Fréttablaðið : 2018-11-28

FORSÍÐA : 1 : 1

FORSÍÐA

ÍSLANDI* — — MEST LESNA DAGBLAÐ Á 2 8 1 . TÖLUB L A Ð 1 8 . Á R G A NGUR MIÐVIKUDAG­UR 2 8 . NÓVEMBE R 2 0 1 8 Skemmtileg jólavara! Finndu okkur á Laugavegi 15 og Kringlunni - michelsen. is *Samkvæmt prentmiðla­könnun Gallup apríl-júní 2015 PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW PLÚS 2 SÉRBLÖÐ MARKAÐURIN­N ● ● FÓLK Fréttablað­ið í dag

© PressReader. All rights reserved.