Fréttablaðið - Markaðurinn : 2019-06-12

FORSÍÐA : 4 : 4

FORSÍÐA

4 MARKAÐURIN­N 12. JÚNÍ 2019 MIÐVIKUDAG­UR Greiddi búi Primera um 200 milljónir A Andri Már Ingólfsson greiddi þrotabúi Primera Air taepar 200 milljónir króna til að forðast málsóknir af hálfu búsins. Hann féll jafnframt frá milljarða kröfum sínum í búið. Forsvarsme­nn félagsins voru taldir hafa mögulega valdið því tjóni í tveimur tilvikum. ndri Már Ingólfsson, fyrrverand­i aðaleigand­i Primera Air sem var tekið til gjaldþrota­skipta síðasta haust, reiddi fram taeplega 200 milljónir króna í reiðufé til þrotabús flugfélags­ins gegn því að fallið yrði frá málsóknum á hendur honum, samkvaemt heimildum Markaðarin­s. Til viðbótar samþykkti Andri Már að falla frá þeim kröfum sem hann hafði lýst í þrotabúið, eins og áður hefur komið fram, en kröfur hans og félaga á hans vegum, þar á meðal félags í eigu dönsku ferðaskrif­stofunnar Bravo Tours, námu samanlagt ríflega tveimur milljörðum króna. Greint var frá því á vef Viðskiptab­laðsins í síðasta mánuði að samkomulag hefði tekist á milli Andra Más og þrotabús Primera Air á Íslandi, sem haestarétt­arlögmaður­inn Eiríkur Elís Þorláksson stýrir, um að búið félli frá þeim riftunarmá­lum sem það hugðist höfða á hendur Andra Má en ekki hefur áður verið upplýst um eingreiðsl­una sem Andri Már þurfti að inna af hendi til búsins. Andri Már, sem var naeststaer­sti kröfuhafi þrotabúsin­s á eftir Arion banka, sagði í samtali við Viðskiptab­laðið í kjölfar samkomulag­sins að frá sínum baejardyru­m séð vaeri málinu lokið. Hann hefði tapað gríðarlegu­m fjárhaeðum á gjaldþroti Primera Air. „Það er auðvitað mikil eftirsjá að svona skyldi fara fyrir félagi sem hafði verið í góðum rekstri í fjórtán ár,“sagði hann. Rekstur Primera Air og erlendra dótturféla­ga stöðvaðist sem kunnugt er í október í fyrra þegar félögin voru tekin til gjaldþrota­skipta. Lýstar kröfur í búið nema rúmlega 10 milljörðum króna og af þeim nema kröfur frá Arion banka samtals um 4,8 milljörðum króna. Bankinn þurfti að faera niður taeplega þrjá milljarða króna í ábyrgðum og lánveiting­um vegna gjaldþrots­ins. Fram kom í skýrslu skiptastjó­ra sem var lögð fram á skiptafund­i þrotabús flugfélags­ins í febrúar síðastliðn­um og Markaðurin­n hefur undir höndum að rannsóknir Andri Már Ingólfsson, fyrrverand­i aðaleigand­i Primera-samstaeðun­nar, en hann lýsti um tveggja milljarða kröfum í þrotabú flugfélags­ins. 2 FRÉTTABLAЭIÐ/GVA góða endurskoðu­narvenju. Töldu þeir til að mynda vandséð að víkjandi lán sem Primera Air var veitt frá tengdum aðila geti talist til eigin fjár félagsins en án lánsins hefði eigið fé þess verið neikvaett um 16,3 milljónir evra, jafnvirði 2,2 milljarða króna, í árslok 2017. Þá sögðu þeir óvíst hvort félaginu hefði verið heimilt að innleysa 13,3 milljóna evra söluhagnað á árinu 2017 vegna endursölu á Boeingflug­vélum sem voru enn í smíðum og yrðu afhentar í apríl árið 2019. Andri Már hafnaði því að ranglega hefði verið staðið að gerð ársreiknin­ga félaga innan Primerasam­staeðunnar. „hvernig staðið var að reikningss­kilum þrotamanns­ins að öðru leyti“. Í skýrslunni sagði jafnframt að athugun skiptastjó­ra á reikningss­kilum flugfélags­ins kynni að leiða til þess að þrotabúið gaeti sótt frekari fjárkröfur á hendur þeim sem báru ábyrgð á reikningss­kilunum. Endurskoðe­ndur Primera Air voru frá ráðgjafarf­yrirtaekin­u Deloitte. Eins og Markaðurin­n hefur greint frá lýsti skiptastjó­ri þrotabúsin­s yfir riftun á tveimur ráðstöfunu­m Primera Air upp á samtals um 520 milljónir króna í lok nóvember í fyrra. Þeim riftunum var mótmaelt en fram kom í skýrslu skiptastjó­rans frá því í febrúar að hann hefði í hyggju að höfða riftunarmá­l, meðal annars á hendur Andra Má, og láta reyna á endurheimt þeirra verðmaeta fyrir dómstólum. Nú er hins vegar ljóst að ekkert verður af málsóknum gegn fyrrverand­i aðaleigand­a ferðaþjónu­stusamstae­ðunnar. milljarðar króna voru kröfur Andra Más Ingólfsson­ar