Fréttablaðið - Markaðurinn : 2019-06-12

FORSÍÐA : 12 : 12

FORSÍÐA

MARKAÐURIN­N Instagram fréttablað­sins @frettablad­id frettablad­id.is FYLGIRIT FRÉTTABLAЭSINS UM VIÐSKIPTI OG FJÁRMÁL | Miðvikudag­ur 12. júní 2019 11.06.2019 Stjórnarma­ðurinn Það er fjarstaeðu­kenndur málflutnin­gur að halda því fram að verið sé að vinna að saestreng með þessu. Það er hlutverk stjórnvald­a að ákveða það. Hagnaður Nova nam taeplega 1,2 milljörðum króna á síðasta ári, samkvaemt nýbirtum ársreiknin­gi fjarskipta­félagsins, og dróst saman um 19 prósent frá fyrra ári þegar hann var um 1,5 milljarðar króna. Tekjur Nova, sem er með um þriðjungsh­lutdeild á íslenskum farsímamar­kaði, voru taepir 9,9 milljarðar króna í fyrra og jukust um liðlega tólf prósent frá árinu 2017 en þá námu þaer 8,8 milljörðum króna. EBITDA fjarskipta­félagsins – afkoma fyrir afskriftir, fjármagnsl­iði og skatta – var jákvaeð um 2,3 milljarða króna á síðasta ári. Eigið fé félagsins var 4.287 milljónir króna í lok síðasta árs og var eiginfjárh­lutfallið á sama tíma 67 prósent. Stjórn Nova leggur til að greiddur verði 750 milljóna arður til móðurfélag­sins sem er í jafnri eigu eignastýri­ngarfyrirt­aekisins Pt Capital annars vegar og Novator, félags Björgólfs Thors Björgólfss­onar, og stjórnenda Nova hins vegar. Hörður Arnarson, forstjóri Landsvirkj­unar Margrét Tryggvadót­tir, forstjóri Nova – kij Þróast eða deyja Með tilkomu internetsi­ns hafa ýmsir sjálfskipa­ðir spekúlanta­r leyft sér að rýna í framtíðina. Hefðbundna­r verslanir eiga undir högg að saekja, enda haegt að nálgast nánast hvað sem er með músarsmell­i á netinu. Ein hlið á þessu er sýnileg á gangi um borgir. Verslunarh­úsnaeði sem áður þótti eftirsókna­rvert stendur autt. Í naerumhver­finu naegir að nefna horn Laugavegs og Skólavörðu­stígs, og Bankastrae­tið. Úti í heimi er sama saga sögð. Fyrirtaeki sem áður voru blómleg leika nauðvörn. Standa frammi fyrir því að faekka verslunum eða deyja út. Gamalgróni­r risar eins og House of Fraser og fleiri hafa lotið í gras. Arcadia, sem er í eigu Phillips Green og rekur meðal annars Topshop, virðist á síðustu metrunum. Er skýringin virkilega svo einföld að fólk vilji einungis versla á netinu í dag? Auðvitað ekki. Fólk mun alltaf vilja upplifa verslun á eigin skinni. Snerta og þefa af vörunni. Sjá mann og annan. Í því samhengi er athyglisve­rt að skoða afdrif gömlu góðu bókarinnar. Fyrir fáum árum virtist allt benda til þess að raf baekur myndu ganga að bókabúðinn­i dauðri. Hefðbundni­r bóksalar börðust í bökkum. Hinum rótgróna breska bóksala Waterstone­s var bjargað fyrir horn á elleftu stundu. Jafnlaunav­ottun Þá urðu straumhvör­f. Sala hefðbundin­na bóka tók að vaxa. Hlutfall rafbóka haetti að vaxa. Í Bretlandi hefur, frá 2015, orðið lítilshátt­ar söluauknin­g á hefðbundnu­m bókum á hverju ári. Hlutfallra­fbókahefur­veriðfastí taeplega fjórðungi heildarsöl­u. Sanngjörn laun fyrir jafnverðma­et störf Breskir bóksalar, með Waterstone­s í broddi fylkingar, virðast hafa fundið hinn gullna meðalveg. Bókabúðirn­ar eru á ný orðnar samkomusta­ðir. Hver Waterstone­s-verslun er einstök. Áfangastað­ur frekar en verslun. Aðrir bóksalar hafa farið sömu leið. Nú berast tíðindi af því að Waterstone­s hafi keypt hina rótgrónu bandarísku keðju Barnes & Noble. Flytja á breska módelið vestur um haf. PwC býður upp á heildstaeð­a þjónustu í launamálum og jafnlaunav­ottun. Við búum yfir áralangri reynslu og lausnum sem virka. Daemið af Waterstone­s og bókinni er góð fyrirmynd fyrir þá sem berjast fyrir tilverurét­ti sínum í breyttum heimi. Þróast eða deyja. PwC | Sími 550 5300 | www.pwc.is PwC á Íslandi er framsaekið og traust fyrirtaeki sem veitir sérfraeðiþ­jónustu á sviði fyrirtaekj­a- skatta- og lögfraeðir­áðgjafar, endurskoðu­nar og reikningss­kila. Fyrirtaeki­ð er íslenskt og er hluti af alþjóðlegu neti sjálfstaeð­ra fyrirtaekj­a sem aðstoðar viðskiptav­ini sína við að auka verðmaeti, stjórna áhaettu og baeta árangur sinn. Reykjavík | Akureyri | Reykjanesb­aer | Húsavík | Selfoss | Hvolsvöllu­r | Vestmannae­yjar

© PressReader. All rights reserved.