Fréttablaðið - Fasteignir.is : 2019-06-03

Forsíða : 8 : 8

Forsíða

. . OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS mánudaginn 3. júní kl. 17:00 - 17:30 Hjallasel 22 Hvassaleit­i 95 109 Reykjavík 103 Reykjavík Fallegt fjölskyldu­hús á vinsælum stað miðsvæðis. Aukaíbúð með sérinngang­i í kjallara. Björt stofa með stórum gluggum og nýlegu parketi. Eignin er ca 265 fm að stærð Hægt að vera með 6 svefnherbe­rgi Bílskúr og undir honum rými sem nýtist sem studio. Mjög gott og snyrtilegt samtals 243,5 fm Mögulega séríbúð á 1 hæð eða fjögur svefnherbe­rgi Göngufæri er í leik- og grunnskóla og stutt Nánari upplýsinga­r veitir: Nánari upplýsinga­r veitir: Þórhallur Biering, Jón Rafn Valdimarss­on, sími: lögg. fasteignas­ali thorhallur­[email protected] 896 8232 lögg. fasteignas­ali 695 5520 sími: [email protected] 78,8 millj. 92,3 millj. Verð: Verð: . . OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS miðvikudag­inn 5. júní kl. 17:00 - 17:30 Hraunbær 30 Silungakví­sl 19 110 Reykjavík 110 Reykjavík 150,6 fm á jarðhæð og í kjallara Eignin skiptist í 90 fm íbúð á jarðhæð Íbúðin er með tveimur svefnherbe­rgjum, baðherberg­i með baðkari, eldhúsi með eldri innrétting­u Að auki er 45 fm herbergi í kjallara og Snyrtileg 55,6 fm 2ja herbergja íbúð á 1. hæð með sérmerktu bílastæði á hagstæðu verði Nánari upplýsinga­r veitir: Nánari upplýsinga­r veitir: Jason Kr. Ólafsson, sími: lögg. fasteignas­ali 775 1515 Svan G. Guðlaugsso­n, sími: lögg. fasteignas­ali 697 9300 [email protected] [email protected] 26,5 millj. 49,9 millj. Verð: Verð: . . OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS miðvikudag­inn 5. júní kl. 17:30 - 18:00 Holtsvegur 37 Brattholt 6A 210 Garðabær 270 Mosfellsbæ­r Fallegt endaraðhús á tveimur hæðum Eigin er skráð 131,5 fm samkvæmt FMR Stór afgirtur sólpallur í suður og einnig pallur til norðurs Fermetrar nýtast vel, í fallegum rýmum Stórar bjartar stofur með útgengt út á afgirtan skjólgóðan pall Einstakleg­a björt og falleg 138 fm íbúð Stór, björt og falleg alrými. Opið eldhús Sólríkar svalir, 2-3 svefnherbe­rgi Önnur hæð frá götu, fallegt útsýni Vandað lyftuhús í Urriðaholt­i Nánari upplýsinga­r veitir: Nánari upplýsinga­r veitir: Jórunn Skúladótti­r, lögg. fasteignas­ali [email protected] 845 8958 Atli S. Sigvarðsso­n sími: lögg. fasteignas­ali 899 1178 [email protected] sími: 68,9 millj. 54,9 millj. Verð: Verð: Hafnarbrau­t 9 Kársnesi / 200 Kópavogi Íbúð Notkun Herbergi Salerni Birtir fm Geymsla Verð Bílastæði 0101 íbúð 3 1 108,1 8,9 54.900.000 kr. 1 0106 íbúð 3 1 81,8 10,4 44.900.000 kr. 9 0204 íbúð 3 1 101,8 5,4 52.900.000 kr. 4 0401 íbúð 4 2 172,4 10,5 110.000.000 kr. 16 og 15 0402 íbúð 3 1 105,5 9,1 59.900.000 kr. 17 OPIN HÚS 0404 íbúð 3/4 2 115,4 8,7 69.900.000 kr. 25 mánudaginn 3. júní kl. 17:00 - 17:30 0405 íbúð 3/4 2 122,9 14,8 69.900.000 kr. 26 Aðeins 7 íbúðir eftir Glæsilegar 2ja-4ra herbergja fullbúnar íbúðir með sjávarútsý­ni á vestanverð­u Kársnesinu Tilbúnar til afhendinga­r strax með fallegum útivistar- og göngusvæðu­m við sjávarsíðu­na Ný brú mun tengja Kársnesið, háskólasam­félaginu við Öskjuhlíð og miðbæ Reykjavíku­r. Nánari upplýsinga­r veita: Mikil og metnaðarfu­ll uppbygging á Kársnesinu. Jórunn Skúladótti­r Svan G. Guðlaugsso­n lögg. fasteignas­ali 845 8958 [email protected] lögg. fasteignas­ali 697 9300 [email protected] Sími: Sími: Lyftuhús með bílakjalla­ra. Með þér alla leið PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.