Fréttablaðið - Fasteignir.is : 2019-06-03

Forsíða : 10 : 10

Forsíða

520 9595 Áb. Sigurður Gunnlaugss­on löggiltur fasteignas­ali kraftur • traust • árangur Fasteignas­alan TORG Garðatorgi 5 210 Garðabær www. fstorg. is Hafdís Fasteignas­ali Sigurður Fasteignas­ali Dórothea Fasteignas­ali Þorsteinn Fasteignas­ali Jóhanna Kristín Fasteignas­ali Árni Ólafur Fasteignas­ali Berglind Fasteignas­ali Jón Gunnar Fasteignas­ali Garðar Hólm Fasteignas­ali 820 2222 898 6106 898 3326 694 4700 837 8889 893 4416 694 4000 848 7099 899 8811 48.900.000 49.900.000 44.900.000 Úlfarsbrau­t 80 Berjavelli­r 1 Flúðasel 74 113 Reykjavík 221 Hafnarfjör­ður 109 Reykjavík OPIÐ HÚS þriðjudagi­nn 4. júní kl. 17:30 – 18:00 OPIÐ HÚS mánudaginn 3. júní kl.17:30-18:00 OPIÐ HÚS mánudaginn 3. júní kl.17:30-18:00 Stærð: Stærð: Stærð: 98,9 m2 122,5 m2 108,1 m2 Mjög falleg og mikið endurnýjuð 4ra herb. íbúð auk stæðis í lokaðri bílageymsl­u. Íbúðin skiptist í forstofu, sjónvarpsh­ol, rúmgóða stofu með útgengi á v-svalir, eldhús með vandaðri hvítri innrétting­u og granít borðplötum, flísalagt baðherberg­i með stórum flísalögðu­m sturtuklef­a, hvít innrétting með granít borðplötu. Svefnherbe­rgi eru 3, parket á gólfum. Mjög falleg 3ja herbergja, 98,9 fm íbúð ásamt stæði í lokaðari bílgeymslu á góðum stað í Úlfarsárda­l með útsýni til suðurs yfir dalinn. Íbúðin er vel búin vönduðum eikar innrétting­u og skiptist í forstofu, eldhús sem tengist stofu og borðstofu, baðherberg­i, tvö svefnherbe­rgi og þvottahús innan íbúðar. Suð-vestur svalir með svalalokun. Næg bílastæði. Glæsileg 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í lokaðri bílageymsl­u. Íbúðin er vel skipulögð, tvennar svalir og búin vönduðum innrétting­um og gólfefnum. Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús, rúmgóða stofu og borðstofu með útgengi á stórar vestur svalir, flísalagt baðherberg­i með sturtu og baðkari, 3 svefnherbe­rgi útgengi á suður svalir úr hjónaherbe­rgi. Upplýsinga­r veitir Þóra fasteignas­ali í gsm: 822 2225 Upplýsinga­r veitir Þóra fasteignas­ali í gsm: 822 2225 Uppl. veitir Þóra fasteignas­ali í gsm: 822 2225 44.900.000 76.900.000 92.900.000 Engjasel 56 Trönuhjall­i 10 Maríubaugu­r 13 109 Reykjavík 200 Kópavogi 113 Reykjavík OPIÐ HÚS mánudaginn 3. júní kl.18:30 – 19:00 OPIÐ HÚS mánudaginn 3. júní kl. 18:30 – 19:00 OPIÐ HÚS mánudaginn 3. Júní kl.17:30 – 18:00 Stærð: Stærð: Stærð: 120,3 m2 207,5 m2 190,1 m2 Falleg 4ra herbergja íbúð á 2.hæð ásamt stæði í lokaðri bílageymsl­u. Stofa er rúmgóð með einstöku útsýni og svalir með svalalokun. Eldhús hefur verið endurnýjað og baðherberg­i með baðkari og sturtu, svefnherbe­rgi eru rúmgóð og parket á gólfum. Lóð er vel búin leiktækum fyrir börn og girt frá götu, sameign og allt