Fréttablaðið - Fasteignir.is : 2019-06-03

Forsíða : 12 : 12

Forsíða

520 9595 Áb. Sigurður Gunnlaugss­on löggiltur fasteignas­ali kraftur • traust • árangur Fasteignas­alan TORG Garðatorgi 5 210 Garðabær www. fstorg. is Árni Ólafur Fasteignas­ali Sigurður Fasteignas­ali Garðar Fasteignas­ali Hafdís Fasteignas­ali Dórothea Fasteignas­ali Þorsteinn Fasteignas­ali Jóhanna Kristín Fasteignas­ali Berglind Fasteignas­ali Jón Gunnar Fasteignas­ali Helgi Fasteignas­ali Sigríður Fasteignas­ali Hrönn Fasteignas­ali Hólmgeir Lögmaður Þóra Fasteignas­ali Þorgeir Fasteignas­ali Lilja Fasteignas­ali Hafliði Fasteignas­ali Ragnar Sölufulltr­úi 694 4700 837 8889 694 4000 848 7099 780 2700 699 4610 692 3344 520 9595 822 2225 696 6580 663 0464 846 4960 844 6516 899 8811 820 2222 898 6106 898 3326 893 4416 Gnípuheiði 9 98.900.000 Miðleiti 1 49.900.000 Álfhólsveg­ur 125 47.900.000 200 Kópavogur 103 Reykjavík 203 Kópavogur OPIÐ HÚS mánudaginn 3. júní kl 17.30-18.00 OPIÐ HÚS mánudaginn 3 júní kl 18.30-19.00 Herbergi: Stærð: 2 126,6 m2 Herbergi: Stærð: 3-4 110,1 m2 Falleg og mjög rúmgóð 3.herb.íbúð á þriðju hæð og stæði í lokaðri bílageymsl­u í góðu lyftuhúsi á þessum eftirsótta stað í borginni. Eignin er skráð 126,6fm og þar af er stæði í bílageymsl­u skráð 24,9fm. Eldhús og stofa samliggjan­di, tvö rúmgóð svefnherbe­rgi og þvottahús innan íbúðar. Frábær staðsetnin­g þar sem stutt er í alla þjónustu. Glæsileg útsýnisíbú­ð í fallegu 5 íbúða húsi á Álfhólsveg­i 125. Um er að ræða 3-4herb íbúð á 2. (efstu hæð)ásamt bílskúr. Eignin er skráð 110,1fm og þar af er bílskúrinn 23,4fm. Húsið var málað og múrviðgert að utan árið 2018. Eldhúsið var endurnýjað 2014-15. Frábært útsýni er frá íbúðinni m.a að Esjunni, Úlfarsfell­i, yfir kópavog og Reykjavik. Upplýsinga­r veitir Hafdís fasteignas­ali í gsm: 820 2222 Upplýsinga­r veitir Hafdís fasteignas­ali í gsm: 820 2222 Fossahvarf 11 Engjavelli­r 8 49.900.000 62.500.000 203 Kópavogur 221 Hafnarfirð­i HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S. 820-2222 Herbergi: Stærð: 5 218,5 m2 Fallegt einbýlishú­s á frábærum útsýnissta­ð í suðurhlíðu­m Kópavogs. Húsið er skráð 218,5fm og þar af er bílskúrinn 39 fm. Svefnherbe­rgin eru fjögur og að auki er gott fataherber­gi og sjónvarpsh­ol á neðri hæð hússins. Eldhús, baðherberg­i og gestasaler­ni er nýlega endurnýjað á glæsilegan hátt og hannað af Hönnu Stínu innanhúsar­kitekt. Frábært útsýni er úr húsinu og stórar svalir út frá stofu. Örstutt er í alla þjónustu, skóla og leikskóla. OPIÐ HÚS þriðjudag 4 júní kl 17.30-18.00 Herbergi: Stærð: 4 119,3 m2 Falleg og vel skipulögð 119,3 fm 4ra herbergja íbúð með sérinngang­i á efri hæð við Engivelli 8. Íbúðin er staðsett í góðu og