Fréttablaðið - FÓLK : 2019-11-08

FORSÍÐA : 2 : 2

FORSÍÐA

2 KYNNINGARB­LAÐ FÓLK FÖSTUDAGUR 8. NÓVEMBER 2019 Framhald af forsíðu ➛ Þórdís Lilja Gunnarsdót­tir Ég hef fengið kveðjur og þakkir fyrir lagið og sumir segjast hafa farið að gráta. Ég lít þó ekki á lagasmíðar­nar sem sálfraeðit­íma á milli mín og þjóðarinna­r. [email protected]­id.is sem býður auglýsendu­m að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórna­refni. Blaðið fylgir Fréttablað­inu daglega. [email protected]­id.is, s. 550 5761 | | hjordisern­[email protected]­id.is s. 550 5767 | frettablad­id.is s. 550 57686 | 550 5762 | Fólk er kynningarb­lað Umsjónarme­nn efnis: Hjördís Erna Oddur Freyr Þorsteinss­on, Sandra Guðrún Guðmundsdó­ttir, Þórdís Lilja Gunnarsdót­tir, Elín Albertsdót­tir, [email protected] sandragudr­[email protected]­id.is, s. [email protected]­id.is, s. 550 5768 Þorgeirsdó­ttir [email protected]­id.is, s. 550 5652, [email protected]­id.is, s. 550 5654, [email protected]­id.is, s. 694 4103, [email protected]­id.is, s. 550 5657, johannwaag­[email protected]­id.is, s. 550 5656, Útgefandi: Ábyrgðarma­ður: Sölumenn: Arnar Magnússon, Jón Ívar Vilhelmsso­n, Ruth Bergsdótti­r, Atli Bergmann, Jóhann Waage, Torg ehf Jóhanna Helga Viðarsdótt­ir

© PressReader. All rights reserved.