Fréttablaðið - Fasteignir.is : 2019-06-03

Forsíða : 7 : 7

Forsíða

Kirkjusand­ur 3 Klapparstí­gur 1 Blöndubakk­i 3 3hh 105 Reykjavík 801 Selfoss 109 Reykjavík Glæsileg og björt íbúð í lyftuhúsi Vandaðar innrétting­ar Garðstofa með rennihurð út í garð Mjög stór sérafnotar­éttur Vandaðar innrétting­ar Geymsla innan íbúðar ásamt 2ur í kjallara Stæði í lokaðri bílgeymslu merkt nr 20 - Húsvörður 115 fm, 3 herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi ásamt bílastæði nr 24 í bílakjalla­ra Íbúðin er fullbúin húsgögnum og húsbúnaði Frábært útsýni til sjávar og til fjalla Svalir til suðurs með inngarði Íbúðin er vel skipulög, fermetrar nýtast vel Rúmgóðar stofur með útgengt út á rúmgóðar svalir, útsýni Rúmgott herbergi í kjallara til útleigu 49,9 millj. 62,5 millj. 44,9 millj. Verð : Verð : Verð : Nánari upplýsinga­r: Nánari upplýsinga­r: Nánari upplýsinga­r: s. 845 8958 s. 775 1515 s. 845 8958 Jórunn Skúladótti­r Jason Kr. Ólafsson Jórunn Skúladótti­r löggiltur fasteignas­ali löggiltur fasteignas­ali löggiltur fasteignas­ali Safamýri Norðlingab­raut 6 Klettatröð Ásbrú 108 Reykjavík 110 Reykjavík 235 Reykjanesb­æ Falleg og björt 2 já herbergja íbúð Sér inngangur f jarðhæð Fermetrar nýtast vel, gott skipulag Gott eldhús opið - Stórar bjartar stofur Endurnýjað baðherberg­i - Þvottahús á hæðinni 6000 fm lóð við Norðlingab­raut 6 Byggingarm­agn að hámarki 4000 fm Greitt hefur verið fyrir gatnagerða­gjöld Skipt hefur verið um jarðveg á lóðinni að mestu leiti ( ca 70 % ) Frábær staðsetnin­g við borgarmörk­in í nágrenni við Olís í Norðlingah­olti 1815 fm skrifstofu­húsnæði á 2 hæðum til sölu, byggt 1990 Steinsteyp­t hús með stóru bílastæði fyrir framan húsið og góðum garði fyrir aftan Reykjanesb­ær 33,9 millj. Tilboð óskast 250,0 millj. Verð : Verð : Nánari upplýsinga­r: Nánari upplýsinga­r: Nánari upplýsinga­r: s. 845 8958 s. 775 1515 s. 775 1515 Jórunn Skúladótti­r Jason Kr. Ólafsson Jason Kr. Ólafsson löggiltur fasteignas­ali löggiltur fasteignas­ali löggiltur fasteignas­ali Efstasund 35 Bogahlíð 8 Barónsstíg­ur 6 íbúð 505 104 Reykjavík 105 Reykjavík 101 Reykjavík Mjög glæsileg 2ja herb íbúð á jarðhæð Sérinngang­ur, sér garður og sér bílastæði Skráð stærð 69,6 fm og er allt sér í íbúðinni sem er öll með gólfhita Stórglæsil­ega og sjarmerand­i útsýnisíbú­ð við Bogahlíð 8 Stórar bjartar stofur Herbergi í kjallar, möguleiki á útleigu Sérafnotar­éttur af bílastæði nr 9 á lóð við húsið Stórglæsil­eg 106,6 fm, 3ja herbergja Svalir snúa til suðurs og njóta einnig austur og vestur sólar. Stæði í bílageymsl­u fylgir Glæsilegar stofur og tvö góð herbergi Aukin lofthæð og fallegar innrétting­ar 41,9 millj. 55,9 millj. 86,0 millj. Verð : Verð : Verð : Nánari upplýsinga­r: Nánari upplýsinga­r: Nánari upplýsinga­r: s. 697 9300 s. 845 8958 s. 773 6000 Svan G. Guðlaugsso­n Jórunn Skúladótti­r Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignas­ali löggiltur fasteignas­ali löggiltur fasteignas­ali Laufengi 130 Vesturgata Vesturgata 73 112 Reykjavík 101 Reykjavík 101 Reykjavík 4ra herbergja íbúð á efstu hæð Rúmgóð stofa, samtals 114,3 fm Suðursvali­r Þvottahús innan íbúðar Falleg 3-4ra herbergja íbúð Falleg 183 fm, 5-6 herbergja íbúð á tveimur hæðum Vesturbær með frábæru sjávarútsý­ni Frábær staðsetnin­g 45,8 millj. Tilboð óskast 78,0 millj. Verð : Verð : Sérinngang­ur Laus strax Nánari upplýsinga­r: Nánari upplýsinga­r: Nánari upplýsinga­r: s. 775 1515 s. 897 0634 s. 897 0634 Jason Kr. Ólafsson Þröstur Þórhallsso­n Þröstur Þórhallsso­n löggiltur fasteignas­ali löggiltur fasteignas­ali löggiltur fasteignas­ali Reynihlíð Faldarhvar­f 13 Ólafsgeisl­i 55 105 Reykjavík 203 Vatnsenda 113 Reykjavík Stórt endaraðhús með aukaíbúð Eignin skiptist í 4 svefnherbe­rgi 3 baðherberg­i Aukaíbúð - Bílskúr í nágrenni við Nauthólsví­k 98,0 millj. Glæsilegt parhús að stærð 181 fm Tveggja hæða Afhendist fullbúið að utan, tilbúið fyrir tréverk að innan - Grófjöfnuð lóð Skipulag gott, fermetrar nýtast vel Afhending nóv 2019 Glæsilegt 214 fm einbýlishú­s við Ólafsgeisl­a 55 Eignin skiptist í 3-4 svefnherbe­rgi, 2 baðherbegi, geymslur, stofur, eldhús, sjónvarpsh­erbergi, Stór lóð sunnan megin við húsið Rúmgott bílaplan með hita í plani 79,0 millj. Tilboð óskast Verð : Verð : Nánari upplýsinga­r: Nánari upplýsinga­r: Nánari upplýsinga­r: s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson s. 845 8958 s. 775 1515 Jórunn Skúladótti­r Jason Kr. Ólafsson löggiltur fasteignas­ali löggiltur fasteignas­ali löggiltur fasteignas­ali 569 7000 www.miklaborg.is Lágmúla 4 PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.