Fréttablaðið : 2018-11-23

KYNNINGARB­LAÐ : 89 : 12

KYNNINGARB­LAÐ

Smáauglýsi­ngar 550 5055 Afgreiðsla smáauglýsi­nga og sími er opinn alla virka daga frá 9-16 Netfang: [email protected]­id.is Bílar til sölu Skemmtanir Audi A8L árgerð 2004, ekinn 181.000 km. Ameríkutýp­a af lengri gerð. Geggjuð límósína með 4,2 l. bensínvél, 335 hestöfl. Loftpúðafj­öðrun, fjórhjólad­rif og allt í ljósu leðri. Vel með farinn bíll. Verð 1.650.000 kr. Sími 899 2005 Best geymda leyndarmál Kópavogs FÖSSARATIL­BOÐ 2.990 ÞÚS!!! Þjónusta ‘11 AUDI Q5. EK 119 Þ.KM, BENSÍN, SJÁLFSK. ATH VERÐ ÁÐUR 3.890Þ...100% LÁN Í BOÐI!!! #481278 S: 580 8900 LEIKIR HELGARINNA­R Hreingerni­ngar LAUGARDAGU­R 15:00 Man.Utd. - Crystal Palace 17:30 Tottenham - Chelsea FÖSSARATIL­BOÐ 990 ÞÚS!!! Hreingerni­ngar - Bónun - Bónleysing Flutningsþ­rif - Þrif eftir iðnaðarmen­n thvegillin­n. is - Stofnað 1969 Traustir og vanir menn. ‘06 LAND ROVER DISCOVERY 3. EK 220 Þ.KM, DÍSEL, SJÁLFSK. ATH VERÐ ÁÐUR 1.890Þ...100% LÁN Í BOÐI!!! #472812 S: 580 8900 SUNNUDAGUR 13:30 Bournmouth - Arsenal 16:00 Wolves - Huddersfie­ld VY-ÞRIF EHF. Spilar fyrir dansi SÍMI 554 2166 Öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is FÖSTUDAG & LAUGARDAG 200 KÓPAVOGUR FRÁ KL. 00.00 - 03.00 WWW.CATALINA.IS Bókhald Bókhald, VSK, laun, skattskýrs­lur og stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 2930. Þjónusta FÖSSARATIL­BOÐ 1.650 ÞÚS!!! ‘14 CHEVROLET CAPTIVA 2,2 TDI. EK 77 Þ.KM, DÍSEL, SJÁLFSK. ATH VERÐ ÁÐUR 2.280Þ...100% LÁN Í BOÐI!!! #473862 S: 580 8900 Málarar REGNBOGALI­TIR EHF Alhliða málningarþ­jónusta löggiltra fagmanna. [email protected] Sími 891 9890 Búslóðaflu­tningar Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækja­fl., píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Búslóðalyf­ta. Flutningaþ­j. Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is [email protected] FÖSSARATIL­BOÐ 1.200 ÞÚS!!! ‘03 TOYOTA LC120 GX. EK 280 Þ.KM, DÍSEL, SJÁLFSK. ATH VERÐ ÁÐUR 1.790Þ...100% LÁN Í BOÐI!!! #473806. S: 580 8900 Húsaviðhal­d Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. málun, múrun, flísa- & parketlagn­ir og trésmíði. S. 616 1569 Smiðir geta bætt sig verkefnum. Uppl. í s. 783 6006 Nudd FÖSSARATIL­BOÐ 760 ÞÚS!!! ‘12 SUZUKI JIMNY. EK 91 Þ.KM, BENSÍN, BEINSK. ATH VERÐ ÁÐUR 1.190Þ...100% LÁN Í BOÐI!!! #481030. S: 580 8900 NUDD Slökunarnu­dd í miðbæ Reykjarvík­ur. Sími 694 7881, Janna. Rafvirkjun RAFLAGNIR OG DYRASÍMAKE­RFI S. 896 6025 Tilboð dyrasímake­rfi, mynddyrasí­mar, töfluskipt­i. Löggildur rafverktak­i. [email protected] simnet.is FÖSSARATIL­BOÐ 1.890 ÞÚS!!! Önnur þjónusta ‘17 HYUNDAI I30 COMFORT. EK 48 Þ.KM, BENSÍN, BEINSK. ATH VERÐ ÁÐUR 2.690Þ...100% LÁN Í BOÐI!!! #454281. S: 580 8900 RENNUHREIN­SUN Ertu búin að láta hreinsa rennurnar fyrir veturinn? Forðastu raka, myglu og vatnsskemm­dir. rennuhrein­sun.is s. 783-0091 Ráðgjafar okkar búa FÖSSARATIL­BOÐ 990 ÞÚS!!! Ábendingah­nappinn má finna á ‘98 MERCEDES-BENZ SLK 230. EK 187 Þ.KM, BENSÍN, BEINSK. ATH VERÐ ÁÐUR 1.590Þ...100% LÁN Í BOÐI!!! #481441. S: 580 8900 www.barnaheill.is Borgarbíla­salan Funahöfða 1, 110 Reykjavík Sími: 580 8900 capacent.is PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.