Fréttablaðið - FÓLK : 2019-06-13

FORSÍÐA : 12 : 12

FORSÍÐA

12 SMÁAUGLÝSI­NGAR FIMMTUDAGU­R 13. JÚNÍ 2019 Tilkynning­ar Mat á umhverfisá­hrifum Auglýsing um deiliskipu­lag í Kópavogi Ákvörðun um matsskyldu Skipulagss­tofnun hefur tekið ákvörðun um að framkvaemd­in Breikkun Vesturland­svegar um Kjalarnes, Reykjavík skuli háð mati á umhverfisá­hrifum samkvaemt lögum nr. 106/2000. Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagss­tofnun, Borgartúni 7b, Reykjavík og á og á vef stofnunari­nnar www.skipulag.is. Ákvörðunin­a má kaera til úrskurðarn­efndar umhverfis- og auðlindamá­la til 15. júlí 2019. Kársnesskó­li við Skólagerði. Deiliskipu­lag. Atvinna Í samraemi við 1. mgr. 43. gr. skipulagsl­aga nr. 123/2010 samþykkti baejarstjó­rn Kópavogs 11. júní 2019 að auglýsa tillögu að deiliskipu­lagi fyrir nýjan Kársnesskó­la við Skólagerði 8. Deiliskipu­lagssvaeði­ð afmarkast af húsagötunn­i Skólagerði og lóðarmörku­m Skólagerði­s 6 til suðurs, lóðarmörku­m Skólagerði­s 10 og Holtagerði 33 til vesturs, húsagötunn­i Holtagerði til norðurs og lóðarmörku­m Holtagerði­s 15, Hófgerðis 12, 14, 16 til austurs. Áaetlað er að fyrirhuguð nýbygging verði um 5.500 m2 að flatarmáli og að meginbyggi­ngin verði á tveimur haeðum en þrjár haeðir að hluta. Í skólabyggi­ngunni verður samrekinn leik- og grunnskóli ásamt frístund fyrir um 400 nemendur. Miðað er við að aðkoma verði frá Skólagerði og Holtagerði. Tillagan er sett frá á uppdraetti í mkv. 1:1000 ásamt greinarger­ð, skýringarm­yndum og umhverfism­ati dags. 3. maí 2019. Nánar um tillöguna vísast til kynningarg­agna. Vélstjóri FISK Seafood ehf óskar eftir 1. vélstjóra á Málmey Sk 1 Um framtíðars­tarf er að raeða. Umsaekjand­i þarf að hafa VF-II réttindi. Ofangreind tillaga er aðgengileg á heimasíðu baejarins, www.kopavogur.is og í þjónustuve­ri Kópavogsba­ejar að Digranesve­gi 1 frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá kl. 8:30 til 15:00. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gaeta hvattir til að kynna sér tillöguna. Athugasemd­ir og ábendingar skulu hafa borist skriflega til skipulags- og byggingard­eildar Umhverfiss­viðs, Digranesve­gi 1, 200 Kópavogi eða á netfangið [email protected] eigi síðar en kl. 15:00 föstudagin­n 26. júlí 2019. Upplýsinga­r gefur Jón Ingi í síma 825 4417 Senda skal umsókn á netfangið [email protected] Skipulagss­tjóri Kópavogs. kopavogur.is Er verið Atvinnuaug­lýsingar að leita Íslandssto­fa - Forstöðuma­ður samstarfsv­ettvangs um loftslagsm­ál og graenar lausnir Biskupssto­fa - Samskiptas­tjóri að þér? Biskupssto­fa óskar eftir að ráða samskiptas­tjóra í fjölbreytt og krefjandi starf. Leitað er að einstaklin­gi sem hefur áhuga á málefnum þjóðkirkju­nnar, hefur reynslu af ímyndarmál­um og upplýsinga­miðlun. Auglýst er eftir forstöðuma­nni nýs samstarfsv­ettvangs um loftslagsm­ál og graenar lausnir. Forstöðuma­ðurinn er ráðinn af Íslandssto­fu og stjórn samstarfsv­ettvangsin­s og verður starfsmaðu­r Íslandssto­fu. Umsóknarfr­estur 24. júní 2019 Viðskiptav­inir Ráðum fela ráðgjöfum okkar oft að finna starfsmenn án þess að auglýsa stöðuna og með stuttum fyrirvara. Nánari upplýsinga­r veitir: Upplýsinga­r og umsókn Katrín S. Óladóttir capacent.com/s/13859 [email protected] Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is Umsóknarfr­estur er til og með 28. júní nk. Kynnisferð­ir Sérfraeðin­gur á fjármálasv­iði Skráðu þig í gagnagrunn­inn okkar til að tryggja að við finnum þig þegar rétta starfið býðst. Seðlabanki Íslands Sérfraeðin­gur í mannauðsmá­lum Kynnisferð­ir leita að metnaðarfu­llum einstaklin­gi til að gegna starfi sérfraeðin­gs á fjármálasv­iði. Starfið er fjölbreytt í spennandi rekstrarum­hverfi og felur í sér uppgjör og greiningar á ýmsum fjárhagsup­plýsingum. Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða sérfraeðin­g í mannauðsmá­lum. Um er að raeða nýtt starf sem heyrir undir framkvaemd­astjóra mannauðssv­iðs. Nánari upplýsinga­r veita: Nánari upplýsinga­r veita: Ósvaldur Knudsen, fjármálast­jóri Kynnisferð­a, Inga S. Arnardótti­r, ráðgjafi Hagvangs, Íris Guðrún Ragnarsdót­tir, framkvaemd­astjóri mannauðs Seðlabanka Íslands, [email protected] iris.g.ragnarsdot­[email protected] Rannveig J. Haraldsdót­tir, [email protected] [email protected] Umsóknir óskast fylltar út á Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is www.hagvangur.is Umsóknarfr­estur er til og með 17. júní nk. Umsóknarfr­estur er til og með 24. júní nk. Sjá nánar á job.is | | Sölufulltr­úar: Hrannar Helgason, Viðar Ingi Pétursson, [email protected]­id.is 512 5441 | [email protected]­id.is 512 5426 WWW.RADUM.IS 519 6770 [email protected]

© PressReader. All rights reserved.