstu verkefni:

_ Greiningar­vinna _ Skýrsluger­ð

_ Skipulögð upplýsinga­miðlun _ Stefnumóta­ndi ráðgjöf _ Textavinna

Haefniskrö­fur:

_

_

_

_

Háskólamen­ntun sem nýtist í starfi

Reynsla sem nýtist í starfi ↳ kostur er ef viðkomandi býr

yfir reynslu úr stjórnsýsl­u Áreiðanlei­ki, metnaður, samskiptah­aefni, skipulögð og sjálfstaeð vinnubrögð Haefni í tjáningu í raeðu og riti, á íslensku og ensku

Við hvetjum haefileika­ríkt fólk af

öllum kynjum til að saekja um.

Umsóknarfr­estur er til og með 15. mars.

Umsókn um starfið þarf að

fylgja ítarlegt kynningarb­réf og

starfsferi­lsskrá þar sem gerð

er grein fyrir ástaeðu umsóknar

og rökstuðnin­gur fyrir haefni

viðkomandi í starfið.

Fyrirspurn­ir skulu berast Sif Jóhannsdót­tur, sif@atonjl.is.

Sótt er um starfið á alfred.is.

 ?? ??

Newspapers in Icelandic

Newspapers from Iceland