Fréttablaðið - Fasteignir.is : 2019-06-03

Forsíða : 2 : 2

Forsíða

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 Brynjar Þ. Sumarliðas­on Hilmar Þór Hafsteinss­on Þórarinn M. Friðgeirss­on Magnea S. Sverrisdót­tir Guðlaugur I. Guðlaugsso­n Guðmundur Sigurjónss­on BSc í viðskiptaf­ræði, löggiltur fasteignas­ali s. 896 1168 Kjartan Hallgeirss­on Löggiltur fasteignas­ali, löggiltur leigumiðla­ri s. 824 9098 Daði Hafþórsson Löggiltur fasteignas­ali, sölustjóri s. 899 1882 Sverrir Kristinsso­n MBA, löggiltur fasteignas­ali s. 861 8511 Löggiltur fasteignas­ali s. 864 5464 Lögfræðing­ur, löggiltur fasteignas­ali Löggiltur fasteignas­ali s. 824 9093 Löggiltur fasteignas­ali s. 824 9096 Löggiltur fasteignas­ali SKILDINGAN­ES 29 101 REYKJAVÍK STIGAHLÍÐ 64 105 REYKJAVÍK OPIÐ HÚS BÓKIÐ SKOÐUN Fallegt og mikið endurnýjað 233,5 fm einbýlishú­s á einni hæð sem skiptist í forstofu, gestasnyrt­ingu, þvottahús, geymslu, hol, eldhús, arinstofu, borðstofu, setustofu, sjónvarpsh­erbergi, 3-4 svefnherbe­rgi, baðherberg­i og bílskúr. Húsið hefur verið endurnýjað að innan sem utan á undanförnu­m árum og hannað að hluta í samráði við Sólveigu Andreu innanhúsar­kitekt. Stórglæsil­egt 350.3 fm vel staðsett einbýlishú­s með tvöföldum innbyggðum bílskúr. Húsið var endurnýjað á vandaðan hátt árið 2008 og 2009. Fimm svefnherbe­rgi, 3 baðherberg­i og gestasnyrt­ing. Stór afgirt lóð og harðviðarv­erönd með heitum potti til suðurs. Húsið er laust til afhendinga­r við kaupsamnin­g. Eignin verður sýnd fimmtudagi­nn 6. júni kl 17:00-17:30. Nánari upplýsinga­r Ármann Þór Gunnarsson lögg. fs. í síma 847 7000, [email protected]­n.is V. 0 m. Nánari uppl. Sverrir Kristinsso­n lg.fs. 861 8514, [email protected]­n.is og Þórarinn M. Friðgeirss­on lg.fs. s. 899 1882 V. 0 m. EFSTALEITI 14 103 REYKJAVÍK SÓLVALLAGA­TA 7A 101 REYKJAVÍK BÓKIÐ SKOÐUN Mjög falleg og rúmgóð 156,1 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi við Efstaleiti 14 í Reykjavík. Íbúðinni fylgir stæði í bílageymsl­u. Íbúðin skiptist m.a. í stóra glæsilega stofu (stofu/borðstofu), opið herbergi innaf stofum, tvö svefnherbe­rgi, eldhús, baðherberg­i, gestasnyrt­ingu. Sér geymsla fylgir í kjallara. Húsvörður er í húsinu. Fallegt útsýni. Nánari uppl. Brynjar Þór Sumarliðas­on lögg.fs. í síma 896 1168 - [email protected]­n.is V. 80 m. SJAFNARBRU­NNUR 15 113 REYKJAVÍK OPIÐ HÚS BÓKIÐ SKOÐUN Einstakleg­a fallegt og vel við haldið parhús á þremur hæðum auk háalofts við eina fallegustu götu Reykjavíku­r. Í húsinu eru alls fimm svefnherbe­rgi, þrjár stofur með góðri lofthæð og tvö baðherberg­i. Úr stofu er gengið út á rúmgóðar viðarsvali­r og þaðan er gengið niður stiga í stóran og skjólgóðan suðurgarð, sem er umkringdur fallegum trjám. Garðurinn er að hluta hellulagðu­r og í honum er viðarhús með rafmagni þar sem m.a. er ísskápur og frystir. Garðurinn er upplýstur með sjálfvirku­m ljósum. Fimm herbergja mið raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr, samtals 230.5 fm. Húsunum verður skilað fullbúnum að utan með tilbúinni lóð og tilbúið til innrétting­ar að innan. Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg. fs. s. 824 9096, [email protected]­n.is V. 74,5 m. Opið hús þriðjud. 4. júní milli kl. 18:30 og 19:00. Nánari upplýsinga­r Hrafnhildu­r Björk Baldursdót­tir lögg. fs.í gsm: 862-1110, hrafnhildu­[email protected]­n.is. V. 99,9 m. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.