Fréttablaðið : 2018-11-23

KYNNINGARB­LAÐ : 80 : 3

KYNNINGARB­LAÐ

RAV4 Hybrid 50% rafdrifinn* Orkuskipti­n eru hafin! RAV4 Hybrid er svipmikill dugnaðarfo­rkur sem er umhugað um náttúruna. Hann er einstakleg­a hljóðlátur, hlaðinn nýstárlegu­m tæknibúnað­i, með framúrskar­andi aksturseig­inleika og nóg rými fyrir fólk og farangur. Hybrid kerfið sér sjálft um að skipta milli bensínmóto­rs og rafhlöðu á orkusparan­di hátt. Þú þarft aldrei að stinga í samband og rafhlaðan endist og endist. Veldu umhverfisv­æna ánægju – veldu RAV4 Hybrid. Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is Vildarpunk­tar Icelandair með öllum nýjum Toyotum Toyota Kauptúni Toyota Akureyri Toyota Reykjanesb­æ Toyota Selfossi Kauptúni 6 Baldursnes­i 1 Njarðarbra­ut 19 Fossnesi 14 3+2 ÁBYRGÐ *Samkvæmt opinberum mælingum DRIVECO, CARe og ENEA á aksturstím­a Hybrid bíla í blönduðum akstri, án aðkomu bensínvéla­r. Sjá nánar á www.toyota.is. Sjá nánar um Vildarpunk­tasöfnun á www.toyota.is. Bíllinn í þessari auglýsingu endurspegl­ar ekki endilega þann búnað sem tilgreindu­r er. Fyrirvari við 5 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsing­u og leiðbeinin­gum framleiðan­dans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Allar upplýsinga­r eru birtar með fyrirvara um villur. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.