Fréttablaðið - Fasteignir.is : 2019-06-03

Forsíða : 5 : 5

Forsíða

Gunnar H. Einarsson Jón Rafn Valdimarss­on Gunnar S. Jónsson Ólafur Finnbogaso­n Atli S. Sigvarðsso­n Þórunn Pálsdóttir Ásgrímur Ásmundsson Þröstur Þórhallsso­n Jórunn Skúladótti­r Svan G. Guðlaugsso­n Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsso­n lögg. fasteignas­ali 615 6181 lögg. fasteignas­ali 695 5520 lögg. fasteignas­ali 899 5856 lögg. fasteignas­ali 822 2307 lögg. fasteignas­ali 899 1178 lögg. fasteignas­ali 773 6000 hdl. og lögg. fasteignas­ali 865 4120 lögg. fasteignas­ali 897 0634 lögg. fasteignas­ali 845 8958 lögg. fasteignas­ali 697 9300 hdl. og löggiltir fasteignas­alar Sími: Sími: Sími: Sími: Sími: Sími: Sími: Sími: Sími: Sími: Friðrik Þ. Stefánsson Þóroddur S. Skaptason Axel Axelsson Óskar H. Bjarnasen Páll Þórólfsson Ragnheiður Pétursd. Harpa Rún Glad Jason Kr. Ólafsson Þórhallur Biering lögg. fasteignas­ali lögg. fasteignas­ali 778 7272 lögg. fasteignas­ali 691 1931 lögg. fasteignas­ali 893 9929 hdl. og löggiltur fasteignas­ali hdl. og löggiltur fasteignas­ali lögg. fasteignas­ali 775 1515 lögg. fasteignas­ali 896 8232 hdl. og aðst. fasteignas­ala 868 4508 616 1313 Sími: Sími: Sími: Sími: Sími: Sími: Sími: Kornakur 3 Vandað og vel skipulagt einbýli með mikilli lofthæð á 210 Garðabæ Nánari upplýsinga­r veitir: Páll Þórólfsson lögg. fasteignas­ali [email protected] 893 9929 sími: Fasteignas­alan Miklaborg Lágmúla 4 108 Reykjavík Húsið er samtals um 400 ferm, staðsteypt með stórum bílskúr og kjallara sem nýta má á margan hátt og jafnvel breyta í íbúð. sími 569 7000 Húsið er einkar bjart og rúmgott með mikilli lofthæð og vönduðum hljóðvista­rplötum í lofti. www.miklaborg.is og svefnherbe­rgjum frá Harðviðava­l og steinteppi í kjallar. Með þér alla leið Tilboð óskast PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.