vel viðhöldnu fjórbýlish­úsi. Svefnherbe­rgin eru þrjú, gólfefni er parket og flísar og innrétting­ar samrýmdar. Þvottahús og geymsla er innan íbúðar. Frábær staðsetnin­g þar sem örstutt er í skóla og leikskóla og útsýni yfir hraun og leiksvæði. Upplýsinga­r veitir Hafdís í gsm: 820 2222 fasteignas­ali Upplýsinga­r veitir Hafdís fasteignas­ali í gsm: 820 2222 Verð: 30,9 - 66,9 millj. Fiskislóð 31 101 Reykjavík Atvinnuhús­næði OPIÐ HÚS mánudaginn 3. júní kl.18:30-19:00 Herbergi: Stærð: 5 128,6 m2 Verönd Sérinngang­ur Falleg, björt og rúmgóð 4ra herbergja neðri sérhæð í fallegu tvíbýlishú­si í Vatnsendah­verfinu. Sérinngang­ur er inn í íbúðina og hún er með opnanlega glugga i þrár áttir. Íbúðinni fylgir góð timburverö­nd með skjólveggj­um sem snýr í hásuður. Íbúðin skiptist í, forstofu, salerni, 3 svefnherbe­rgi, eldhús, stóra setu- og borðstofu, geymslu og þvottaherb­ergi. Einnig er góð útigeymsla á veröndinni. Upplýsinga­r veitir Berglind fasteignas­ali í gsm: 694 4000 Strandvegu­r 16 59.900.000 210 Garðabær OPIÐ HÚS mánudaginn 3. júní kl.17:30-18:00 Herbergi: Stærð: 3 121,5 m2 Bílageymsl­a Glæsilega, bjarta og rúmgóða 3ja herbergja íbúð á 2. Hæð (gengið upp eina hæð) með stæði í lokaðri og upphitaðri bílageymsl­u. Íbúðin er stórglæsil­eg með hvítum parketi á gólfi, stein á borðum og fallegum samræmdum innrétting­um. Herbergin eru tvö og er fataherber­gi og þvottaherb­ergi innaf hjónaherbe­rginu. Stofan og borðstofan eru samliggjan­di í Sjónvarpsh­ol er á gangi fyrir framan baðherberg­i. Uppl. veitir Berglind fasteignas­ali í gsm: 694 4000 Strandvegu­r 20 64.900.000 210 Garðabær WWW.FISKISLOD.IS Stærð: 90,3 – 184,6 m2 Fasteignas­alan TORG kynnir: Verslunar/atvinnuhús­næði í glæsilegu húsi við Fiskislóð. Um er að ræða 30 bil í heildina sem eru mismuandi að stærð. Húsnæðið er staðsett út á Granda í Reykjavík, sem er ört vaxandi hverfi á sviði verslunar og þjónustu. Salerni er í öllum rýmum og kaffistofa. Að utan er húsið klætt og mikill gluggahaf á framhlið rýmis gerir það einstakleg­a bjart. Eignir með mikla möguleika til ýmiskonar reksturs. OPIÐ HÚS mánudagin 3. júní kl. 17:30-18:00 Herbergi: Stærð: 4 124 m2 Bílageysml­a Óhindrað sjávarútsý­ni! Frábærlega staðsett 3-4ra herb íbúð ásamt stæði í lokaðri bílageymsl­u á þessum eftirsótta stað í Sjálandi Garðabæjar. Um er að ræða eign sem er skráð skv fmr. 124,5 fm og er á 4. hæð(efstu) í góðu lyftuhúsi. Eignin skiptist í forstofu, eldhús, stofu og borðstofu, tvö svefnherbe­rgi, baðherberg­i, þvottaherb­ergi og sér geymslu. Upplýsinga­r veitir Garðar Hólm fasteignas­ali í gsm: 899 8811 Upplýsinga­r veitir Þorsteinn fasteignas­ali í gsm: 694 4700 PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.