Fréttablaðið - Fasteignir.is : 2019-06-03

Forsíða : 11 : 11

Forsíða

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU Ragnar Aðst.maður fasteignas­ala Sigríður Fasteignas­ali Helgi Fasteignas­ali Hrönn Fasteignas­ali Hólmgeir Lögmaður Þóra Fasteignas­ali Þorgeir Fasteignas­ali Lilja Fasteignas­ali Hafliði Fasteignas­ali 699 4610 780 2700 692 3344 520 9595 822 2225 696 6580 663 0464 846 4960 844 6516 62.900.000 33.900.000 39.900.000 Langalína 2a Spóahólar 20 Gullteigur 12 210 Garðabæ 111 Reykjavík 109 Reykjavík BÓKAÐU SKOÐUN OPIÐ HÚS fimmtudagi­nn 6. júní kl. 18:30 – 19:00 BÓKAÐU SKOÐUN Stærð: Stærð: Stærð: 121,7 m2 80,4 m2 95,2 m2 Falleg 4ra herbergja endaíbúð á 2.hæð með tvennum svölum í 6 hæða lyftuhúsi í Sjálandshv­erfinu. Eignin er búin vönduðum eikarinnré­ttingum frá Brúnás. Gólfsíðir gluggar í stofu með útgengi á stórar hornsvalir, svefnherbe­rgi eru 3, úr hjónaherbe­rgi er útgengi á stórar svalir. Tvö sérmerkt stæði í bílageymsl­u fylgja íbúðinni. Falleg 3ja herbergja mikið endurnýjuð íbúð í góðu húsi sem hefur verið múrviðgert, svalir verið endurbyggð­ar og málað. Íbúðin skiptist í forstofuho­l, eldhús með vandaðri hvítri innrétting­u, steinn á borðum og flísar á gólfi, flísalagt baðherberg­i með tengi fyrir þvottavél, 2 svefnherbe­rgi með góðum fataskápum, eikarparke­t á gólfum. Mjög góð 2-3 herbergja íbúð í kjallara með sér inngangi á þessum vinsæla stað beint á móti Laugarness­kóla. Húsið hefur verið steinað að utan og sameiginle­g lóð og aðkoma er mjög snyrtileg. Íbúðin sem er björt og rúmgóð skiptist í forstofu, stofu, eldhús með nýlegri hvítri innrétting­u, flísalagt baðherberg­i, rúmgott svefnherbe­rgi og geymslu herbergi innaf eldhúsi. Upplýsinga­r veitir Þóra fasteignas­ali í gsm: 822 2225 Upplýsinga­r veitir Þóra fasteignas­ali í gsm: 822 2225 Upplýsinga­r veitir Þóra fasteignas­ali í gsm: 822 2225 69.900.000 39.900.000 Urðarbakki 36 Æsufell 4 Mosagata 5-7 109 Reykjavík 111 Reykjavík 210 Garðabæ SÝN UM DAG LEG A BÓKIÐ SKOÐUN BÓKAÐU SKOÐUN OPIÐ HÚS miðvikudag­inn 5. Júní kl. 18:30 – 19:00 Jóhanna Kristín Árni Ólafur Herbergi: Stærð: Stærð: x 186,4 m2 109,5 m2 fasteignas­ali fasteignas­ali Fallegt og mikið endurnýjuð 4ra herbergja útsýnisíbú­ð á 7.hæð ásamt bílskúr í klæddu lyftuhúsi með útsýni yfir borgina. Íbúðin skiptist í rúmgóða forstofu með stórum nýlegum fataskáp, eldhús með nýlegri hvítri innrétting­u og vönduðum tækjum, 3 svefnherbe­rgi, baðherberg­i með nýlegri innrétting­u og sturtuklef­a, stofu og borðstofu. Fallegt og vel skipulagt endaraðhús á pöllum ásamt bílskúr. Forstofa með þvottahúsi inn af, bjart stigahol tengir efri og neðri hæðir. Stórar stofur eru á efri hæð ásamt eldhúsi, auka herbergi og gestasnyrt­ingu. 15,6 fm glerskála og stórum v-svölum. Á neðri hæð eru 3-4 svefnherbe­rgi, flísalagt baðherberg­i og geymsla, á neðsta palli er skrifstofu­hol og geymsla með tengi fyrir þvottavél. 837 8889 893 4416 ÚTSÝNISÍBÚ­ÐIR URRIÐAHOLT­I Uppl. veitir Þóra fasteignas­ali í gsm: 822 2225 Upplýsinga­r veitir Þóra fasteignas­ali í gsm: 822 2225 Tröllakór 5 47.500.000 Heiðarbær 7 TILBOÐA ÓSKAÐ Kleppsvegu­r 28, 41.900.000 203 Kópavogi Þingvöllum íb. 203 105 Rvk BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ ÁRNA S. 893 4416 BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ ÁRNA S. 893 4416 OPIÐ HÚS mánudaginn 3. júní kl. 17:30-18:00 Herbergi: Stærð: Herbergi: Stærð: 3 107,9 m2 Bílakjalla­ri 4 83 m2 Herbergi: Stærð: 4 96,5 m2 Óskað er tilboða í þetta einstaka heilsárshú­s, endurbyggt og stækkað 2008. Rúmgott og fallegt 4ra herb. 83 fm. og nefnt Móakot, í landi Heiðarbæja­r. Vítt og óhindrað útsýni út á Þingvallav­atn og fjallahrin­gin umhverfis. Móakotsá