Fréttablaðið : 2018-11-23

+PLÚS : 19 : 16

+PLÚS

16 FRÉTTIR ∙ FRÉ T TAB LAÐIÐ 2 3 . NÓVEMBE R 2 0 1 8 FÖS TUDAGUR NÝR OG GLÆSILEGUR SUBARU OUTBACK HANN HORFIR, SKYNJAR OG BREGST VIÐ EyeSight öryggisker­fið er eitt það fullkomnas­ta sem völ er á. Það tengir saman tvær myndavélar sem staðsettar eru innan við framrúðuna. Myndavélar­nar senda litmyndir í þrívídd til tölvu sem kennt hefur verið að bera kennsl á lögun hluta, greina hraða og fjarlægðir með næstum sömu nákvæmni og mannsaugað býr yfir. EyeSight kerfið gerir einnig greinarmun á gangandi vegfarendu­m, reiðhjólum, mótorhjólu­m og bílum auk þess að skynja hemlaljós svo eitthvað sé nefnt. Bílasalan Bílás Bílaverkst­æði Austurland­s IB ehf. BL söluumboð Bílasala Akureyrar BL ehf Akranesi www.bilas.is 431 2622 Egilsstöðu­m www.bva.is 470 5070 Selfossi www.ib.is 480 8080 Vestmannae­yjum 481 1313 862 2516 Akureyri www.bilak.is 461 2533 Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík 525 8000 / www.bl.is PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.