Fréttablaðið : 2018-11-23

LÍFIÐ : 71 : 72

LÍFIÐ

72 LÍFIÐ ∙ FRÉ T TAB LAÐIÐ 2 3 . NÓVEMBE R 2 0 1 8 FÖS TUDAGUR Rennihurða­braut svört (Barnyard) Fyrir rennihurð allt að 100 kg. Stílhrein og auðveld í uppsetning­u. Braut fest á vegg. Fyrir hurðarbrei­dd allt að 1000mm. Hægt er að fá framlengin­gar í 45 cm og 90cm. Verð : 22.200 m/vsk. Brettatjak­kar Kynningarv­erð: 43.179 m/vsk kr. s. 511 1100 | www.rymi.is Jóhanna Helga Viðardótti­r Sigfús Örn Einarsson Atli Bergmann [email protected] SÍMAR AUGLÝSINGA­DEILDIR – AUGLÝSINGA­STJÓRI: ALMENNAR AUGLÝSINGA­R: SÍMI 550 5050: johannahel­[email protected]­id.is [email protected]­id.is, frettablad­id.is, Gústaf Bjarnason Örn Geirsson Vilhelmsso­n Hjördís Zoëga Valdimar Birgisson Arnar Magnússon Elín Albertsdót­tir Hrannar Helgason Viðar Ingi Pétursson Guðrún Inga Grétarsdót­tir [email protected] [email protected]­id.is, [email protected]­id.is [email protected]­id.is, [email protected]­id.is [email protected]­id.is, [email protected]­id.is [email protected]­id.is, [email protected]­id.is [email protected]­id.is frettablad­id.is Jón Ívar og Ragnheiður Tryggvadót­tir FÓLK/SÉRBLÖÐ SÍMI 550 5077: FÓLK OG SÉRBLÖÐ EFNI: Ruth Bergsdótti­r [email protected]­id.is. RAÐAUGLÝSI­NGAR /FASTEIGNIR SÍMI 550 5056: ÞJÓNUSTUAU­GLÝSINGAR SÍMI 550-5055: [email protected]­id.is, Arna Rut Kristinsdó­ttir [email protected]­id.is, PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.