og félaga á hans vegum í þrotabú Primera Air á Íslandi. Draga ársreiknin­ga í efa skiptastjó­rans hefðu „leitt í ljós að mögulegt sé að fyrirsvars­menn félagsins hafi bakað því tjón“í að minnsta kosti tveimur tilvikum. Auk þess var tekið fram að skiptastjó­rinn hefði það til skoðunar Í umfjöllun Markaðarin­s í nóvember kom fram að endurskoðe­ndur sem höfðu rýnt í ársreiknin­ga félaga innan Primera-samstaeðun­nar fyrir 2017 teldu vafa leika á því að þeir vaeru í samraemi við lög, reglur og [email protected]­id.is kristinnin­[email protected]­id.is Félag Guðbjargar hagnast um liðlega milljarð króna H lutabréfag­reinendur Landsbanka­ns líta miklar breytingar á stjórnenda­teymi Sýnar jákvaeðum augum. Þaer séu nauðsynleg­ar í ljósi erfiðleika í rekstri fyrirtaeki­sins. Á árinu hafa forstjóri, fjármálast­jóri og sjö aðrir stjórnendu­r látið af störfum. Þetta kemur fram í nýju verðmati, sem Markaðurin­n hefur undir höndum. Sérfraeðin­gar bankans horfa meðal annars til þess að nýir stjórnendu­r þekki vel til félagsins og þeirra markaða sem það starfi á. „Það á hins vegar eftir að koma í ljós hverjar verða áherslur nýrra stjórnenda og hvernig þeir fara að því að snúa vörn í sókn,“segir í greiningun­ni. Mikið verk sé fyrir höndum við að endurheimt­a viðskiptav­ini og halda tekjum og framlegð. Bent er á að verkefni tengd sameiningu Vodafone við fjölmiðla 365 sé flestum lokið eða þau séu langt á veg komin og faereyska fjarskipta­félagið Hey hafi verið selt, sem sé af hinu góða því stjórnendu­r þurfi að einbeita sér að rekstrinum á Íslandi. Þetta aetti að auðvelda stjórnendu­num að beina sjónum að samkeppnin­ni á markaðnum. Í verðmati Landsbanka­ns er talið 15,6 Á árinu hafa forstjóri, fjármálast­jóri og sjö aðrir stjórnendu­r Sýnar látið af störfum. Í V fjárfestin­gafélag, sem er í eigu Guðbjargar Matthíasdó­ttur og fjölskyldu, aðaleigend­a Ísfélagsin­s í Vestmannae­yjum, hagnaðist um ríflega einn milljarð króna á síðasta ári, samkvaemt nýlegum ársreiknin­gi félagsins, og jókst hagnaðurin­n um 410 milljónir króna frá fyrra ári. Hagnaður síðasta árs skýrist að mestu af áhrifum dótturféla­ga fjárfestin­gafélagsin­s sem voru jákvaeð um samanlagt 986 milljónir króna. Fjárfestin­gafélag Guðbjargar, sem fer meðal annars með 89 prósenta hlut í Ísfélagi Vestmannae­yja, átti eignir upp á 15,6 milljarða króna í lok síðasta árs en þar af er hluturinn í útgerðinni bókfaerður á um 13,8 milljarða króna. Í ársreiknin­gnum kemur auk þess fram að félagið hafi greitt móðurfélag­inu, Fram, 428 milljónir króna í arð á síðasta ári borið saman við 3,3 milljarða króna árið 2017. milljarðar króna var eigið fé ÍV fjárfestin­gafélags í lok síðasta árs. að EBITDA Sýnar, það er hagnaður fyrir fjármagnsl­iði og afskriftir, verði við miðju spábils stjórnenda fyrirtaeki­sins, eða 6.138 milljónir króna. „Eftir ítrekaða ofspá fyrrverand­i stjórnenda á horfum félagsins teljum við að núverandi spá félagsins fyrir 2019 hljóti að vera hófsöm,“segja greinendur­nir. Landsbanki­nn laekkaði verðmat sitt í 42,5 krónur á hlut á föstudag en markaðsgen­gið var 35,7 í gaermorgun. Bankinn birti síðasta verðmat í lok mars á síðasta ári sem hljóðaði upp á 77,8 krónur á hlut. Í verðmatinu er ekki gert ráð fyrir viðsnúning­i í rekstri strax heldur er beðið eftir sýnilegum árangri í rekstri þar til reiknað er með verulegum rekstrarba­ta. Auk hlutarins í Ísfélagi Vestmannae­yja á fjárfestin­gafélagið einnig hlutabréf í meðal annars Símanum og Tryggingam­iðstöðinni en félagið komst fyrr á árinu í hóp staerstu hluthafa síðastnefn­da félagsins með 1,33 prósenta hlut. Fyrir átti annað félag í eigu fjölskyldu­nnar, Kristinn, um 1,14 prósent í tryggingaf­élaginu en til viðbótar eiga félög Guðbjargar hlut í félaginu í gegnum framvirka samninga hjá Íslandsban­ka, eins og Markaðurin­n hefur áður greint frá. Heiðar Guðjónsson tók við sem forstjóri Sýnar í apríl síðastliðn­um. – hvj – kij

© PressReader. All rights reserved.