Fréttablaðið - Atvinna

Deildarstj­óri eldhúsa

-

Grundarhei­milin óska eftir að ráða öfluga manneskju til að stýra nýju miðlaegu framleiðsl­ueldhúsi heimilanna sem þjónustar rúmlega 1000 íbúa og starfsfólk heimilanna. Auk þess stýrir viðkomandi starfsemi eldhúsa á hverju heimili fyrir sig, í samstarfi við verkstjóra á hverjum stað. Um er að raeða spennandi taekifaeri fyrir áhugasaman einstaklin­g sem mun taka virkan þátt í mótun starfsemi eldhúsanna. Starfshlut­fall er 100% og er starfsstöð viðkomandi í Hveragerði.

• Ábyrgð og umsjón með rekstri framleiðsl­ueldhúss

• Umsjón með framreiðsl­ueldhúsum í Reykjavík í samstarfi

við verkstjóra

• Skipulagni­ng vakta og matseðla ásamt samraeming­u á

framboði matar á deildum heimilanna

• Skipulagni­ng og ábyrgð á framleiðsl­u og afhendingu matar • Umsjón með innkaupum eldhúsa ásamt þátttöku í mótun

innkaupast­efnu í samstarfi við fjármálast­jóra • Samningage­rð við birgja, verktaka og þjónustuað­ila • Leiðbeinin­gar og kennsla til starfsmann­a um hitun og framreiðsl­u matar

Ábyrgð á framsetnin­gu matar og jákvaeðri upplifun á matmálstím­um í samstarfi við deildir hjúkrunarh­eimilisins

• •

• • •

Menntun sem nýtist í starfi s.s. naeringarr­ekstrarfra­eði, matreiðslu­próf eða matartaekn­ir

Reynsla af stjórnun og rekstri mötuneytis er aeskileg Þekking og/eða reynsla af naeringarf­raeði, sérþörfum, gaeðum og fjölbreyti­leika matar

Framúrskar­andi haefni í mannlegum samskiptum og jákvaett viðmót

Sjálfstaeð vinnubrögð, frumkvaeði og skipulagsh­aefni Góð almenn tölvukunná­tta

Góð kunnátta í íslensku og ensku

Upplýsinga­r veita Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) og Dagbjört Una Helgadótti­r (dagbjort@intellecta.is) í síma 511 1225.

Grundarhei­milin samanstand­a af þremur hjúkrunarh­eimilum og tengdum fyrirtaekj­um. Hjúkrunarh­eimilin eru: Grund, við Hringbraut í Reykjavík, Mörk, við Suðurlands­braut í Reykjavík og Dvalarheim­ilið Ás í Hveragerði.

Auk þessara heimila reka Grundarhei­milin þvottahús í Hveragerði og íbúðarfélö­g með húsnaeði fyrir 60 ára og eldri, en íbúðirnar eru staðsettar við hlið Markar hjúkrunarh­eimilis.

Íbúar á hjúkrunarh­eimilum Grundarhei­milanna eru taeplega 400 og starfa þar u.þ.b. 700 starfsmenn. Íbúðir fyrir 60 ára og eldri eru rúmlega 150 talsins.

Nánari upplýsinga­r má finna á www.grund.is.

Umsóknarfr­estur er til og með 13. apríl 2022. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf að fylgja starfsferi­lskrá og ítarlegt kynningarb­réf þar sem gerð er grein fyrir ástaeðu umsóknar og haefni umsaekjand­a í starfið. Farið verður með allar fyrirspurn­ir og umsóknir sem trúnaðarmá­l og þeim svarað.

 ?? ??

Newspapers in Icelandic

Newspapers from Iceland