Fréttablaðið : 2018-11-23

MENNING : 53 : 54

MENNING

54 MENNING ∙ FR É T TAB LAÐIÐ 2 3 . NÓVEMBE R 2 0 1 8 FÖS TUDAGUR PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.