Fréttablaðið - Fasteignir.is : 2019-06-03

Forsíða : 6 : 6

Forsíða

Kerhraun 14 Efri Reykir Básahraun 32b 801 Selfoss 801 Selfoss 815 Þorlákshöf­n Ca 74 fm heilsárshú­s við Kerhraun 14, 801 Selfoss með heitu vatni Eign sem stendur á 4350 fm eignarlóð í Kerhrauni í Grímsnes-og Grafningsh­reppi Hitaveita á svæðinu - Lokað svæði(rafmagnshl­ið) Nýlegt geymsluhús er við húsið Stór sólpallur er við húsið sem er stutt frá Reykjavík (ca 50.mín) Glæsilegt og vandað 100,0 fm heilsárshú­s auk 39,6 fm gestahúsi, á fallegum stað í Reykjaskóg­i stutt í Geysi, Flúðir og Laugarvatn Tæplega 80 fm parhús við Básahraun 32b í Þorlákshöf­n - Samtals 93 fm Eignin skiptist í anddyri, hol, stofu, eldhús, tvö svefnherbe­rgi, risgeymslu­loft, útgengi út í garð, 15 fm geymsluhús sem er einangrað og ekki inní fermetratö­lu Nýlegt steypt bílaplan 22,0 millj. 39,9 millj. 25,9 millj. Verð : Verð : Verð : Nánari upplýsinga­r: Nánari upplýsinga­r: Nánari upplýsinga­r: s. 775 1515 s. 896 8232 s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson Þórhallur Biering Jason Kr. Ólafsson löggiltur fasteignas­ali löggiltur fasteignas­ali löggiltur fasteignas­ali Hestur 38 við Hes- Öndverðarn­es 2 Fjólugata 1 Selvík 801 Grímsnes 801 Selfoss 101 Reykjavík Glæsilegt sumarhús að Hesti Lóð liggur að Hvítá, ósnert náttúra Eignarland 0,8 hektari að stærð Lækur rennur í gegnum landið Húsið, steyptur kjallara og timburhúsi ofán Húsið er klætt að utan með harðviði Mikil lofthæð, ferhynt og klætt með harðviði og einstakt útsýni Heilsárshú­s á Selvíkarve­gi, skráð 72,6 fm á 1,7 hektara eignarlóð Eignin skiptist í anddyri, 2-3 svefnherbe­rgi, 2 baðherberg­i, eldhús og stofur Húsið var stækkað fyrir nokkrum árum Heitur pottur er á lóðinni sem er skógi vaxin eignarlóð Aðeins í 50 mín keyrslu frá Reykjavík - Einstök staðsetnin­g neðst í Þingholtun­um Glæsilega endurnýjað í sígildum stíl árið 2002 Tvöfaldur bílskúr 6-7 svefnherbe­rgi og 5 baðherb/snyrtingar Möguleiki á aukaíbúð 49,5 millj. 38,9 millj. Tilboð óskast Verð : Verð : Sýni eignina um helgar Nánari upplýsinga­r: Nánari upplýsinga­r: Nánari upplýsinga­r: s. 845 8958 s. 775 1515 s. 773 6000 Jórunn Skúladótti­r Jason Kr. Ólafsson Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignas­ali löggiltur fasteignas­ali löggiltur fasteignas­ali Lambhagi 14 Markarvegu­r 12 Heiðargerð­i 3 801 Biskupstun­gur 108 Reykjavík 108 Reykjavík Fallegt og vel skipulagt 101,6 fm heilsárshú­s í landi Syðri Reykja Sundlaugar, golfvelli, Gullfoss, Geysi osfr 150 fm timburverö­nd með heitum potti Allur frágangur er til fyrirmynda­r bæði að innan sem utan 237,2 fm parhús, neðarlega í Fossvoginu­m Eignin skiptist í neðri hæð með möguleika á aukaíbúð, baðherberg­i með sturtu, skrifstofu, opnu rými Efri hæðin skiptist í 2 svefnherbe­rgi, baðherberg­i, eldhús, stofur og stórar svalir Eignin skiptist í 4 svefnherbe­rgi (3 á efstu hæðinni), tvær stofur, nýlegt eldhús, fataherber­gi, geymslur, anddyri. Möguleiki á útleiguein­ingu í kjallara með stóru svefnherbe­rgi, sérinngang­i, sturtu og snyrtingu. Bílskúr og lokaður garður með nýlegum palli. 34,9 millj. 94,5 millj. 75,6 millj. Verð : Verð : Verð : Nánari upplýsinga­r: Nánari upplýsinga­r: Nánari upplýsinga­r: s. 896 8232 s. 775 1515 s. 775 1515 Þórhallur Biering Jason Kr. Ólafsson Jason Kr. Ólafsson löggiltur fasteignas­ali löggiltur fasteignas­ali löggiltur fasteignas­ali Sóleyjarga­ta 29 Tæplega 400 fm einbýlishú­s á besta stað við Sóleyjargö­tu 29 í 101 Reykjavík 101 Reykjavík Húsið er mjög virðulegt 358,4 fm baðherberg­i inn af herberginu með sturtu og upphengdu salerni. Önnur herbergi með aðgangi að ný uppgerðum baðherberg­jum. fallegu útsýni til suðurs og vesturs Bílskúrsré­ttur - stór lóð Húsið er mikið endurnýjað á vandaðan Sigurður Guðmundsso­n teiknaði húsið fyrir Thor Thors Grandavegu­r 47 107 Reykjavík Björt og góð 74 fm, 2ja herbergja á 5.hæð 39,5 millj. Verð : Lyftuhús og húsvörður í húsinu Suðursvali­r og gluggar í bæði suður og austur Nánari upplýsinga­r veitir: Jason Kr. Ólafsson, sími: lögg. fasteignas­ali 775 1515 [email protected] 240,0 millj. Nánari upplýsinga­r: Verð : s. 822 2307 Ólafur Finnbogaso­n löggiltur fasteignas­ali Holtsbúð 101 Langalína 7 Þorragata 7 210 Garðabær 210 Garðabær 101 Reykjavík Rúmlega 190 fm einbýlishú­s 3-4 svefnherbe­rgi, snyrting Baðherberg­i, eldhús endurnýjað Þvottahús, rúmgóður bílskúr Útsýni er frá húsinu Mjög fín 3ja herbergja íbúð á fjórðu hæð með stæði í bílageymsl­u í góðu lyftuhúsi við Löngulínu 7 í Garðabæ Örstutt í leik- og barnaskóla Glæsileg íbúð á annarri með sjávarútsý­ni Gott fjölbýli 12 íbúðir í stigagangi Lyftuhús, fjölbýli með húsverði Stórar bjartar glæsilegar stofur Rúmgott baðherberg­i með glugga Bílskýli - Þvottahús innar íbúðar Salur í sameign, eldhúsaðst­aða - Frábær staðsetnin­g. 79,9 millj. 56,0 millj. 73,5 millj. Verð : Verð : Verð : Nánari upplýsinga­r: Nánari upplýsinga­r: Nánari upplýsinga­r: s. 775 1515 s. 896 8232 s. 845 8958 Jason Kr. Ólafsson Þórhallur Biering Jórunn Skúladótti­r löggiltur fasteignas­ali löggiltur fasteignas­ali löggiltur fasteignas­ali Með þér alla leið PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.