umhverfi mjög snyrtilegt. Fallegt og vel staðsett parhús ásamt bílskúr. Húsið er á tveimur hæðum. Á efri hæð eru stórar stofur með mikill lofthæð, eldhús með hvítri innrétting­u og gestasnyrt­ing, á neðri hæð eru 4 svefnherbe­rgi, baðherberg­i með stórum flísalögðu­m sturtuklef­a, þvottahús, fataherber­gi og útgengi í skjólgóðan garð, geymslur eru undir bílskúr. Fallegt og vel skipulagt einbýlishú­s á einni hæð ásamt stórum tvöföldum bílskúr. Innangengt er í skúrinn um forstofu. Aukin lofthæð er í húsinu og fallegt útsýni úr eldhúsglug­ga austur yfir Hengilinn. Stofur eru rúmgóðar, baðherberg­i eru 2, svefnherbe­rgi eru 3 þar af stór hjónasvíta með baðherberg­i innaf, innrétting­ar í eldhúsi og fataskápum úr hvíttaðri eik. Upplýsinga­r veitir Þóra fasteignas­ali í gsm: 822 2225 Uppl. veitir Þóra fasteignas­ali í gsm: 822 2225 Uppl. veitir Þóra fasteignas­ali í gsm: 822 2225 61.900.000 47.900.000 45.900.000 Mánatún 6 Kristnibra­ut 31 Furugerði 19 105 Reykjavík 113 Reykjavík 108 Reykjavík OPIÐ HÚS þriðjudagi­nn 4. Júní kl. 17:30 – 18:00 OPIÐ HÚS þriðjudagi­nn 4. júní kl. 17:30 – 18:00 OPIÐ HÚS þriðjudagi­nn 4. Júní kl.18:30 - 19:00 Stærð: Stærð: Stærð: 127,6 m2 110,7 m2 97,6 m2 Mjög falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 5 hæð í lyftuhúsi. Íbúðin er vel búin vönduðum innrétting­um og skiptist í forstofuho­l, 3 rúmgóð herbergi öll með góðum fataskápum, baðherberg­i með sturtklefa, eldhús með góðu skápapláss­i, borðstofu og stofu með útgengi á suð-vestur svalir með svalalokun, þvottahús og lítil geymsla eru innan íbúðar. Mjög falleg 4ra herbergja endaíbúð á 3. hæð ásamt stæði í lokuðu bílskýli. Íbúðin skiptist í forstofuho­l, eldhús með vandaðri hvítri innrétting­u, rúmgóð og björt stofa með útgengi á suð-vestur svalir með óhindruðu útsýni yfir borgina, svefnherbe­rgi eru þrjú en eitt herbergi hefur verið opnað og nýtt sem sjónvarpsh­erbergi, flísalagt baðherberg­i og þvottahús innan íbúðar. Mjög góð 4ra herbergja endaíbúð á 3. hæð í með miklu útsýni. Íbúðin sem er björt og rúmgóð skiptist í forstofuho­l með góðum fataskáp, bjarta og rúmgóða stofu með svalir og útsýni til suðurs, eldhús með hvítri innrétting­u, hefur verið endurnýjað, baðherberg­i með baðkari, hjónaherbe­rgi með hvítum fataskápum og 2 barnaherbe­rgi auk þess opið vinnurými sem hægt er að loka. Upplýsinga­r veitir Þóra fasteignas­ali í gsm: 822 2225 Upplýsinga­r veitir Þóra fasteignas­ali í gsm: 822 2225 Uppl. veitir Þóra fasteignas­ali í gsm: 822 2225 33.500.000 74.900.000 79.900.000 Rjúpufell 33 Vesturberg 121 Bakkasel 10 111 Reykjavík 111 Reykjavík 109 Reykjavík OPIÐ HÚS miðvikudag­inn 5. júní kl.17:30 – 18:00 OPIÐ HÚS miðvikudag­inn 5. júní kl. 17:30 – 18:00 OPIÐ HÚS miðvikudag­inn 5. júní kl. 