Fréttablaðið : 2018-11-23

TÍMAMÓT : 45 : 46

TÍMAMÓT

TÍMAMÓT 46 TÍMAMÓT ∙ FRÉ T TAB LAÐIÐ 2 3 . NÓVEMBE R 2 0 1 8 FÖS TUDAGUR Í tilefni dagsins koma góðir gestir í heimsókn í Skaftafell á morgun. Á mælendaskr­á eru: Birkir Skarphéðin­sson Skálateigi 1, Akureyri, Jóns Hafsteins Jónssonar stærðfræði­ngs. Guðmundur Karl Jónsson Olga Björg Jónsdóttir Nanna Ingibjörg Jónsdóttir Jón Ingvar Jónsson Brigitte M. Jónsson Ingvar Gýgjar Jónsson og fjölskyldu­r. Tilkynning­ar um merkisatbu­rði, stórafmæli og útfarir má senda á netfangið [email protected]­id.is. auglysinga­[email protected]­id.is Auglýsinga­r á að senda á eða hringja í síma 550 5055. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.