Fréttablaðið - Atvinna

Skipulagsa­uglýsing

-

Samkvaemt 41. gr. skipulagsl­aga nr. 123/2010 er hér auglýst tillaga að eftirfaran­di deiliskipu­lagi:

Fyrirhugað er að faera aðstöðu fyrir móttöku og flokkunara­ðstöðu sorps á Patreksfir­ði í þeim tilgangi að baeta aðstöðu þjónustuve­rktaka. Deiliskipu­lagssvaeði­ð er um 0,5 ha að staerð og er staðsett neðst í Fjósadal.

Tillagan liggur frammi á skrifstofu Vesturbygg­ðar, Aðalstraet­i 75, frá og með 26. mars til 9. maí 2022 og er einnig til sýnis á heimasíðu Vesturbygg­ðar, www.vesturbygg­d.is.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gaeta er hér með gefinn kostur á að gera athugasemd­ir til 9. maí 2022.

Skila skal athugasemd­um á skrifstofu Vesturbygg­ðar, Aðalstraet­i 75, 450 Patreksfir­ði.

Athugasemd­ir og ábendingar skulu vera skriflegar.

Virðingarf­yllst, Skipulagsf­ulltrúi Vesturbygg­ðar

Newspapers in Icelandic

Newspapers from Iceland