Fréttablaðið : 2018-11-23

VEÐUR, MYNDASÖGUR ÞRAUTIR : 47 : 48

VEÐUR, MYNDASÖGUR ÞRAUTIR

48 F R É T TAB L AÐIÐ 2 3 . NÓVEMBE R 2 0 1 8 FÖS TUDAGUR VEÐUR, MYNDASÖGUR ÞRAUTIR LÉTT MIÐLUNGS ÞUNG 8 1 5 9 2 6 3 4 7 9 1 4 5 8 6 7 2 3 1 2 9 7 3 4 8 6 5 LÓÐRÉTT 1. bifast 2. óreiða 3. vefnaðarva­ra 4. frjálsa 7. stærðfræði­hugtak 9. fjöldinn allur 12. tún 14. meðal 16. í röð 9 2 4 7 1 3 8 5 6 8 5 7 3 9 2 4 6 1 3 8 6 5 9 1 7 4 2 6 7 3 4 8 5 9 1 2 2 6 3 4 1 7 8 5 9 4 5 7 2 6 8 9 1 3 1 4 6 5 9 7 2 3 8 3 8 1 7 5 4 2 9 6 5 7 1 8 4 6 3 2 9 5 9 7 8 3 2 1 6 4 4 7 2 9 6 1 5 3 8 6 3 8 9 2 7 4 5 1 2 3 8 1 6 4 7 9 5 6 9 5 8 2 3 1 7 4 9 4 2 1 5 3 6 7 8 7 8 9 6 5 1 4 2 3 1 3 8 6 7 5 9 4 2 8 6 5 3 7 2 1 9 4 3 6 1 2 4 8 5 7 9 7 2 6 1 4 9 3 8 5 2 1 4 6 8 9 5 3 7 4 5 2 3 7 9 6 8 1 5 4 9 2 3 8 6 1 7 7 9 3 4 1 5 2 8 6 6 9 2 8 4 5 7 1 3 9 2 7 5 4 8 3 6 1 1 5 4 8 2 6 9 3 7 1 3 4 6 7 2 8 9 5 8 4 5 6 3 1 9 2 7 6 3 7 1 9 5 4 8 2 5 2 7 8 8 7 9 1 3 1 4 2 6 1 3 6 9 2 7 4 5 8 8 2 9 8 2 6 3 5 4 7 5 1 6 Hvítur á leik 5 3 9 6 4 7 5 2 1 6 3 8 9 4 1 9 7 4 3 9 6 5 4 2 8 1 3 7 3 9 8 4 5 2 1 7 6 9 7 5 4 3 8 6 2 1 3 4 4 1 1 3 7 5 9 6 5 8 2 6 1 4 7 8 9 2 3 5 3 4 4 2 1 8 7 6 6 2 8 9 5 6 9 2 7 8 2 7 1 8 9 5 6 4 3 5 3 1 7 9 7 2 9 3 8 4 6 5 1 5 6 3 2 1 4 7 8 9 5 1 9 2 7 4 3 6 8 8 5 6 2 1 7 3 4 9 4 8 9 3 7 6 5 1 2 7 6 3 9 8 1 2 5 4 lm. lyf, hagi, margir, lausa, tau, ólag, haggast, firma. tygill, slag, hrat, gaumur, af, ala, hótel, frítala, 16. 4. 14. 12. 9. 1. LÓÐRÉTT: 13. 12. 1. LÁRÉTT: 7. 3. 17. 8. 2. 15. 6. así, gg, 11. 10. 5. Pondus Eftir Frode Øverli Ja, hérna, það er svo gaman að fá mann í heimsókn. Hvernig var grænmetisr­étturinn? Hún hafði ekki áhuga vegna veikinda minna, ef satt skal seg ja. Tja... Hann var alveg... góður sko. Segðu mér! Hvernig var stefnumóti­ð? En... líkami minn bægir frá sér grænmeti. Eftir Jerry Scott & Jim Borgman Nýr raunverule­iki Gamlar minningar Taka tvær töflur á dag með mat... Einu sinni var fyrir löngu löngu síðan... Barnalán Eftir Jerry Scott & Rick Kirkman Ekki horfa á mig, það varst þú sem vildir asískan mat. HAHAHAHAHA! KÚKÚ DISKUR! AHAHAHAHAH­A! Fréttablað­ið – ómissandi hluti af góðri helgi PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.