Fréttablaðið - FÓLK : 2019-06-13

FORSÍÐA : 11 : 11

FORSÍÐA

11 SMÁAUGLÝSI­NGAR 13. JÚNÍ 2019 FIMMTUDAGU­R Málarar Óskast keypt Geymsluhús­naeði Keypt Selt Harðviðar- einingahús GEYMSLUR.IS SÍMI 555-3464 STAÐGREIÐU­M OG LÁNUM ÚT Á: GULL, DEMANTA, VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK! Glaesilegt 213fm óuppsett harðviðarh­ús til sölu, einfalt í uppsetning­u. kemur í 20fm gám sem fylgir með. Húsinu fylgir allir gluggar, útihurðir, 14 innihurðir, 110fm pallur og 30fm handrið. 8.900.000 kr. Verð: Geymslur af öllum staerðum. Allt að 20% afsláttur. www.geymslur.is Hringar, hálsmen, armbönd, Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. Hringdu núna og fáðu tilboð þér að kostnaðarl­ausu! Til sölu GEYMSLURTI­LLEIGU.IS SÍMI: 414-3000 Gerðu verðsamanb­urð ! Upplýsinga­r gefur Páll. S:612-0668 palljonsso­[email protected] www.hus.sendiradid.is www.kaupumgull.is WWW.GEYMSLAEIT­T.IS Opið mán - fös 11-16, Skipholt 27, 105 Sérgeymslu­r á mjög góðum verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500 Húsaviðhal­d Upplýsinga­r í síma 782 8800 Atvinna Múrari tekur að sér tröppuviðg­erðir sem og allt almennt viðhald fasteigna s:6974650 Húsnaeði Nudd NUDD NUDD NUDD Atvinna í boði Slökunarnu­dd í miðbae Reykjarvík­ur. Sími 694 7881, Janna. Húsnaeði í boði VITABAR - KVÖLD OG HELGARVAKT­IR Starfskraf­t vantar á kvöld og helgarvakt­ir. Umsaekjend­ur þurfa að vera orðnir 20 ára. TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570 FM ATVINNUHÚS­NAEÐI Í 116 REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR 990 FM Umsóknir sendist á [email protected] GEFÐU VATN 165 og 285 fm bil með allt að 9 m lofthaeð, stórar innkeyrslu­dyr, góð malbikuð lóð, og greið aðkoma. Atvinna óskast Nánari upplýsinga­r veitir Sverrir í s. 661 7000 VANTAR ÞIG SMIÐI, MÚRARA, MÁLARA EÐA AÐRA STARFSMENN? Atvinnuhús­naeði gjofsemgef­ur.is Höfum á skrá menn sem geta hafið störf með skömmum fyrirvara. 9O7 2OO3 FRÍSTUNDAB­IL. TIL LEIGU EÐA SÖLU 50 m2 bil. Lofthaeð 4 m. Hurð 3,7 m. Lager eða geymsla. Leiga: 99 þús. Facebook: Steinhella 14. Sími: 661-6800 Proventus starfsmann­aþjónusta - proventus.is Sími 551-5000 Netfang [email protected] Gaeða ungnautakj­öt í 10 ár beint frá býli. Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel og steikur. www. myranaut.is s. 868 7204 5dv*-ž) 5dv1,1*$5 5$116›.1,5 Vantar þig starfsfólk? hagvangur.is 6ìÚXPěOD š 5H\NMDYìN š š LQWHOOHFWD LV Þjónustuau­glýsingar Sími 550 5055 Gúmmíbelti Ferðaþjónu­stuhús - Fyrir smágröfur Vönduð hús sem henta vel í ferðaþjónu­stuna, afhendast fullkláruð. Andlitsbað, litun og plokkun Tilboð 9.500.- Meðferð tekur 60 mín Nánari uppl. [email protected] eða í síma 899 0913 Fríða www.reisum.is Verið hjartanleg­a velkomin. Tímapantan­ir í s. 789 3031 • snyrtiognu­ddstofansm­[email protected] og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart Vertu vinur okkar á Facebook Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is viftur.is Göngubraut: 69.500,- 'EYMSLUSKÒR­AR GESTAHÒS TIL SÎLU Hámarks þyngd notanda: 110 kg. 8 prógröm. Hátalarar og MP3 fyrir gsm síma. Hámarks hraði 14 km/klst. Staerð brautar: 42x115 sm. Afgreitt alla daga. Uppl. í síma 661-1902. Bíldshöfða 16, Rvk. o ¶RJ¹R ST¾RÈIR FM o 6EGGJAGRIN­D ÒT X TIMBRI o 0APPI OG B¹RUST¹L ¹ ÖAKI o 2OFAR OG TENGLAR )0 RAKAHELDNI­R o 3KÒRAR SEM ÖOLA VEÈUR OG VINDA Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir íshúsið .¹NARI UPPLS REISUM SIMNET IS EÈA S &RÅÈA WWW REISUM IS S:566 6000 ∑ Smiðjuvegu­r 4a, 200 Kópavogur Alla fimmtudaga og laugardaga [email protected]­id.is [email protected]­id.is

© PressReader. All rights reserved.