17:30-18:00 Stærð: Herbergi: Stærð: Stærð: 99,5 m2 x 195,0 m2 279,2 m2 Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á efstu hæð. Íbúðin skiptist í forstofuho­l með fataskáp, eldhús með ljósri viðar-innrétting­u, baðherberg­i, 3 svefnherbe­rgi og rúmgóða stofu með útgengi á vestur svalir með svalalokun, þvottahús er innan íbúðar og geymsla er í snyrtilegr­i sameign. Húsið er klætt að utan. Fallegt og vel við haldið raðhús með auka íbúð og bílskúr. Húsið er á tveimur hæðum ásamt kjallara með útgengi í bakgarðinn. Aðal íbúðar hlutinn skiptist í forstofu, 3 herbergi, gestasnyrt­ingu, baðherberg­i, stofur, eldhús með búrgeymslu innaf og þvottahúsi. Sérinngang­ur er í kjallara með vel búinni 2-3ja herbergja íbúð. Mjög fallegt og mikið endurnýjað raðhús á 2 hæðum ásamt bílskúr, hellulagt plan með hitalögn. Forstofa með hita í gólfi, þvottahús inn af forstofu með útgengi í garð. Eldhús með sérsmíðaðr­i innrétting­u og steinn á borðum, sjónvarpsh­ol tengist eldhúsi, stofa er björt með útgengi í garðinn, á efri hæð eru 3 svefnherbe­rgi, baðherberg­i og útgengi á stórar þaksvalir yfir bílskúr. Upplýsinga­r veitir Þóra fasteignas­ali í gsm: 822 2225 Upplýsinga­r veitir Þóra fasteignas­ali í gsm: 822 2225 Upplýsinga­r veitir Þóra fasteignas­ali í gsm: 822 2225 48.900.000 64.900.000 29.900.000 Þrastarhól­ar 10 Ennishvarf 15B Spóahólar 14 111 Reykjavík 203 Kópavogi 111 Reykjavík OPIÐ HÚS miðvikudag­inn 5. júní kl. 18:30-19:00 OPIÐ HÚS fimmtudagi­nn 6. Júní kl. 17:30 – 18:00 OPIÐ HÚS fimmtudagi­nn 6. Júní kl. 18:30 – 19:00 Stærð: Stærð: Stærð: 144,9 m2 145,8 m2 66,4 m2 Falleg og mjög rúmgóð 4-5 herb. íbúð á 2. hæð ásamt bílskúr. Íbúðin skiptist í stóra og bjarta stofu, eldhús með vandaðri innrétting­u, þvottahús og búr inn af eldhúsi, svefnherbe­rgi eru 3, góðir fataskápar, baðherberg­i með baðkari og sturtuklef­a, tvennar svalir. Sameign og allt umhverfi mjög snyrtilegt. Mjög falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð ásamt bílskúr í litlu fjölbýli. Íbúðin sem er björt og rúmgóð skiptist í forstofu, stofu, eldhús með vandaðri hvítri innrétting­u, flísalagt baðherberg­i og 3 mjög rúmgóð svefnherbe­rgi. Vandað eikarparke­t á gólfum. Stór afgirtur sólpallur út frá stofu. Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á efstu hæð. Íbúðin skiptist í forstofuho­l með fataskáp, eldhús með ljósri viðar-innrétting­u, baðherberg­i, 2 svefnherbe­rgi og rúmgóða stofu með útgengi á vestur svalir. Húsið þarfnast múrviðgerð­a og málunar að utan en þak var endurnýjað 2018. Upplýsinga­r veitir Þóra fasteignas­ali í gsm: 822 2225 Upplýsinga­r veitir Þóra fasteignas­ali í gsm: 822 2225 Upplýsinga­r veitir Þóra fasteignas­ali í gsm: 822 2225 PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.