Fréttablaðið : 2018-11-23

+PLÚS : 11 : 8

+PLÚS

8 FRÉTTIR ∙ FRÉ T TAB LAÐIÐ 2 3 . NÓVEMBE R 2 0 1 8 FÖS TUDAGUR NISSAN MICRA VERÐ FRÁ: 2.550.000 KR. hlaut viðurkenni­ngu byggð á þarfififif­ir bílasöluri­tsins AutoTrader sem 2018. NISSAN BEST BÚNI BÍLLINN Viðurkenni­ngin er könnun meðal rúmlega 40 þúsund bifreiðum. bíleigenda á því hvaða framleiðan­di uppfylli best um staðalbúna­ð í nýjum Bílasalan Bílás Bílaverkst­æði Austurland­s IB ehf. BL söluumboð Bílasala Akureyrar BL ehf Akranesi www.bilas.is 431 2622 Egilsstöðu­m www.bva.is 470 5070 Selfossi www.ib.is 480 8080 Vestmannae­yjum 481 1313 862 2516 Akureyri www.bilak.is 461 2533 Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík 525 8000 / www.bl.is PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.