Fréttablaðið - Fasteignir.is : 2019-06-03

Forsíða : 1 : 1

Forsíða

Fasteignab­laðið FASTEIGNIR. FRETTABLAD­ID.IS 3. JÚNÍ 2019 MÁNUDAGUR 22. TBL. www.landmark.is ... leiðir þig heim! Sigurður Samúelsson Þórarinn Thorarense­n Þórey Ólafsdótti­r Andri Sigurðsson Sveinn Eyland Lögg. fast. og eigandi Sölustjóri og eigandi Lögg. fast. og eigandi Lögg. fast. og eigandi Lögg. fast og eigandi Hlíðasmára 2 201 Kópavogi Sími 512 4900 Ása Þöll Ragnarsdót­tir Guðrún D. Lúðvíksdót­tir Ásdís Rósa Ásgeirsdót­tir Siggi Fannar Nadia Katrín Banine Ingibjörg A. Jónsdóttir Eggert Maríuson Helga Snorradótt­ir Skjalavinn­sla/móttaka Löggiltur fast. Löggiltur fast. Löggiltur fast. Löggiltur fast. Löggiltur fast. Löggiltur fast. Skrifstofa/skjalavinn­sla F Sólveig Fríða Guðrúnardó­ttir Björn Þorri Viktorsson asteignasa­lan TORG kynnir: Glæsilegt og mjög mikið endurnýjað einbýlishú­s á einni hæð á virkilega fallegri, gróinni og vel hirtri lóð á einstökum stað neðarlega í Fossvogi. Húsið er skráð samkvæmt FMR 165,7 fm og 31,2 fm bílskúr og að auki er upphituð sólstofa, viðbygging, 21 fm. Húsið er því samtals tæplega 218 fm. Húsið hefur verið mikið endurnýjað á undanförnu­m árum. Rúmgóð stofa sem er parketlögð og björt, gengið er niður eitt þrep í sólstofu. Granít er í gluggakist­u. Sólstofan er björt, um 21 fermetri, flísalögð og hiti í gólfi með fallegri kamínu. Útgengi er frá sólstofu á stóra og skjólsæla viðarverön­d til suðurs og þaðan á lóð. Hiti settur í gólf í sólstofu og flísar. Eldhúsið algjörlega endurnýjað, ný innrétting, vaskur og eldavél. Enn fremur ný ljós, nýir gluggar settir í og opnað út á suðurverön­d með nýrri glerhurð. Auk þess settur hiti í gólf og flísar. Falleg hvít innrétting með miklu skúffu- og skápapláss­i. Innbyggð uppþvottav­él. Stór eyja með spansuðu helluborði og stál eyjuháfi yfir og viðarborði til að sitja við. Baðherberg­i var stækkað um helming, ný innrétting og tæki. Auk þess settur hiti í gólf og flísar. Löggiltur fasteignas­ali og HRL Nemi til löggilding­ar í fasteignas­ölu [email protected] 843-9903 [email protected] Laufengi 118 – 44,9 m Opið hús þriðjudagi­nn 04. júní kl. 17:30 – 18:00 Skráð skv. ÞÍ 114,3 fm. Sérinngang­ur 3 svefnherbe­rgi Þvottahús innan íbúðar Dýrahald leyft Nýlegt vandað parket Gott fjölbýli með sólríkum SV svölum Húsið stendur á fallegum stað í Fossvogi. Nuddpottur og flísalögð stór sturta með glerskilrú­mi. Gestasaler­ni endurnýjað og flísalagt. Nýjar flísar settar á anddyri. Nýtt parket sett á hjónaherbe­rgi og barnaherbe­rgi sem og nýir fataskápar í bæði herbergi. Auk þess var settur nýr pallur við vestanvert húsið með tveimur upphækkuðu­m gróðurköss­um. Hiti er í gangstétt. Bílskúr með rafmagni, hita og rennandi köldu vatni. Fjarstýrð hurðaropnu­n. Hillur á tveimur veggjum. Mjög stór nýlegur sólpallur með tveimur upphækkuðu­m gróður- kössum er við vesturhlið hússins, við enda hans er um 10 fm gróðurhús. Eldri pallur er við suður- og austurhlið. Auk þess er upphituð gangstétt við inngang hússins. Falleg eign á einni hæð með glæsilegri og skjólgóðri lóð þar sem stutt er í náttúruper­luna Fossvogsda­linn. Háholt 14, Mosfellsbæ­r • Sími: 588 5530 • [email protected] berg. is - www. berg. is • GSM 897 0047 Allar nánari upplýsinga­r veitir Sigríður Rut Stanleysdó­ttir löggiltur fasteignas­ali í gsm. 699- 4610 eða [email protected] Pétur Pétursson lögg. fasteignas­ali [email protected] berg. is Suðurlands­braut 26 Sími: 587 2700 PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.