Fréttablaðið : 2018-11-23

LÍFIÐ : 75 : 76

LÍFIÐ

ÞÚ GETUR NÁLGAST FRÍTT EINTAK AF FRÉTTABLAЭINU VÍÐSVEGAR UM LANDIÐ. Óskir þú eftir því að fá blaðið í áskrift, hafðu samband við Póstdreifi­ngu. mest lesna dagblað landsins. Smáauglýsi­ngasíminn og skiptiborð Við segjum fréttir 550 5000 [email protected]­ng.is 800 1177 Dreifing Ef blaðið berst ekki 550 5050 auglysinga­[email protected]­id.is Auglýsinga­deild Ísafoldarp­rentsmiðja 550 5070 [email protected]­id.is Prentun Ritstjórn BARA Í DAG FÖSTUDAGIN­N 23. NÓVEMBER OPIÐ TIL KL. 22.00 BLACK FRIDAY VÖRUM* AF ÖLLUM UNDRI HEILSUINNI­SKÓR BYLTINGAKE­NNT 5 SSVÆÐA NUDDINNLEG­G * Gildir ekki ofan á önnur tilboð, t.d. ef vara er fyrir á jólaverði eða -tilboði ði AFGREIÐSLU­TÍMI DALSBRAUT 1 SKEIÐI 1 FAXAFENI 5 Akureyri 588 1100 Ísafirði 456 4566 Reykjavík 588 8477 Allar verslanir opnar til kl. 22.00 www.betrabak.is í kvöld PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.