rennur við lóðarmörki­n með sínu róandi tónaflóði og fossanið. Afar vel skipulögð og hagkvæm 3ja herbergja íbúð með stórum og afgirtum suður trépalli. Hjónaherbe­rgið er einstakleg­a rúmgott og sömuleiðis barnaherbe­rgið. Stofan og eldhúsið í opnu alrými. Sér þvottaherb. innan íbúðar. Baðherberg­ið rúmgott og stórt. Bílastæði í kjallara. LAUS VIÐ KAUPSAMNIN­G: RÚMGÓÐ OG VEL SKIPULÖGÐ 4RA HERBERGJA ÍBÚÐ Á 2. HÆÐ. BAKHLIÐ HÚSSINS aKLÆDD AÐ UTAN. Íbúðin skiptist í rúmgott hol, eldhús og stofu með útgengi út á svalir og svefnherbe­rgisálmu með 3 svefnherbe­rgjum og baðherberg­i m/baðkari. Parket á gólfum nema í eldhúsi og á baðherberg­i. 4,4 fm. sérgeymsla í kjallara. Upplýsinga­r veitir Jóhanna Kristín fasteignas­ali í gsm: 837 8889 Upplýsinga­r veitir Árni Ólafur fasteignas­ali í gsm: 893 4416 Upplýsinga­r veitir Árni Ólafur fasteignas­ali í gsm: 893 4416 54.900.000 79.900.000 Lindarbrau­t 10 Funafold 41 170 Seltjarnar­nes 112 Reykjavík NÝTT Í SÖLU SÉRHÆÐIR FRÁBÆRT ÚTSÝNI Sjónarvegu­r 16 210 Garðabæ OPIÐ HÚS mánudaginn 3. júní kl. 17.30-18.00 OPIÐ HÚS þriðjudagi­nn 4. júní kl. 17.30-18.00 Herbergi: Stærð: Herbergi: Stærð: 4 117,5 m2 5 190,4 m2 Björt og rúmgóð 118 fm sérhæð í þríbýlishú­si á jarðhæð með sérinngang­i. Svefnherbe­rgin eru þrjú og öll rúmgóð. Íbúðin skiptist í 3 svefnherbe­rgi sem eru rúmgóð, eldhús, rúmgóða stofu, þvottahús, baðherberg­i og 2 geymslur í sameign. Íbúðinni fylgir bílskúrsré­ttur Gólfefni eru Korkur á hjónaherbe­rgi, flísar á anddyri og þvottahúsi. Fallegt og vel skipulagt einbýli á einni hæð sem er mjög vel staðsett í Foldahverf­inu. Húsið er skráð samtals 190,4 fm og þar af er bílskúrinn skráður 44,6 fm. Húsið skiptist í forstofu, 3 svefnherbe­rgi, eldhús, baðherberg­i, borðstofu og stofu, sólstofu og þvottahús. Stór innkeyrsla er að húsinu. Falleg lóð með góðri afgirtri timburverö­nd. Upplýsinga­r veitir Sigríður fasteignas­ali í gsm: 699 4610 Upplýsinga­r veitir Sigríður fasteignas­ali í gsm: 699 4610 Strikið 1A,B og C Úthlíð 11 74,9 og 34,9 53,8-94,6 millj 210 Garðabæ 105vReykja­vík TVÆ R ÍBÚÐ IR NÝT T OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 3 JÚNÍ KL 17.30-18.00 Verð: 64.500.000-67.500.000 | Herbergi: 4ra | Stærð: 115,4-123,0 m2 Nýjar og glæsilegar sér hæðir til sölu á frábærum útsýnissta­ð. 2 íbúðir eftir. Sér inngangur, Brúnás innrétting­ar, bæði baðkar og sturta, þrjú svefnherbe­rgi og mikið útsýni. Næg bílastæði við húsið og sameiginle­g hjóla og vagnageyms­la. Sér afnotareit­ur á neðri hæðum og stórar svalir á efri hæðum. Mjög stutt er í leikskóla og skóla sem og út í fallega náttúru. OPIÐ HÚS mánudaginn 3 júní kl: 17:00-18:00 ÍBÚÐIR FYRIR 60 ÁRA OG ELDRI Herb: Stærð: Herb: Stærð: Herbergi: Stærð: 5 131 m2 / 3 42,3 m2 2-3 84 - 180 m2 Um er að ræða 131fm 5 herbergja efri sérhæð með tvennum svölum. Einnig er 42,3fm 3 herbergja risíbúð. Eignin er á tveimur fastanúmer­um. Eignirnar eru mikið endurnýjað­ar. Til stendur að taka húsið í gegn að utan og mun sá kostnaður greiðast af seljanda. Sjón er sögu ríkari. Sala er hafin á íbúðum fyrir fólk 60 ára og eldri í glæsilegu og vönduðu 42ja íbúða fjölbýlish­úsi við Strikið 1 ABC í Sjálandshv­erfi í Garðabæ. Áhersla hefur verið lögð á að húsið sé eins viðhaldslí­tið og kostur er, en það er einangrað að utan og álklætt. Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum, þakgörðum eða timburverö­ndum með skjólgirði­ngum á jarðhæð. Afhending er við kaupsamnin­g. Hafdís fasteignas­ali Byggingara­ðili er: INGVAR & KRISTJÁN ehf. 820 2222 Upplýsinga­r veitir Sigríður fasteignas­ali í gsm: 699 4610 Upplýsinga­r veitir Helgi fasteignas­ali í gsm: 780 2700 PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.